Đơn xin thôi giữ chức vụ 2024

Mẫu đơn xin thôi giữ chức vụ 2024. Tải Mẫu đơn xin thôi giữ chức vụ mới nhất. Đơn xin thôi giữ chức vụ, đơn xin từ chức được sử dụng trong trường hợp người lao động là người giữ chức vụ trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức kinh tế – chính trị,… có mong muốn thôi giữ chức vụ mà người đó đang đảm nhiệm. Dưới đây là 2 mẫu đơn xin thôi giữ chức vụ mới nhất đã được HoaTieu.vn sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc nhằm giúp các bạn hoàn thành lá đơn từ chức đúng chuẩn nhất. Mời các bạn tham khảo.

1. Đơn xin thôi giữ chức vụ là gì?

Đơn xin thôi giữ chức vụ là gì?
Đơn xin thôi giữ chức vụ là gì?

Đơn xin thôi giữ chức vụ là mẫu đơn xin thôi giữ chức vụ hay còn gọi là đơn từ chức. Mẫu đơn này được sử dụng trong trường hợp người lao động hiện đang công tác trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị và kinh tế... có mong muốn từ chức, thôi giữ chức vụ mà họ hiện đang đảm nhiệm.

Trong bài viết dưới đây, HoaTieu.vn xin gửi đến bạn đọc 2 mẫu đơn xin thôi giữ chức vụ để các bạn tham khảo và tiến hành làm đơn xin thôi giữ chức vụ, từ chức nhanh chóng, đúng chuẩn.

2. Các trường hợp không được từ chức, thôi chức vụ

Các trường hợp không được từ chức, thôi chức vụ
Các trường hợp không được từ chức, thôi chức vụ

Trong các doanh nghiệp, đơn vị kinh tế, việc từ chức, thôi giữ chức vụ không hạn chế bất cứ một ai.

Ngược lại, tại các cơ quan, đơn vị Nhà nước thì không phải cán bộ, công chức nào đang giữ chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm đều có thể xin từ chức.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể Luật cán bộ, công chức 2008 và các văn bản hướng dẫn liên quan đều không có quy định cụ thể về các trường hợp cán bộ, công chức không được từ chức.

Tuy nhiên, Khoản 2 Điều 65 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP quy định cán bộ không được từ chức nếu thuộc một trong các trường hợp:

- Đang đảm nhận nhiệm vụ quốc phòng, an ninh quốc gia; đang đảm nhận nhiệm vụ trọng yếu, cơ mật; phòng chống thiên tai, dịch bệnh; nếu từ chức ngay sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích chung của Đảng và Nhà nước;

- Đang trong thời gian chịu sự thanh tra, kiểm tra, điều tra của cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy định của Đảng và pháp luật

3. Mẫu đơn xin từ chức số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

ĐƠN XIN TỪ CHỨC

Kính gửi (1):………………................

Tên tôi là:……………........................

Nghề nghiệp:…………………….........

Chức vụ:………………………….........

Chỗ ở hiện tại:………………………….

Tôi làm đơn này kính mong (1)………………….xem xét và giải quyết cho tôi được từ chức với lý do sau đây:………………………………………….

Kính mong (1)……………….xem xét chấp nhận nguyện vọng của tôi.

………., ngày … tháng … năm........

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Mẫu đơn xin thôi chức vụ số 2

Tham khảo chi tiết và tải đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch công đoàn tại bài viết:

Đánh giá bài viết
12 12.405
0 Bình luận
Sắp xếp theo