Bảng thống kê đóng tiền đoàn phí

Mẫu bảng thống kê đoàn phí

Mẫu bảng thống kê đoàn phí là mẫu bảng được lập ra để thống kê về đoàn phí của chi đoàn. Mẫu bảng thống kê nêu rõ thông tin chi đoàn, số lượng đoàn viên, số tiền đóng được... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu bảng thống kê đoàn phí như sau:

ĐOÀN TRƯỜNG ................

BCH ĐOÀN KHOA…/TRƯỜNG ..........

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

............., ngày...tháng...năm...

BẢNG THỐNG KÊ ĐÓNG TIỀN ĐOÀN PHÍ

(Từ tháng … năm 20… đến tháng … năm 20…)

TT

CHI ĐOÀN

SỐ LƯỢNG

SỐ TIỀN NỘP CHO ĐOÀN TRƯỜNG

SINH VIÊN

THANH NIÊN

ĐOÀN VIÊN

TỔNG CỘNG

0

Ghi chú: Số lượng Đoàn viên phải ghi đúng theo số lượng đoàn viên có sổ đoàn đang lưu tại Đoàn trường

TM. BCH ĐOÀN KHOA
BÍ THƯ
(Ký ghi rõ họ tên)

Mẫu bảng thống kê đoàn phí

Mẫu bảng thống kê đoàn phí

Đánh giá bài viết
1 1.567
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo