Sáng kiến kinh nghiệm môn Thể dục THPT

Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm môn thể dục 11

Có thể nói tổ chức tập thể dục giữa giờ trong nhà trường phổ thông là một hoạt động tập thể tích cực, giúp cho không khí nhà trường tươi vui, lành mạnh. Chính vì vậy việc đưa ra các sáng kiến kinh nghiệm trong dạy và học môn thể dục là rất cần thiết để nâng cao chất lượng học tập cho học sinh. Sau đây là mẫu sáng kiến kinh nghiệm môn thể dục đã được hoatieu.vn sưu tầm xin chia sẻ để các bạn cùng tham khảo.

BÁO CÁO KẾT QUẢ

NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN

1. LỜI GIỚI THIỆU

Giáo dục thể chất ở trường phổ thông có mục đích là hoàn thiện thể chất cho học sinh, góp phần đào tạo thế hệ trẻ thanh thiếu niên thành những người phát triển cao trí tuệ, cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức để các em tham gia vào các hình thức hoạt động trong xã hội. Đây là một trong các nội dung quan trọng trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Điền kinh là một môn cơ bản, có vai trò quan trọng đem lại sức khoẻ và phát triển các phẩm chất thể lực như: Sức mạnh, sức nhanh, sức bền, khéo léo cho con người. Trong môn điền kinh có nhiều nội dung tập luyện và thi đấu chủ yếu như: chạy ngắn 60m,100m, nhảy cao, nhảy xa, chạy bền,trong đó nhảy xa là nội dung có kỹ thuật đa dạng và phức tạp gồm nhiều giai đoạn trong kỹ thuật như: Giai đoạn chạy đà , giai đoạn giậm nhảy, giai đoạn trên không và cuối cùng là giai đoạn tiếp đất. Ở mỗi giai đoạn, giai đoạn nào cũng quan trọng, mỗi giai đoạn có nhiệm vụ cụ thể. Để nâng cao hiệu quả và thành tích của môn nhảy xa, ngoài các yếu tố kỹ thuật khác, sự cần thiết phải kết hợp giữa giai đoạn chạy đà và chuẩn bị giậm nhảy một cách hợp lý có hiệu quả sao cho giậm nhảy nhanh, mạnh, tích cực là yếu tố quan trọng.

Như vậy kết quả kỹ thuật nhảy xa phần lớn đều phụ thuộc vào sức mạnh của các nhóm cơ, sự đàn hồi co, duỗi của chi dưới cũng như phụ thuộc vào tốc độ chạy đà và sức mạnh của chân. Mấu chốt quan trọng thành tích môn nhảy xa dựa vào tố chất sức mạnh, sức mạnh tốc độ như các tài liệu chuyên môn đã khẳng định.

Qua tài liệu giáo trình điền kinh đã khẳng định vai trò và tầm quan trọng của các tố chất thể lực trong việc nâng cao thành tích của môn nhảy. Tuy nhiên trong lĩnh vực giảng dạy và huấn luyện thể thao ở trường phổ thông sự chú ý đến các yếu tố riêng biệt của từng môn chưa được quan tâm đúng mức dẫn đến ảnh hưởng cho việc tiếp thu và hoàn thiện kỹ thuật cũng như thành tích của các em.

Để chuẩn bị thể lực chuyên môn đối với môn nhảy xa đòi hỏi giáo viên phải tìm ra những bài tập để phát triển thể lực cho học sinh trên cơ sở biết vận dụng các phương pháp và biện pháp tập luyện, các bài tập được lựa chọn kỹ càng và khoa học để phổ biến và áp dụng rộng rãi vào nội dung môn học.

Từ khi chưa có hướng đổi mới phương pháp dạy học, thì tất cả các môn học khác cũng như bộ môn thể dục thường dạy theo lối cũ, giờ học đơn điệu, tẻ nhạt, giáo viên thiếu nhiệt tình, chưa năng động, dụng cụ tập luyện thiếu, học sinh vận động quá ít, chưa tích cực năng động, chơi nhiều nên chưa đạt yêu cầu lượng vận động cần thiết đối với lứa tuổi học sinh, thành tích thấp. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của cơ thể học sinh, chưa thúc đẩy sự phát triển toàn diện ở các em, thành tích nhiều môn thể thao - điền kinh chưa cao. Vì vậy các bài tập bổ trợ chuyên môn là yếu tố quan trọng của quá trình hình thành kỹ thuật động tác. Bài tập bổ trợ chuyên môn nhằm tác động có hiệu quả, có chủ đích vào việc phát triển các tố chất thể lực (sức nhanh, sức mạnh, sức bền, khéo léo và mềm dẻo cùng khả năng phối hợp vận động) và kỹ xảo động tác của các môn thể thao. Trong kỹ thuật nhảy xa nói chung và kỹ thuật nhảy xa kiểu “ưỡn thân” được giảng dạy ở cả 3 năm học. Một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích nhảy xa kiểu “ưỡn thân” là việc nắm bắt đúng kỹ thuật, để thực hiện được yêu cầu này các giáo viên đều sử dụng các bài tập bổ trợ chuyên môn để củng cố và nâng cao kỹ thuật cho học sinh. Những bài tập bổ trợ nhảy xa kiểu “ưỡn thân” có vai trò quan trọng, tác động có chủ đích, hiệu quả vào các giai đoạn của kỹ thuật. Qua kiểm tra đánh giá kết quả học tập nội dung Nhảy xa Kiểu “ưỡn thân” của học sinh chúng tôi nhận thấy tỷ lệ % học sinh nắm bắt kỹ thuật còn kém, dẫn đến thành tích nhảy xa chưa cao như mong muốn. Từ những vấn đề nêu trên, tôi chọn đề tài nghiên cứu:

“Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao thành tích môn nhảy xa ưỡn thân cho học sinh khối 11 tại trường THPT Yên Lạc 2” nhằm lựa chọn ra những bài tập bổ trợ kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân nhằm nâng cao thành tích cho các em hs khối 11.

2. TÊN SÁNG KIẾN

“Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao thành tích môn nhảy xa ưỡn thân cho học sinh khối 11 tại trường THPT Yên Lạc 2”

3. TÊN TÁC GIẢ

- Họ và tên: Đỗ Thị Hảo

4. CHỦ ĐẦU TƯ TẠO RA SÁNG KIẾN

- Họ và tên: Đỗ Thị Hảo

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Thể Dục Thể Thao

- Đơn vị công tác: Trường THPT Yên Lạc 2 – Huyện Yên Lạc – Tỉnh Vĩnh Phúc

5. LĨNH VỰC ÁP DỤNG SÁNG KIẾN

Sáng kiến được áp dụng vào giảng dạy và huấn luyện đội tuyển Điền Kinh môn “ Nhảy Xa” nhằm bổ trợ và nâng cao thành tích” Nhảy Xa Ưỡn Thân” cho HS khối 11 trường THPT Yên Lạc 2, Huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

6. NGÀY SÁNG KIẾN ĐƯỢC ÁP DỤNG

Từ ngày 01/02/2019

7. MÔ TẢ BẢN CHẤT CỦA SÁNG KIẾN

7.1.Tổng quan các vấn đề nghiên cứu.

7.1.1. Mục đích nghiên cứu.

- Nhằm mục đích phát triển thể lực toàn diện cho học sinh, đặc biệt là phát triển sức mạnh của chân.

- Phát hiện những học sinh có thành tích tốt để bồi dưỡng thi đấu.

- Từ đó tạo hứng thú học tập phát triển sức khỏe toàn diện cho các em HS.

7.1.2. Bản chất đối tượng nghiên cứu

Đưa ra hệ thống các nhóm bài tập nhằm bổ trợ kỹ thuật nhảy xa, nhóm bài tập hỗn hợp và nhóm bài tập bổ trợ thể lực...Từ đó phát triển thể lực toàn diện cho các em hs, thông qua chuỗi các bài tập đa dạng, tạo nên hứng thú học tập rèn luyện tính tự giác tích cực cho các em.

7.1.3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

Đối tượng: HS khối 11

Phạm vi: Đề tài thực nghiệm trên 4 lớp 11A1,11A2,11A3,11A4 với tổng số là 185 HS.

7.1.4. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp:

* Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu

Trong quá trình nghiên cứu, tham khảo các tài liệu chung và chuyên môn liên quan đến lĩnh vực giảng dạy môn nhảy xa sách giáo khoa Thể Dục lớp 11 “phần nhảy xa kiểu ưỡn thân”.

* Phương pháp phỏng vấn tọa đàm

Đây là phương pháp sử dụng nhằm xác định căn cứ, cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu hệ thống các bài tập kỹ thuật làm căn cứ để áp dụng các bài tập mới nhằm nâng cao thành tích nhảy xa.

* Phương pháp quan sát sư phạm

Thông qua quan sát thực tế việc giảng dạy - huấn luyện, thi đấu kỹ thuật từ đó tìm ra những sai lầm thường mắc trong kỹ thuật nhay xa và cách sửa chữa.

* Phương pháp thực nghiệm sư phạm

Đối tượng thực nghiệm là HS khối 11 đã được kiểm tra sức khỏe, thể lực và thành tích trước khi áp dụng các bài tập thực nghiệm.

* Phương pháp toán học thống kê

Sau một thời gian áp dụng các bài tập nghiên cứu tôi sử dụng phương pháp toán học thống kê để tính toán kết quả trước và sau khi nghiên cứu.

- Cách thực hiện:

Trao đổi với đồng nghiệp, tham khảo ý kiến của giáo viên bộ môn, của HS khối

7.1.5. Giới hạn về không gian của phương pháp nghiên cứu
Đề tài được đề cập với đồng nghiệp và thực nghiệp sư phạm qua các em học sinh các lớp 11A1, 11A2, 11A3,11A4 và đội tuyển Điền Kinh môn nhảy xa ưỡn thân năm học 2017- 2018 và năm học 2018 – 2019, năm học 2019- 2020.

7.2. NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN
7.2.1. Cơ sở lý luận:
7.2.1.1 Khái niệm nhảy xa:
Nhảy xa là hoạt động không có chu kỳ, gồm nhiều động tác liên kết với nhau một cách chặt chẽ và phức tạp từ chạy lấy đà, giậm nhảy, bay trên không và kết thúc là rơi xuống đất.

7.2.1.2 Kĩ thuật nhảy xa
Nhảy xa là nội dung có kỹ thuật đa dạng và phức tạp gồm nhiều giai đoạn như: Giai đoạn chạy đà , giai đoạn giậm nhảy, giai đoạn trên không và cuối cùng là giai đoạn tiếp đất. Ở mỗi giai đoạn, giai đoạn nào cũng quan trọng, mỗi giai đoạn có nhiệm vụ cụ thể. Để nâng cao hiệu quả và thành tích của môn nhảy xa, ngoài các yếu tố kỹ thuật khác, sự cần thiết phải kết hợp giữa giai đoạn chạy đà và chuẩn bị giậm nhảy một cách hợp lý có hiệu quả sao cho giậm nhảy nhanh, mạnh, tích cực là yếu tố quan trọng.

Chạy đà được giới hạn từ lúc bắt đầu chạy đà đến khi đặt chân vào ván giậm, với nhiệm vụ tạo ra tốc nằm ngang lớn nhất chuẩn bị tốt cho giai đoạn giậm nhảy.

Cự ly chạy đà từ 15- 20m. Chạy đà với tốc độ tăng dần và đạt tốc độ lớn nhất ở những bước cuối cùng, có thể tăng tốc độ đà ngay từ đầu và đến 2/3 quãng đường thì đạt tốc độ lớn nhất hoặc tăng tốc độ đà từ từ và đến gần ván giậm đạt tốc độ tối đa.

Bước 1 và bước 2 có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc chuẩn bị tới giậm nhảy, vì việc tăng độ dài bước ở bước 2 và hạ thấp trọng tâm lúc kết thúc nó cho phép người nhảy có thể bắt đầu nâng cao trọng tâm cơ thể ngay trước khi giậm nhảy. Ở bước cuối cùng, trọng tâm cơ thể được nâng lên một chút và sau đó được chuyển mạnh theo vòng cung lên trên lúc giậm nhảy. Điều này có tác dụng tăng cường hiệu quả giậm nhảy do sử dụng được tốc độ thẳng đứng vừa tạo ra. Nó góp phần làm giảm ảnh hưởng kìm hãm khi chuyển từ đà đến giậm nhảy.

Các bước đà cuối cần đưa nhanh, mạnh, tích cực, là là mặt đất, tiếp xúc ván giậm gần điểm dọi trọng tâm cơ thể.

Khi giậm nhảy cần đưa chân nhanh, mạnh, tích cực duỗi các khớp cổ chân, gối, hông phối hợp nhịp nhàng với đánh tay, cánh tay ngang vai dừng đột ngột, cánh tay vuông góc với cẳng tay và thân người tạo ra góc độ bay hợp lý.

Do đó đối với môn nhảy xa, muốn đưa cơ thể bay một khoảng xa nhất cần chú ý đến chạy đà và góc độ bay ra sau khi giậm nhảy. Vì độ bay xa của tổng trọng tâm cơ thể nó phụ thuộc vào bình phương tốc độ bay ban đầu và sin 2 lần góc độ bay. Chính vì vậy tốc độ bay ban đầu Vo và góc bay là 2 yếu tố quyết định đến thành tích của lần nhảy.

Tốc độ bay ban đầu chính là tốc độ tổng hợp của các tốc độ thẳng đứng và nằm ngang được tạo ra do kết quả của chạy đà và giậm nhảy. Ở nhảy xa, tốc độ nằm ngang lớn hơn tốc độ thẳng đứng nhiều.

Ngoài ra trong lần nhảy còn chịu ảnh hưởng sức cản của không khí nhưng không đáng kể.

Giậm nhảy là giai đoạn quan trọng nhất trong nhảy xa. Giai doạn giậm nhảy bắt đầu khi đặt chân giậm nhảy vào ván giậm nhảy. Lúc này chân giậm nhảy hơi khuỵu gối, sau đó dùng sức mạnh của chân và toàn thân đạp mạnh nhanh lên ván như sức bật của một chiếc lò so.Việc đặt chân lên ván giậm nhảy cần thực hiện nhanh, mạnh, tích cực theo hướng từ trên xuối dưới - ra sau và tiếp xúc với ván giậm gần điểm dọi trọng tâm cơ thể (cách khoảng 1 - 1,5 bàn chân) để không làm giảm tốc độ nằm ngang.

Chân đặt xuống ván giậm bằng cả bàn và khi tiếp xúc chân hầu như thẳng ở khớp gối. Góc độ đặt chân giậm khoảng 60-650. lúc này chân lăng ở phía sau chuẩn bị đánh lăng ra trước. Hai tay vung bình thường như khi chạy.

Sau khi chân chạm ván, do ảnh hưởng của quán tính và trọng lực người nhảy gấp nhanh các khớp của chân giậm chủ yếu là khớp gối để làm giảm chấn động lúc đặt chân, đồng thời làm tăng các nhóm cơ chuẩn bị cho hoạt động giậm nhảy tích cực tiếp theo.

Độ gấp lại hợp lý của chân giậm khi hoãn xung không những làm người nhảy giữ được khối lượng lớn, trên chân lúc chống mà còn tạo điều kiện cho nó duỗi ra nhanh, mạnh hơn khi bật lên.

Nhà sinh lý học Nga Xêtrênớp đã nói: “Sự căng cơ làm nảy sinh trong lòng nó 1 thế năng tạo điều kiện phát huy sự nỗ lực của chúng lúc co lại”.

Kết thúc thời kỳ hoãn xung là lúc góc độ giữa đùi và cẳng chân giậm đạt khoảng 140 - 1450. Nếu góc độ này không hợp lý (lớn hoặc nhỏ quá) sẽ có ảnh hưởng đến hiệu quả hoãn xung và làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả giậm nhảy. Kết thúc giậm nhảy đùi chân lăng gần như song song với mặt đất, cẳng chân vuông góc với đùi và chân giậm bắt đầu rời đất. Khi giậm nhảy tay bên chân giậm đánh mạnh từ sau ra trước lên trên và dựng lại khi cánh tay ngang vai cẳng tay vuông góc với cánh tay.

Trên không được tính khi chân giậm nhảy rời khỏi ván giậm, chân giậm đưa về phía sau, co dần lại, chân lăng từ phía trước chủ động đưa xuống dưới – về sau phối hợp với chân giậm nhảy và ngực ưỡn căng thân ra sau, mắt nhìn lên cao, hai tay có thể chếch về sau hoặc giang ngang. Tư thế 2 tay, ngực, hông và 2 chân lúc này chủ động ưỡn ngực căng về sau sao cho thân người căng như một hình cánh cung. Tiếp theo gập nhanh thân trên, đồng thời 2 chân vươn ra trước hết sức tích cực, phối hợp với đánh tay từ trên cao ra trước vòng xuống dưới – ra sau để chuẩn bị giai đoạn tiếp đất.

Tiếp đất là lúc khi 2 chân bắt đầu tiếp đất, chủ động khụy gối để giảm chấn động, đồng thời dướn thân, vươn 2 tay ra trước để giữ thăng bằng, không để mông hoặc tay chạm cát ở phía sau, sau đó đứng lên đi về trước, rời khỏi hố cát. Không đi sang ngang hoặc lùi vì theo luật thi đấu thành tích sẽ tính từ bộ phận cơ thể chạm cát gần ván nhất.

7.2.1.3. Một số bài tập nâng cao tố chất sức mạnh nhảy xa cho học sinh khối 11
- Chạy tăng tốc độ.

+ 2 x 30m: Từ 10 - 15m đầu thì chạy với tốc độ bình thường, 15m sau chạy tốc độ tối đa.

+ 2 x 40m: 20m sau chạy tốc độ tối đa

- Chạy tiếp sức: n(2 x 30m)

Chia học sinh thành 4 đội mối đội có số học sinh bằng nhau.

- Tiếp sức tổng hợp: n(2 x 30m)

Hình thức như chạy tiếp sức nhưng thực hiện các bài tập khác nhau như

15m cò cò bằng 1 chân, 15m bằng 2 chân 15m chạy nâng cao đùi, 15m chạy với tốc độ cao.

- Chạy 2x30m tốc độ cao

- Bật nhảy lò cò.

- Chạy 30m vượt vật cản.

Cứ 5m lại căng dây ngang đường chạy cách mặt đất khoảng 50 à 60 cm để bật nhảy qua và chạy về đích.

- Bật xa tại chỗ

- Bật xa tiếp sức.

Chia học sinh ra làm nhiều nhóm để thực hiện, mỗi học sinh thực hiện bật xa liên tiếp 20m sau đó chạy quay về và học sinh tiếp theo thực hiện tương tự cho đến hết nhóm.

- Bật nhảy tại chỗ luân phiên bằng 2 chân lên bục cao -

-Sức mạnh bột phát: Là một dạng đặc biệt của sức mạnh tốc độ đó là khả năng huy động sức mạnh lớn nhất trong thời gian ngắn nhất. Sức mạnh bột phát đòi hỏi khả năng phối hợp sức mạnh đối với các động tác có sức cản lớn thì sức mạnh càng trở lên quan trọng.

Như vậy: Sức mạnh được thể hiện ở nhiều mặt hoạt động thực thể lực khác nhau. Trong nhảy xa cần sức mạnh tốc độ và sức mạnh bột phát.

...................................................

Mời các bạn sử dụng file tải về để xem toàn bộ nội dung của mẫu sáng kiến kinh nghiệm thể dục lớp 11.

Đánh giá bài viết
1 2.344
0 Bình luận
Sắp xếp theo