Phân phối chương trình Giáo dục thể chất 8 Cánh Diều

Kế hoạch giáo dục môn Thể dục 8 sách Cánh Diều

Phân phối chương trình Giáo dục thể chất 8 Cánh Diều được Hoatieu chia sẻ trong bài viết này mẫu phụ lục 3 Giáo dục thể chất 8 Cánh Diều có đầy đủ nội dung kế hoạch giáo dục môn Giáo dục thể chất 8 Cánh Diều cả năm học. Ngoài ra với mẫu phụ lục 3 Thể dục 8 Cánh Diều dưới đây các thầy cô có thể tham khảo sử dụng làm khung kế hoạch giáo dục của giáo viên môn Thể dục lớp 8 sách mới. Sau đây là nội dung chi tiết PPCT Thể dục 8 Cánh Diều môn đá bóng và đá cầu, mời các bạn cùng tham khảo.

PPCT Giáo dục thể chất 8 Cánh Diều - Đá bóng

STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

Chủ đề: BÀI TẬP THỂ DỤC

7

Tuần 1-4

Bài 1: Bài thể dục nhịp điệu (động tác diễu hành, động tác di chuyển ngang và động tác bật tách ngang)

3

Tuần 1-2

1

Học: Động tác diễu hành; Trò chơi: lò cò giữ dây.

1

Tuần 1

Tranh, dây, còi

Sân tập

2

Ôn tập Động tác diễu hành và học động tác di chuyển ngang; Trò chơi: lò cò giữ dây.

1

Tuần 1

Tranh, dây, còi

Sân tập

3

Ôn tập tổ hợp động tác diễu hành và động tác di chuyển ngang. Học động tác bật tách ngang. Trò chơi: vòng tròn di động ( hoặc GV chọn)

1

Tuần 2

Tranh, vòng tròn, còi

Sân tập

Bài 2: Bài thể dục nhịp điệu (động tác chạy bộ, động tác bụng và động tác điều hòa)

4

Tuần 2-4

Sân tập

4

Ôn tập tổ hợp động tác diễu hành, di chuyển ngang và bật tách ngang. Học động tác chạy bộ. Trò chơi: cơn lốc xoáy.

1

Tuần 2

Tranh, cọc nấm, còi

Sân tập

5

Ôn tập tổ hợp động tác diễu hành, di chuyển ngang, bật tách ngang và động tác chạy bộ. Học động tác bụng. Trò chơi: cơn lốc xoáy.

1

Tuần 3

Tranh, cọc nấm, còi

Sân tập

6

Ôn tập tổ hợp động tác diễu hành, di chuyển ngang, bật tách ngang, động tác chạy bộ và động tác bụng. Học động tác điều hòa. Trò chơi: Cao hay thấp.

1

Tuần 3

Tranh, dây, còi

Sân tập

7

Hoàn thiện toàn bài thể dục nhịp điệu theo nhịp đếm hoặc kết hợp âm nhạc; Tổ chức kiểm tra thử (có thể dùng làm đánh giá tx)

1

Tuần 4

Còi, loa, nhạc, sổ điểm

Sân tập

Chủ đề: CHẠY CỰ LI NGẮN (100m)

10

Tuần 4-9

Sân tập

Bài 1: Kĩ thuật xuất phát thấp và chạy lao sau xuất phát

5

Tuần 4-6

Sân tập

8

Bố trí bàn đạp kiểu phổ thông; Kĩ thuật xuất phát thấp (tự hô khẩu lệnh và thực hiện Kĩ thuật xuất phát theo ba tín hiệu “vào chỗ”, “sẵn xàg” và “chạy”; Xuất phát từ các tư thế khác nhau); Bài tập phát triển sức mạnh chân “nhảy lò cò”

1

Tuần 4

Tranh, còi, bàn đạp

Sân tập

9

Kĩ thuật xuất phát thấp (Xuất phát theo tín hiệu của người chỉ huy; Xuất phát theo tín hiệu khác nhau); Bài tập phát triển sức mạnh chân “nhảy lò cò”; Trò chơi “đội nào xuất phát nhanh”

1

Tuần 5

Tranh, còi, bàn đạp

Sân tập

10

Kĩ thuật chạy lao sau xuất phát (Tự hô khẩu lệch xuất phát phối hợp với chạy lao 12-15m); Bài tập phát triển sức mạnh chân “chạy đạp sau”; Trò chơi “đội nào xuất phát nhanh”

Tuần 5

Tranh, còi, bàn đạp

Sân tập

11

Kĩ thuật chạy lao sau xuất phát (Xuất phát theo khẩu lệnh khác nhau phối hợp với chạy lao 15-20m; Xuất phát từ các hướng khác nhau); Trò chơi “làm theo yêu cầu”

1

Tuần 6

Tranh, còi, bàn đạp

Sân tập

12

Vai trò của dinh dưỡng trong tập luyện TDTT; Xuất phát phối hợp với chạy lao trên cự li 20-30m; Bài tập phát triển sức mạnh chân “chạy 30 m xuất phát cao”; Trò chơi “làm theo yêu cầu”

1

Tuần 6

Tranh, còi, bàn đạp

Sân tập

Bài 2: Phối hợp các giai đoạn trong chạy cự li ngắn

5

Tuần 7-9

Sân tập

13

Phối hợp các giai đoạn trong chạy cự li ngắn (Chạy tăng tốc độ 15- 20 m thực hiện Kĩ thuật đánh đích; Một số quy định về bàn đạp trong chạy cự li ngắn); Bài tập phát triển sức mạnh tốc độ “chạy tăng tốc”

1

Tuần 7

Tranh, còi, bàn đạp

Sân tập

14

Xây dựng bữa ăn đảm bảo sức khỏe; Phối hợp các giai đoạn trong chạy cự li ngắn (Chạy 30m , 60m xuất phát thấp; Bài tập phát triển sức mạnh tốc độ “tại chỗ chạy nâng cao đùi”; Trò chơi ‘chia nhóm’

Tuần 7

Tranh, còi, bàn đạp

Sân tập

15

Chế độ dinh dưỡng hợp lí cho ngày tập luyện hiệu quả; Chạy 100m xuất phát thấp; Bài tập phát triển sức mạnh tốc độ “tại chỗ chạy nâng cao đùi”; Trò chơi “chia nhóm”

1

Tuần 8

Tranh, còi, bàn đạp

Sân tập

16

Lựa chọn và sử dụng dinh dưỡng cho người thừa cân, béo phì trong tập luyện TDTT; Chạy 100 m xuất phát thấp bài tập phát triển sức mạnh tốc độ chạy đạp sau trò chơi tiếp sức hỗn hợp

1

Tuần 8

Tranh, còi, bàn đạp

Sân tập

17

Lựa chọn và sử dụng dinh dưỡng cho người thấp còi trong tập luyện TDTT.

Tổ chức thi đấu chạy 100m (có thể lấy làm kiểm tra thường xuyên).

1

Tuần 9

Còi, bàn đạp, dây đích, đồng hồ, sổ điểm

Sân tập

18

Kiểm tra giữa kì I (Chạy cự li ngắn 100m)

1

Tuần 9

Còi, bàn đạp, dây đích, đồng hồ, sổ điểm

Sân tập

Chủ đề: NHẢY CAO KIỂU BƯỚC QUA

12

Tuần 10-15

Sân tập

Bài 1: Kĩ thuật giậm nhảy và chạy đà kết hợp giậm nhảy

4

Tuần 10-11

Sân tập

19

Giới thiệu về nhảy cao kiểu bước qua; Kĩ thuật giậm nhảy (đặt chân vào điểm giậm nhảy, một bước giậm nhảy đá lăngg); Bài tập phát triển sức mạnh chân “đứng lên ngồi xuống bằng chân giậm nhảy có điểm tì tay”

1

Tuần 10

Tranh, còi, bộ dụng cụ nhảy cao

Sân tập

20

Kĩ thuật giậm nhảy (Ba bước giậm nhảy đá lăngg, chạy ba bước chính diện nhảy qua xà thấp); Bài tập phát triển sức mạnh chân “đứng lên ngồi xuống bằng chân giậm nhảy có điểm tì tay”; Trò chơi “bật xa tiếp sức”

1

Tuần 10

Tranh, còi, bộ dụng cụ nhảy cao

Sân tập

21

Kĩ thuật chạy đà kết hợp giậm nhảy (Cách đo đà, chạy đà 3-5 bước kết hợp giậm nhảy, chạy 1-3 bước đà chính diện giậm nhảy qua xà rơi xuống bằng chân giậm); Bài tập phát triển sức mạnh chân “bật nhảy rút gối”

1

Tuần 11

Tranh, còi, bộ dụng cụ nhảy cao

Sân tập

22

Kĩ thuật chạy đà kết hợp giậm nhảy (Chạy 1-3 bước đà chếch kết hợp giậm nhảy đá lăngg và rơi xuống bằng chân lăngg, chạy 3-5 bước đà chếch kết hợp giậm nhảy đá lăngg với xà cao); Bài tập phát triển sức mạnh chân “bật bục qua lại bằng một chân”; trò chơi “đội nào nhanh hơn”

1

Tuần 11

Còi, bộ dụng cụ nhảy cao, bục hoặc nấm thấp

Sân tập

Bài 2: Kĩ thuật trên khôngrơi xuống cát (đệm)

4

Tuần 12-13

Sân tập

23

Kĩ thuật trên không và rơi xuống cát, đệm (Lăngg chân có điểm tì tay, lăngg chân qua xà tiếp đất); Bài tập phát triển sức mạnh chân “tại chỗ bật với tay cao”; Trò chơi “nhảy dây theo đội”

1

Tuần 12

Còi, bộ dụng cụ nhảy cao, dây nhảy dài

Sân tập

24

Kĩ thuật trên không và rơi xuống cát, đệm (Chạy 1-3 bước đà giậm nhảy đá lăngg qua xà thấp rơi xuống bằng chân lăngg, nhảy cao có bục bổ trợ); Bài tập phát triển sức mạnh chân “tại chỗ bật với tay cao”; Trò chơi “nhảy dây theo đội”

1

Tuần 12

Còi, bộ dụng cụ nhảy cao, bục, dây nhảy dài

Sân tập

25

Một số quy định về sân bãi trong nhảy cao; Kĩ thuật trên không và rơi xuống cát, đệm (chạy đà 3 bước nhảy qua xà thấp); Bài tập phát triển sức mạnh chân “tại chỗ chạy nâng cao đùi”; Trò chơi “nhảy lò cò tiếp sức”

1

Tuần 13

Còi, bộ dụng cụ nhảy cao

Sân tập

26

Một số quy định về phạm quy trong nhảy cao; Kĩ thuật trên không và rơi xuống cát, đệm (Chạy đà 5-7 bước qua xà thấp); Bài tập phát triển sức mạnh chân “tại chỗ chạy nâng cao đùi”; Trò chơi “ nhảy lò cò tiếp sức”

Tuần 13

Còi, bộ dụng cụ nhảy cao

Bài 3: Phối hợp các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua

4

Tuần 14-15

Sân tập

27

Phối hợp các giai đoạn nhảy cao kiểu bước qua (tập phối hợp chạy đà và giậm nhảy đá lăng với xà, tập phối hợp các giai đoạn nhảy cao với mức xà thấp); Trò chơi “theo dấu chân”.

1

Tuần 14

Còi, bộ dụng cụ nhảy cao

Sân tập

28

Một số quy định về cách xác định thành tích nhảy cao; Tập phối hợp toàn bộ các giai đoạn kĩ thuật với mức xà tăng dần; Bài tập phát triển sức mạnh chân “bật nhảy từ tư thế ngồi cao”

1

Tuần 14

Còi, bộ dụng cụ nhảy cao

Sân tập

29

Hoàn thiện các giai đoạn nhảy xa kiểu ngồi; Bài tập phát triển sức mạnh chân “nhảy lò cò theo đường thẳng”; Trò chơi “vượt chướng ngại vật”

1

Tuần 15

Còi, bộ dụng cụ nhảy cao, nấm thấp

Sân tập

30

Tập thi đấu nhảy cao; bài tập phát triển sức mạnh chân “lò cò theo đường thẳng”

1

Tuần 15

Còi, bộ dụng cụ nhảy cao

Chủ đề: CHẠY CỰ LI TRUNG BÌNH

10

Tuần 16-20

Sân tập

Bài 1: Bài tập bổ trợ trong chạy giữa quãng

5

Tuần 16-18

Sân tập

31

Bài tập bổ trợ trong chạy giữa quãng (chạy tăng tốc độ trên cự li từ 30 - 50 m); Hiện tượng “cực điểm” và cách khắc phục; Chạy tùy sức 5 phút.

1

Tuần 16

Tranh ảnh, còi, đồng hồ

Sân tập

32

Bài tập bổ trợ trong chạy giữa quãng (chạy tăng tốc độ từ đường thẳng vào đường vòng cự li từ 80 - 120 m); Trò chơi “vận chuyển”; Bài tập phát triển sức bền chạy tùy sức.

1

Tuần 16

Còi, 3 cái giỏ. Cọc nấm, đồng hồ.

Sân tập

33

Bài tập bổ trợ trong chạy giữa quãng (chạy tăng tốc độ từ đường vòng vào đường thẳng cự li 80 - 120 m. Bài tập phát triển sức bền “chạy thay đổi cự li”;Trò chơi “vận chuyển”

1

Tuần 17

Còi, 3 cái giỏ. Cọc nấm, đồng hồ.

Sân tập

34

Bài tập bổ trợ trong chạy giữa quãng (chạy tăng tốc độ trên cự li 150 - 300 m; Bài tập phát triển sức bền chạy thay đổi cự li; Trò chơi “vận chuyển”

1

Tuần 17

Còi, 3 cái giỏ. Cọc nấm, đồng hồ.

Sân tập

35

Tập chạy cự li 400m với nữ và 600m với nam; Trò chơi “vận chuyển”

1

Tuần 18

Còi, giỏ. Cọc nấm, đồng hồ.

Sân tập

36

Kiểm tra cuối kì I:

1

Tuần 18

Bài 2: Bài tập bổ trợ trong xuất phát, tăng tốc độ sâu xuất phát và phối hợp các giai đoạn

5

Tuần 19-21

Sân tập

37

Bài tập bổ trợ trong xuất phát và tăng tốc độ sau xuất phát (xuất phát với các tín hiệu âm thanh khác nhau); Bài tập phát triển sức bền “chạy cự li 400-600m trên địa hình tự nhiên.

1

Tuần 19

Còi, một số dụng cụ phát tín hiệu khác

Sân tập

38

Bài tập bổ trợ trong xuất phát và tăng tốc độ sau xuất phát (chạy 60 - 80m xuất phát cao tại đầu đường vòng); Bài tập phát triển sức bền “nhảy dây đơn”; Trò chơi “chạy tiếp sức tổng hợp”

1

Tuần 19

Còi, nấm thấp, cọc mốc, thang dây, đồng hồ

Sân tập

39

Phối hợp các giai đoạn chạy cự li trung bình (chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau trên cự li 20 - 30m; chạy tăng tốc độ 30-60m thực hiện kĩ thuật đánh đích); Bài tập phát triển sức bền “chạy tùy sức 5 phút”

1

Tuần 20

Còi, dây đích, đồng hồ

Sân tập

40

Phối hợp các giai đoạn chạy cự li trung bình (chạy cự li 30-50 m tốc độ trung bình); Trò chơi “chạy tiếp sức tổng hợp”

1

Tuần 20

Còi, nấm thấp, cọc mốc, thang dây, đồng hồ

Sân tập

41

Tập thi đấu cự li 600 với nữ, 800m với nam (có thể dùng làm đánh giá tx)

1

Tuần 21

Còi, đồng hồ

Sân tập

Chủ đề: ĐÁ BÓNG

24

Tuần 21-33

Sân tập

Bài 1: Kĩ thuật dẫn bóng bằng mu ngoài bàn chân

6

Tuần 21-24

Sân tập

42

Kĩ thuật dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân (dẫn bóng theo đường kẻ thẳng, dẫn bóng qua lại theo đường thẳng); Bài tập phát triển sức nhanh và năng lực khéo léo “chạy con thoi 4 x 10m”; Trò chơi “dẫn, chuyền bóng tiếp sức)

1

Tuần 21

Còi, bóng, tranh, nấm thấp

Sân tập

43

Kĩ thuật dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân (dẫn bóng qua lại theo đường thẳng, phối hợp dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân và sút cầu môn); Một số quy định về đá phạt trong bóng đá 7 người (5 người); Bài tập phát triển sức nhanh và khéo léo “chạy thoi 4 x 10m”

1

Tuần 22

Còi, bóng, cầu môn, nấm thấp

Sân tập

44

Kĩ thuật dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân (dẫn bóng sút cầu môn); Trò chơi “dẫn, chuyền bóng tiếp sức”

1

Tuần 22

Còi, bóng, cầu môn

Sân tập

45

Kĩ thuật dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân ( dẫn bóng luồn cọc sút cầu môn); Bài tập phát triển sức nhanh và khéo léo “chạy luồn cọc kết hợp chạy tốc độ”

1

Tuần 23

Còi, bóng, cầu môn, cọc

Sân tập

46

Kĩ thuật dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân (dẫn bóng luồn cọc sút cầu môn); Bài tập phát triển sức nhanh và khéo léo “chạy luồn cọc kết hợp chạy tốc độ”

1

Tuần 23

Còi, bóng, cầu môn, cọc

Sân tập

47

Kĩ thuật dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân (dẫn bóng luồn cọc sút cầu môn); Bài tập phát triển sức nhanh và khéo léo “chạy luồn cọc kết hợp chạy tốc độ”

1

Tuần 24

Còi, bóng, cầu môn, cọc

Sân tập

Bài 2: Kĩ thuật dừng bóng bằng đùi

7

Tuần 24-28

Sân tập

48

Kĩ thuật dừng bóng bằng đùi (tại chỗ tung và dừng bóng bằng đùi); Bài tập phát triển sức mạnh chân “bật xa tại chỗ”; Trò chơi “thi tâng bóng bằng đùi”

1

Tuần 24

Còi, bóng, tranh

Sân tập

49

Kĩ thuật dừng bóng bằng đùi (tại chỗ tung và dừng bóng, di chuyển và dừng bóng bằng đùi); Bài tập phát triển sức mạnh chân “bật xa tại chỗ”; Trò chơi “thi tâng bóng bằng đùi”

1

Tuần 25

Còi, bóng

Sân tập

50

Kĩ thuật dừng bóng bằng đùi (di chuyển và dừng bóng bằng đùi); Bài tập phát triển sức mạnh chân “tại chỗ đứng lên ngồi xuống”; Trò chơi “bật nhảy tiếp sức”

1

Tuần 25

Còi, bóng

Sân tập

51

Kĩ thuật dừng bóng bằng đùi (di chuyển và dừng bóng bằng đùi); Bài tập phát triển sức mạnh chân “tại chỗ đứng lên ngồi xuống”; Trò chơi “bật nhảy tiếp sức”

1

Tuần 26

Còi, bóng

Sân tập

52

Kiểm tra giữa kì II

1

Tuần 26

Sân tập

53

Kĩ thuật dừng bóng bằng đùi (di chuyển và dừng bóng bằng đùi); Bài tập phát triển sức mạnh chân “tại chỗ đứng lên ngồi xuống”; Trò chơi “bật nhảy tiếp sức”

1

Tuần 27

Còi, bóng

Sân tập

54

Phối hợp dẫn bóng, chuyền bóng và dừng bóng; Bài tập phát triển sức mạnh chân “tại chỗ đứng lên ngồi xuống”; Trò chơi “bật nhảy tiếp sức”

1

Tuần 27

Còi, bóng

Sân tập

55

Phối hợp dẫn bóng chuyền bóng và dừng bóng; Bài tập phát triển sức mạnh chân “tại chỗ đứng lên ngồi xuống”; Trò chơi “bật nhảy tiếp sức”

1

Tuần 28

Bài 3: Kĩ thuật đánh đầu bằng trán giữa

6

Tuần 28-31

Sân tập

56

Kĩ thuật đánh đầu bằng trán giữa (tại chỗ tự tung bóng và đánh đầu bằng chán giữa); Trò chơi “đánh đầu kết hợp dẫn bóng tiếp sức”

1

Tuần 28

Còi, bóng, tranh

Sân tập

57

Kĩ thuật đánh đầu bằng trán giữa (tại chỗ đánh đầu bằng trán giữa với người hỗ trợ); Bài tập phát triển sức mạnh “nằm ngửa ngồi gập bụng”); Trò chơi “đánh đầu kết hợp dẫn bóng tiếp sức”

1

Tuần 29

Còi, bóng

Sân tập

58

Kĩ thuật đánh đầu bằng trán giữa (phối hợp tung bóng tại chỗ đánh đầu bằng chắn giữa vào cầu môn); Một số quy định đá phạt góc trong bóng đá 7 người (5 người); Bài tập phát triển sức mạnh “tại chỗ bật nhảy co gối”

1

Tuần 29

Còi, bóng, cầu môn

Sân tập

59

Kĩ thuật đánh đầu bằng chắn giữa (phối hợp tung bóng tại chỗ đánh đầu bằng trán giữa vào cầu môn); Bài tập phát triển sức mạnh “tại chỗ bật có gối”; Trò chơi “đánh bóng trúng đích”

1

Tuần 30

Còi, bóng, cầu môn

Sân tập

60

Kĩ thuật đánh đầu bằng trán giữa(phối hợp tung bóng di chuyển đánh đầu bằng chắn giữa vào cầu môn); bài tập phát triển sức mạnh tại chỗ bật nhảy có gối trò chơi đánh bóng trúng đích

1

Tuần 30

Còi, bóng, cầu môn

Sân tập

61

Kĩ thuật đánh đầu bằng trán giữa(phối hợp tung bóng di chuyển đánh đầu bằng chắn giữa vào cầu môn); bài tập phát triển sức mạnh tại chỗ bật nhảy có gối trò chơi đánh bóng trúng đích

1

Tuần 31

Còi, bóng, cầu môn

Sân tập

Bài 4: Kĩ thuật ném biên

5

Tuần 31-33

Sân tập

62

Kĩ thuật tại chỗ ném biên (tại chỗ ném biên qua lại); Bài tập phát triển sức mạnh tay “nằm sấp chống đẩy”; Trò chơi “bóng chuyền 6”

1

Tuần 31

Còi, bóng, tranh

Sân tập

63

Kĩ thuật tại chỗ ném biên (ném bóng vào tường); Bài tập phát triển sức mạnh tay “nằm sấp chống đẩy”; Trò chơi “bóng chuyền 6”

1

Tuần 32

Còi, bóng

Sân tập

64

Kĩ thuật ném biên có đà (chạy đà ném biên qua lại); Bài tập phát triển sức nhanh “chạy 30 m xuất phát cao”; Trò chơi “bóng chuyền 6”

1

Tuần 32

Còi, bóng, cọc nấm

Sân tập

65

Kĩ thuật ném biên có đà (chạy đà ném biên qua lại); Bài tập phát triển sức nhanh “chạy 30 m xuất phát cao”; Trò chơi “thi ném biên xa”

1

Tuần 33

Còi, bóng, cọc nấm

Sân tập

66

Kĩ thuật ném biên có đà (chạy đà ném biên qua lại); Bài tập phát triển sức mạnh “chạy 30 m xuất phát cao”; Trò chơi “thi ném biên xa”

1

Tuần 33

Còi, bóng, tranh, cọc nấm

Sân tập

67

Kiểm tra đánh giá thể lực (Xuất phát cao chạy 30m)

1

Tuần 34

Còi, đồng hồ, cờ xp, danh sách học sinh

Sân tập

68

Kiểm tra đánh giá thể lực (Bật xa và chạy thoi 4x10m)

1

Tuần 34

Còi, đồng hồ, thước dây, danh sách học sinh

Sân tập

69

Kiểm tra đánh giá thể lực (Chạy tuỳ sức 5 phút)

1

Tuần 35

Còi, đồng hồ, danh sách học sinh

Sân tập

70

Kiểm tra cuối kì II

1

Tuần 35

Còi, bóng, cọc nấm, sổ điểm

Sân tập

PPCT Giáo dục thể chất 8 Cánh Diều - Đá cầu

STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

Chủ đề: BÀI TẬP THỂ DỤC

7

Tuần 1-4

Bài 1: Bài thể dục nhịp điệu (động tác diễu hành, động tác di chuyển ngang và động tác bật tách ngang)

3

Tuần 1-2

1

Học: Động tác diễu hành; Trò chơi: lò cò giữ dây.

1

Tuần 1

Tranh, dây, còi

Sân tập

2

Ôn tập Động tác diễu hành và học động tác di chuyển ngang; Trò chơi: lò cò giữ dây.

1

Tuần 1

Tranh, dây, còi

Sân tập

3

Ôn tập tổ hợp động tác diễu hành và động tác di chuyển ngang. Học động tác bật tách ngang. Trò chơi: vòng tròn di động ( hoặc GV chọn)

1

Tuần 2

Tranh, vòng tròn, còi

Sân tập

Bài 2: Bài thể dục nhịp điệu (động tác chạy bộ, động tác bụng và động tác điều hòa)

4

Tuần 2-4

Sân tập

4

Ôn tập tổ hợp động tác diễu hành, di chuyển ngang và bật tách ngang. Học động tác chạy bộ. Trò chơi: cơn lốc xoáy.

1

Tuần 2

Tranh, cọc nấm, còi

Sân tập

5

Ôn tập tổ hợp động tác diễu hành, di chuyển ngang, bật tách ngang và động tác chạy bộ. Học động tác bụng. Trò chơi: cơn lốc xoáy.

1

Tuần 3

Tranh, cọc nấm, còi

Sân tập

6

Ôn tập tổ hợp động tác diễu hành, di chuyển ngang, bật tách ngang, động tác chạy bộ và động tác bụng. Học động tác điều hòa. Trò chơi: Cao hay thấp.

1

Tuần 3

Tranh, dây, còi

Sân tập

7

Hoàn thiện toàn bài thể dục nhịp điệu theo nhịp đếm hoặc kết hợp âm nhạc; Tổ chức kiểm tra thử (có thể dùng làm đánh giá tx)

1

Tuần 4

Còi, loa, nhạc, sổ điểm

Sân tập

Chủ đề: CHẠY CỰ LI NGẮN (100m)

10

Tuần 4-9

Sân tập

Bài 1: Kĩ thuật xuất phát thấp và chạy lao sau xuất phát

5

Tuần 4-6

Sân tập

8

Bố trí bàn đạp kiểu phổ thông; Kĩ thuật xuất phát thấp (tự hô khẩu lệnh và thực hiện Kĩ thuật xuất phát theo ba tín hiệu “vào chỗ”, “sẵn xàg” và “chạy”; Xuất phát từ các tư thế khác nhau); Bài tập phát triển sức mạnh chân “nhảy lò cò”

1

Tuần 4

Tranh, còi, bàn đạp

Sân tập

9

Kĩ thuật xuất phát thấp (Xuất phát theo tín hiệu của người chỉ huy; Xuất phát theo tín hiệu khác nhau); Bài tập phát triển sức mạnh chân “nhảy lò cò”; Trò chơi “đội nào xuất phát nhanh”

1

Tuần 5

Tranh, còi, bàn đạp

Sân tập

10

Kĩ thuật chạy lao sau xuất phát (Tự hô khẩu lệch xuất phát phối hợp với chạy lao 12-15m); Bài tập phát triển sức mạnh chân “chạy đạp sau”; Trò chơi “đội nào xuất phát nhanh”

Tuần 5

Tranh, còi, bàn đạp

Sân tập

11

Kĩ thuật chạy lao sau xuất phát (Xuất phát theo khẩu lệnh khác nhau phối hợp với chạy lao 15-20m; Xuất phát từ các hướng khác nhau); Trò chơi “làm theo yêu cầu”

1

Tuần 6

Tranh, còi, bàn đạp

Sân tập

12

Vai trò của dinh dưỡng trong tập luyện TDTT; Xuất phát phối hợp với chạy lao trên cự li 20-30m; Bài tập phát triển sức mạnh chân “chạy 30 m xuất phát cao”; Trò chơi “làm theo yêu cầu”

1

Tuần 6

Tranh, còi, bàn đạp

Sân tập

Bài 2: Phối hợp các giai đoạn trong chạy cự li ngắn

5

Tuần 7-9

Sân tập

13

Phối hợp các giai đoạn trong chạy cự li ngắn (Chạy tăng tốc độ 15- 20 m thực hiện Kĩ thuật đánh đích; Một số quy định về bàn đạp trong chạy cự li ngắn); Bài tập phát triển sức mạnh tốc độ “chạy tăng tốc”

1

Tuần 7

Tranh, còi, bàn đạp

Sân tập

14

Xây dựng bữa ăn đảm bảo sức khỏe; Phối hợp các giai đoạn trong chạy cự li ngắn (Chạy 30m , 60m xuất phát thấp; Bài tập phát triển sức mạnh tốc độ “tại chỗ chạy nâng cao đùi”; Trò chơi ‘chia nhóm’

Tuần 7

Tranh, còi, bàn đạp

Sân tập

15

Chế độ dinh dưỡng hợp lí cho ngày tập luyện hiệu quả; Chạy 100m xuất phát thấp; Bài tập phát triển sức mạnh tốc độ “tại chỗ chạy nâng cao đùi”; Trò chơi “chia nhóm”

1

Tuần 8

Tranh, còi, bàn đạp

Sân tập

16

Lựa chọn và sử dụng dinh dưỡng cho người thừa cân, béo phì trong tập luyện TDTT; Chạy 100 m xuất phát thấp bài tập phát triển sức mạnh tốc độ chạy đạp sau trò chơi tiếp sức hỗn hợp

1

Tuần 8

Tranh, còi, bàn đạp

Sân tập

17

Lựa chọn và sử dụng dinh dưỡng cho người thấp còi trong tập luyện TDTT.

Tổ chức thi đấu chạy 100m (có thể lấy làm kiểm tra thường xuyên).

1

Tuần 9

Còi, bàn đạp, dây đích, đồng hồ, sổ điểm

Sân tập

18

Kiểm tra giữa kì I (Chạy cự li ngắn 100m)

1

Tuần 9

Còi, bàn đạp, dây đích, đồng hồ, sổ điểm

Sân tập

Chủ đề: NHẢY CAO KIỂU BƯỚC QUA

12

Tuần 10-15

Sân tập

Bài 1: Kĩ thuật giậm nhảy và chạy đà kết hợp giậm nhảy

4

Tuần 10-11

Sân tập

19

Giới thiệu về nhảy cao kiểu bước qua; Kĩ thuật giậm nhảy (đặt chân vào điểm giậm nhảy, một bước giậm nhảy đá lăngg); Bài tập phát triển sức mạnh chân “đứng lên ngồi xuống bằng chân giậm nhảy có điểm tì tay”

1

Tuần 10

Tranh, còi, bộ dụng cụ nhảy cao

Sân tập

20

Kĩ thuật giậm nhảy (Ba bước giậm nhảy đá lăngg, chạy ba bước chính diện nhảy qua xà thấp); Bài tập phát triển sức mạnh chân “đứng lên ngồi xuống bằng chân giậm nhảy có điểm tì tay”; Trò chơi “bật xa tiếp sức”

1

Tuần 10

Tranh, còi, bộ dụng cụ nhảy cao

Sân tập

21

Kĩ thuật chạy đà kết hợp giậm nhảy (Cách đo đà, chạy đà 3-5 bước kết hợp giậm nhảy, chạy 1-3 bước đà chính diện giậm nhảy qua xà rơi xuống bằng chân giậm); Bài tập phát triển sức mạnh chân “bật nhảy rút gối”

1

Tuần 11

Tranh, còi, bộ dụng cụ nhảy cao

Sân tập

22

Kĩ thuật chạy đà kết hợp giậm nhảy (Chạy 1-3 bước đà chếch kết hợp giậm nhảy đá lăngg và rơi xuống bằng chân lăngg, chạy 3-5 bước đà chếch kết hợp giậm nhảy đá lăngg với xà cao); Bài tập phát triển sức mạnh chân “bật bục qua lại bằng một chân”; trò chơi “đội nào nhanh hơn”

1

Tuần 11

Còi, bộ dụng cụ nhảy cao, bục hoặc nấm thấp

Sân tập

Bài 2: Kĩ thuật trên khôngrơi xuống cát (đệm)

4

Tuần 12-13

Sân tập

23

Kĩ thuật trên không và rơi xuống cát, đệm (Lăngg chân có điểm tì tay, lăngg chân qua xà tiếp đất); Bài tập phát triển sức mạnh chân “tại chỗ bật với tay cao”; Trò chơi “nhảy dây theo đội”

1

Tuần 12

Còi, bộ dụng cụ nhảy cao, dây nhảy dài

Sân tập

24

Kĩ thuật trên không và rơi xuống cát, đệm (Chạy 1-3 bước đà giậm nhảy đá lăngg qua xà thấp rơi xuống bằng chân lăngg, nhảy cao có bục bổ trợ); Bài tập phát triển sức mạnh chân “tại chỗ bật với tay cao”; Trò chơi “nhảy dây theo đội”

1

Tuần 12

Còi, bộ dụng cụ nhảy cao, bục, dây nhảy dài

Sân tập

25

Một số quy định về sân bãi trong nhảy cao; Kĩ thuật trên không và rơi xuống cát, đệm (chạy đà 3 bước nhảy qua xà thấp); Bài tập phát triển sức mạnh chân “tại chỗ chạy nâng cao đùi”; Trò chơi “nhảy lò cò tiếp sức”

1

Tuần 13

Còi, bộ dụng cụ nhảy cao

Sân tập

26

Một số quy định về phạm quy trong nhảy cao; Kĩ thuật trên không và rơi xuống cát, đệm (Chạy đà 5-7 bước qua xà thấp); Bài tập phát triển sức mạnh chân “tại chỗ chạy nâng cao đùi”; Trò chơi “ nhảy lò cò tiếp sức”

1

Tuần 13

Còi, bộ dụng cụ nhảy cao

Bài 3: Phối hợp các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua

4

Tuần 14-15

Sân tập

27

Phối hợp các giai đoạn nhảy cao kiểu bước qua (tập phối hợp chạy đà và giậm nhảy đá lăng với xà, tập phối hợp các giai đoạn nhảy cao với mức xà thấp); Trò chơi “theo dấu chân”.

1

Tuần 14

Còi, bộ dụng cụ nhảy cao

Sân tập

28

Một số quy định về cách xác định thành tích nhảy cao; Tập phối hợp toàn bộ các giai đoạn kĩ thuật với mức xà tăng dần; Bài tập phát triển sức mạnh chân “bật nhảy từ tư thế ngồi cao”

1

Tuần 14

Còi, bộ dụng cụ nhảy cao

Sân tập

29

Hoàn thiện các giai đoạn nhảy xa kiểu ngồi; Bài tập phát triển sức mạnh chân “nhảy lò cò theo đường thẳng”; Trò chơi “vượt chướng ngại vật”

1

Tuần 15

Còi, bộ dụng cụ nhảy cao, nấm thấp

Sân tập

30

Tập thi đấu nhảy cao; bài tập phát triển sức mạnh chân “lò cò theo đường thẳng”

1

Tuần 15

Còi, bộ dụng cụ nhảy cao

Chủ đề: CHẠY CỰ LI TRUNG BÌNH

10

Tuần 16-20

Sân tập

Bài 1: Bài tập bổ trợ trong chạy giữa quãng

5

Tuần 16-18

Sân tập

31

Bài tập bổ trợ trong chạy giữa quãng (chạy tăng tốc độ trên cự li từ 30 - 50 m); Hiện tượng “cực điểm” và cách khắc phục; Chạy tùy sức 5 phút.

1

Tuần 16

Tranh ảnh, còi, đồng hồ

Sân tập

32

Bài tập bổ trợ trong chạy giữa quãng (chạy tăng tốc độ từ đường thẳng vào đường vòng cự li từ 80 - 120 m); Trò chơi “vận chuyển”; Bài tập phát triển sức bền chạy tùy sức.

1

Tuần 16

Còi, 3 cái giỏ. Cọc nấm, đồng hồ.

Sân tập

33

Bài tập bổ trợ trong chạy giữa quãng (chạy tăng tốc độ từ đường vòng vào đường thẳng cự li 80 - 120 m. Bài tập phát triển sức bền “chạy thay đổi cự li”;Trò chơi “vận chuyển”

1

Tuần 17

Còi, 3 cái giỏ. Cọc nấm, đồng hồ.

Sân tập

34

Bài tập bổ trợ trong chạy giữa quãng (chạy tăng tốc độ trên cự li 150 - 300 m; Bài tập phát triển sức bền chạy thay đổi cự li; Trò chơi “vận chuyển”

1

Tuần 17

Còi, 3 cái giỏ. Cọc nấm, đồng hồ.

Sân tập

35

Tập chạy cự li 400m với nữ và 600m với nam; Trò chơi “vận chuyển”

1

Tuần 18

Còi, giỏ. Cọc nấm, đồng hồ.

Sân tập

36

Kiểm tra cuối kì I:

1

Tuần 18

Bài 2: Bài tập bổ trợ trong xuất phát, tăng tốc độ sâu xuất phát và phối hợp các giai đoạn

5

Tuần 19-21

Sân tập

37

Bài tập bổ trợ trong xuất phát và tăng tốc độ sau xuất phát (xuất phát với các tín hiệu âm thanh khác nhau); Bài tập phát triển sức bền “chạy cự li 400-600m trên địa hình tự nhiên.

1

Tuần 19

Còi, một số dụng cụ phát tín hiệu khác

Sân tập

38

Bài tập bổ trợ trong xuất phát và tăng tốc độ sau xuất phát (chạy 60 - 80m xuất phát cao tại đầu đường vòng); Bài tập phát triển sức bền “nhảy dây đơn”; Trò chơi “chạy tiếp sức tổng hợp”

1

Tuần 19

Còi, nấm thấp, cọc mốc, thang dây, đồng hồ

Sân tập

39

Phối hợp các giai đoạn chạy cự li trung bình (chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau trên cự li 20 - 30m; chạy tăng tốc độ 30-60m thực hiện kĩ thuật đánh đích); Bài tập phát triển sức bền “chạy tùy sức 5 phút”

1

Tuần 20

Còi, dây đích, đồng hồ

Sân tập

40

Phối hợp các giai đoạn chạy cự li trung bình (chạy cự li 30-50 m tốc độ trung bình); Trò chơi “chạy tiếp sức tổng hợp”

1

Tuần 20

Còi, nấm thấp, cọc mốc, thang dây, đồng hồ

Sân tập

41

Tập thi đấu cự li 600 với nữ, 800m với nam (có thể dùng làm đánh giá tx)

1

Tuần 21

Còi, đồng hồ

Sân tập

Chủ đề: ĐÁ CẦU

24

Tuần 21-33

Sân tập

Bài 1: kĩ thuật tâng cầu bằng má ngoài bàn chân

6

Tuần 21-24

Sân tập

42

Bài tập bổ trợ kĩ thuật tâng cầu bằng má ngoài bàn chân (chạy hất má ngoài bàn chân sang hai bên); Kĩ thuật tâng cầu bằng má ngoài bàn chân (mô phỏng kĩ thuật tâng cầu bằng má ngoài bàn chân, tâng cầu từng lần)

1

Tuần 21

Còi, cầu, tranh

Sân tập

43

Kĩ thuật tâng cầu bằng má ngoài bàn chân (Tâng cầu từng lần, tâng cầu liên tục bằng một chân); Bài tập phát triển sức mạnh “bật xa tại chỗ”; Trò chơi “Tâng, chuyền cầu tập thể”

1

Tuần 22

Còi, cầu

Sân tập

44

Kĩ thuật tâng cầu bằng má ngoài bàn chân (Tâng cầu liên tục bằng một chân, phối hợp tâng cầu nhiều lần); Bài tập phát triển sức mạnh “bật xa tại chỗ”; Trò chơi “tâng, chuyền cầu tập thể”

1

Tuần 22

Còi, cầu

Sân tập

45

Một số quy định cơ bản về VĐV chạm lưới và sang sân trong môn đá cầu; Kĩ thuật tâng cầu bằng má ngoài bàn chân (phối hợp tâng cầu nhiều lần); Bài tập phát triển sức mạnh “bật xa tại chỗ”; Trò chơi “đội khỏe đội khéo”

1

Tuần 23

Còi, cầu

Sân tập

46

Kĩ thuật tâng cầu bằng má ngoài bàn chân (phối hợp tâng cầu nhiều lần, tâng cầu quy định điểm chạm); Bài tập phát triển sức mạnh “nằm ngửa, ngồi gập bụng”; Trò chơi “đội khéo đội khỏe”

1

Tuần 23

Còi, cầu

Sân tập

47

Kĩ thuật tâng cầu bằng má ngoài bàn chân (phối hợp tâng cầu nhiều lần, tâng cầu quy định điểm chạm); Bài tập phát triển sức mạnh “nằm ngửa, ngồi gập bụng”; Trò chơi “đội khéo đội khỏe”

1

Tuần 24

Còi, cầu

Sân tập

Bài 2: kĩ thuật phát cầu thấp chân nghiêng mình

6

Tuần 24-27

Sân tập

48

Kĩ thuật phát cầu thấp chân nghiêng mình (mô phỏng kĩ thuật phát cầu thấp chân nghiêng mình, phát cầu theo hướng quy định); Bài tập phát triển sức nhanh “chạy con thoi 4 x 10m”

1

Tuần 24

Còi, cầu, tranh

Sân tập

49

Kĩ thuật phát cầu thấp chân nghiêng mình (phát cầu theo hướng quy định, phát cầu với cự ly tăng dần); Bài tập phát triển sức nhanh “chạy con thoi 4 x 10m”; Trò chơi “ai khéo hơn ai”

1

Tuần 25

Còi, cầu, dây nhảy dài ( dây thừng 10-15m)

Sân tập

50

Kĩ thuật phát cầu thấp chân nghiêng mình (phát cầu với cự li tăng dần); Bài tập phát triển sức nhanh “chạy con thoi 4 x 10m”; Trò chơi “ai khéo hơn ai”

1

Tuần 25

Còi, cầu

Sân tập

51

Kĩ thuật phát cầu thấp chân nghiêng mình (phát cầu vào ô quy định); Một số điều luật cơ bản về phát cầu; Bài tập phát triển năng lực phối hợp vận động “chạy luồn cọc”; Trò chơi “phát cầu tiếp sức”

1

Tuần 26

Còi, cầu, cọc nấm, sân, lưới đá cầu

Sân tập

52

Kiểm tra giữa kì II

1

Tuần 26

Sân tập

53

Kĩ thuật phát cầu thấp chân nghiêng mình (phát cầu vào ô quy định); bài tập phát triển năng lực phối hợp vận động “chạy luồn cọc”; Trò chơi “phát cầu tiếp sức”

1

Tuần 27

Còi, cầu, cọc nấm, sân, lưới đá cầu

Sân tập

54

Kĩ thuật phát cầu thấp chân nghiêng mình (phát cầu vào ô quy định); bài tập phát triển năng lực phối hợp vận động “chạy luồn cọc”; Trò chơi “phát cầu tiếp sức”

1

Tuần 27

Còi, cầu

Sân tập

Bài 3: Kĩ thuật đỡ cầu bằng mu bàn chân

6

Tuần 28-30

Sân tập

55

Kĩ thuật đỡ cầu bằng mu bàn chân (mô phỏng kĩ thuật, tập đỡ cầu bằng mu bàn chân có người hỗ trợ); Bài tập phát triển sức mạnh tốc độ “di chuyển bật đổi chân”

1

Tuần 28

Còi, cầu, tranh

Sân tập

56

Kĩ thuật đỡ cầu bằng mu bàn chân (tập đỡ cầu bằng mu bàn chân có người hỗ trợ); Bài tập phát triển sức mạnh tốc độ “di chuyển bật đổi chân”; Trò chơi “tiếp sức 3 tư thế”

1

Tuần 28

Còi, cầu

Sân tập

57

Kĩ thuật đỡ cầu bằng mu bàn chân (tập đỡ cầu bằng mô bàn chân có người hỗ trợ, di chuyển sang hai bên đỡ cầu bằng mu bàn chân); Bài tập phát triển sức mạnh tốc độ “di chuyển bật đổi chân”; Trò chơi “tiếp xúc 3 tư thế”

1

Tuần 29

Còi, cầu

Sân tập

58

Kĩ thuật đỡ cầu bằng mu bàn chân (di chuyển sang hai bên đỡ cầu bằng mu bàn chân, đỡ cầu và chuyển cầu qua lại); Phối hợp chuyền cầu tấn công”; Bài tập phát triển sức mạnh tốc độ “chạy 30m xuất phát cao”

1

Tuần 29

Còi, cầu, trạnh, sân, lưới đá cầu

Sân tập

59

Kĩ thuật đỡ cầu bằng mu bàn chân (đỡ cầu, chuyền cầu qua lại); Phối hợp chuyện cầu tấn công; Bài tập phát triển sức mạnh tốc độ “chạy 30m xuất phát cao”; Trò chơi “đội nào chính xác”

1

Tuần 30

Còi, cầu, sân, lưới đá cầu

Sân tập

60

Kĩ thuật đỡ cầu bằng mu bàn chân (đỡ cầu, chuyền cầu qua lại); Phối hợp chuyện cầu tấn công; Bài tập phát triển sức mạnh tốc độ “chạy 30m xuất phát cao”; Trò chơi “đội nào chính xác”

1

Tuần 30

Còi, cầu, sân, lưới đá cầu

Sân tập

Bài 4: kĩ thuật đỡ cầu bằng ngực

6

Tuần 31-33

Sân tập

61

Kĩ thuật đỡ cầu bằng ngực (mô phỏng kĩ thuật đỡ cầu bằng ngực, đỡ cầu bằng ngực có người hỗ trợ); Bài tập phát triển sức nhanh và năng lực khéo léo “nhảy lò cò kết hợp chạy tốc độ”; Trò chơi “đuổi bắt”

1

Tuần 31

Còi, cầu, trạnh

Sân tập

62

Kĩ thuật đỡ cầu bằng ngực (đỡ cầu bằng ngực có người hỗ trợ, di chuyển tiến hoặc lùi đỡ cầu bằng ngực); Bài tập phát triển sức nhanh và năng lực khéo léo “nhảy lò cò kết hợp chạy tốc độ”; Trò chơi “đuổi bắt”

1

Tuần 31

Còi, cầu

Sân tập

63

Kĩ thuật đỡ cầu bằng ngực (di chuyển tiến hoặc lùi đỡ cầu bằng ngực); Bài tập phát triển sức nhanh “bật nhảy hình chữ thập chụm chân”; Trò chơi “đội nào khéo hơn”

1

Tuần 32

Còi, cầu

Sân tập

64

Kĩ thuật đỡ cầu bằng ngực (đỡ cầu bằng ngực và chuyền cầu qua lại); bài tập phát triển sức nhanh “bật nhảy hình chữ thập chụm chân”; Trò chơi “đội nào khéo hơn”

1

Tuần 32

Còi, cầu

Sân tập

65

Kĩ thuật đỡ cầu bằng ngực (đỡ cầu bằng ngực và chuyền cầu qua lại); bài tập phát triển sức nhanh “bật nhảy hình chữ thập chụm chân”; Trò chơi “đội nào khéo hơn”

1

Tuần 33

Còi, cầu

Sân tập

66

Kĩ thuật đỡ cầu bằng ngực (đỡ cầu bằng ngực và chuyền cầu qua lại); bài tập phát triển sức nhanh “bật nhảy hình chữ thập chụm chân”; Trò chơi “đội nào khéo hơn”

Tuần 33

Còi, cầu

67

Kiểm tra đánh giá thể lực (Xuất phát cao chạy 30m)

1

Tuần 34

Còi, đồng hồ, cờ xp, danh sách học sinh

Sân tập

68

Kiểm tra đánh giá thể lực (Bật xa và chạy thoi 4x10m)

1

Tuần 34

Còi, đồng hồ, thước dây, danh sách học sinh

Sân tập

69

Kiểm tra đánh giá thể lực (Chạy tuỳ sức 5 phút)

1

Tuần 35

Còi, đồng hồ, danh sách học sinh

Sân tập

70

Kiểm tra cuối kì II

1

Tuần 35

Còi, bóng, cọc nấm, sổ điểm

Sân tập

Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết hữu ích khác tại mục Dành cho giáo viên thuộc chuyên mục Tài liệu nhé.

Đánh giá bài viết
2 1.195
0 Bình luận
Sắp xếp theo