Kế hoạch giáo dục Lịch sử lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

Kế hoạch giáo dục Lịch sử lớp 6 sách Chân trời sáng tạo giúp thầy cô tham khảo, để lên kế hoạch giáo dục dễ dàng hơn trong năm học mới. Mẫu được lập theo mẫu của Công văn 5512/BGDĐT 2020 về tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục trong trường học ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

Kế hoạch giáo dục Lịch sử 6 sách Chân trời sáng tạo được biên soạn chi tiết cho từng bài học. Mỗi bài học gồm bao nhiêu tiết học, các bài học thuộc tuần bao nhiêu để các thầy cô nắm được Kế hoạch dạy học, chuẩn bị hiệu quả. Mời các thầy cô tham khảo.

Kế hoạch giáo dục môn Lịch sử 6 sách Chân trời sáng tạo năm học 2021-2022

TRƯỜNG: …………….

TỔ: ………………..

Họ và tên giáo viên: …………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: LỊCH SỬ, LỚP 6

(Năm học 2021 - 2022)

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

HỌC KÌ I

CHƯƠNG 1. TẠI SAO CẦN PHẢI HỌC LỊCH SỬ

1

Bài 1. Lịch sử là gì?

2

Tivi, laptop, …

Lớp học

2

Bài 2. Thời gian trong lịch sử

2

CHƯƠNG 2. THỜI KÌ NGUYÊN THỦY

3

Bài 3. Nguồn gốc loài người

1

Tivi, laptop, …

Lớp học

4

Bài 4. Xã hội nguyên thủy

2

5

Bài 5. Sự chuyển biến từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp

2

6

Ôn tập

1

7

Kiểm tra giữa học kỳ I

1

CHƯƠNG 3. XÃ HỘI CỔ ĐẠI

8

Bài 6. Ai Cập cổ đại

2

Tivi, laptop, …

Lớp học

9

Bài 7. Lưỡng Hà cổ đại

2

10

Bài 8. Ấn Độ cổ đại

2

11

Bài 9. Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII

2

12

Bài 10. Hy Lạp cổ đại

2

13

Bài 11. La Mã cổ đại

2

14

Kiểm tra học kỳ I

1

HỌC KÌ II

CHƯƠNG 4. ĐÔNG NAM Á TỪ NHỮNG THẾ KỈ TIẾP GIÁP CÔNG NGUYÊN ĐẾN THẾ KỈ X

15

Bài 12. Các vương quốc cổ ở Đông Nam Á

2

Tivi, laptop, …

Lớp học

16

Bài 13. Giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á mười thế kỉ đầu Công nguyên

2

CHƯƠNG 5. VIỆT NAM TỪ KHOẢNG THẾ KỈ VII TRƯỚC CÔNG NGUYÊN ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ X

17

Bài 14. Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc.

3

Tivi, laptop, …

Lớp học

18

Bài 15. Đời sống của người Việt thời kì Văn Lang, Âu Lạc

2

19

Kiểm tra giữa học kỳ II

1

20

Bài 16. Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Giao Châu – An Nam thời Bắc thuộc

2

Tivi, laptop, …

Lớp học

21

Bài 17. Đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc thời Bắc thuộc

2

22

Bài 18. Các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước thế kỉ X

4

Tivi, laptop, …

Lớp học

23

Bài 19. Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X

2

24

Bài 20. Vương quốc cổ Champa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

2

25

Bài 21. Vương quốc cổ Phù Nam

3

26

Kiểm tra học kỳ II

1

27

Sửa bài kiểm tra học kỳ II

1

Tivi, laptop, …

Lớp học

28

Dự án

4

  1. Chuyên đề lựachọn(đối với cấp trung học phổ thông)

STT

Chuyên đề

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

1

Chuyên đề: Thành tựu văn hóa cổ đại

1

- Máy tính

- Tivi

- Bảng…

Tại lớp (giảng dạy, hoạt động nhóm, …)

2

Dự án: Thiết kế truyện tranh lịch sử

4

- Máy tính

- Tivi

- Bảng…

Tại lớp (giảng dạy, hoạt động nhóm, …)

(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.

(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.

(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.

(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa...).

2. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)


......, ngày ......tháng .....năm 2021

GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là Kế hoạch giáo dục Lịch sử lớp 6 sách Chân trời sáng tạo. Mẫu gồm đầy đủ nội dung các tiết học theo tuần để các thầy cô tiện theo dõi, chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022 sắp tới. Mời các thầy cô và các bạn tham khảo thêm các giáo án và tài liệu khác của bộ sách kết nối tri thức lớp 6 trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu của Hoatieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 3.705
0 Bình luận
Sắp xếp theo