Kế hoạch dạy học môn Khoa học lớp 4 Cánh Diều

Kế hoạch dạy học môn Khoa học lớp 4 theo Công văn 2345

Kế hoạch dạy học Khoa học lớp 4 Cánh Diều - Mẫu phân phối chương trình Khoa học 4 năm học 2023-2024 bộ sách Cánh Diều. Mẫu bảng Word phân phối chương trình dạy học Khoa học lớp 4 được biên soạn theo công văn 2345, cho giáo viên tham khảo nhằm xây dựng kế hoạch giảng dạy môn Khoa học 4 bộ sách mới Cánh Diều năm học 2023-2024 hiệu quả. Hiện KHDH Khoa học lớp 4 Cánh Diều đã được cập nhật 2 mẫu, có kèm cả KHDH STEM Khoa học lớp 4, thầy cô tải file về máy để xem bản đầy đủ.

Phân phối chương trình môn Khoa học 4
sách Cánh Diều

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHOA HỌC
KHỐI LỚP 4 THEO CÔNG VĂN 2345
NĂM HỌC 2023-2024

Cả năm học: 35 tuần x 2 tiết = 70 tiết

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…) theo CV 2345 ngày 7/6/2021

Chủ đề/

Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/

thời lượng

1

Chủ đề 1

CHẤT

Bài 1. Một số tính chất và vai trò của nước - tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 1. Một số tính chất và vai trò của nước - tiết 2

2

Bài 2. Sự chuyển thể của nước - tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 2. Sự chuyển thể của nước - tiết 2

3

Bài 3. Ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước - tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 3. Ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước - tiết 2

4

Bài 4. Thành phần và tính chất của không khí - tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 4. Thành phần và tính chất của không khí - tiết 2

5

Bài 5. Gió, bão - tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 5. Gió, bão - tiết 2

6

Bài 6. Ô nhiễm không khí và bảo vệ môi trường không khí - tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 6. Ô nhiễm không khí và bảo vệ môi trường không khí - tiết 2

7

Bài 7. Ôn tập chủ đề Chất

1 tiết/35 phút

Chủ đề 2

NĂNG LƯỢNG

Bài 8. Nguồn sáng và sự truyền ánh sáng - tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

8

Bài 8. Nguồn sáng và sự truyền ánh sáng - tiết 2

Bài 9. Ánh sáng với đời sống - tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

9

Bài 9. Ánh sáng với đời sống - tiết 2

Bài 10. Âm thanh - tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

10

Bài 10. Âm thanh - tiết 2

Bài 11. Âm thanh trong đời sống - tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

11

Bài 11. Âm thanh trong đời sống - tiết 2

Bài 12. Nhiệt độ và nhiệt kế - tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

12

Bài 12. Nhiệt độ và nhiệt kế - tiết 2

Bài 13. Sự truyền nhiệt và dẫn nhiệt - tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

13

Bài 13. Sự truyền nhiệt và dẫn nhiệt - tiết 2

Bài 14. Ôn tập chủ đề Năng lượng

14

Chủ đề 3

Thực vật và động vật

Bài 15. Thực vật cần gì để sống và phát triển? - tiết 1

3 tiết/

35 x 3

= 105 phút

Bài 15. Thực vật cần gì để sống và phát triển? - tiết 2

15

Bài 15. Thực vật cần gì để sống và phát triển? - tiết 3

Bài 16. Nhu cầu sống của động vật - tiết 1

3 tiết/

35 x 3

= 105 phút

16

Bài 16. Nhu cầu sống của động vật - tiết 2

Bài 16. Nhu cầu sống của động vật - tiết 3

17

Bài 17. Chăm sóc cây trồng và vật nuôi - tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 17. Chăm sóc cây trồng và vật nuôi - tiết 2

18

Bài 18. Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật

1 tiết/35 phút

ÔN TẬP KIỂM TRA

Ôn tập cuối kỳ I

1 tiết/35 phút

19

Kiểm tra cuối kỳ I

1 tiết/35 phút

Chủ đề 4

NẮM

Bài 19. Sự đa dạng của nấm

1 tiết/35 phút

* Tích hợp Giáo dục KNS

20

Bài 20. Nấm ăn và nấm men trong đời sống - tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

* Tích hợp Giáo dục KNS

Bài 20. Nấm ăn và nấm men trong đời sống - tiết 2

* Tích hợp Giáo dục KNS

21

Bài 21. Nấm có hại và cách bảo quản thực phẩm - tiết 1

3 tiết/

35 x 3

= 105 phút

* Tích hợp Giáo dục KNS

Bài 21. Nấm có hại và cách bảo quản thực phẩm - tiết 2

* Tích hợp Giáo dục KNS

22

Bài 21. Nấm có hại và cách bảo quản thực phẩm - tiết 3

* Tích hợp Giáo dục KNS

Bài 22. Ôn tập chủ đề Nấm

1 tiết/35 phút

23

Chủ đề 5

CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE

Bài 23. Các nhóm chất dinh dưỡng có trong thức ăn - tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 23. Các nhóm chất dinh dưỡng có trong thức ăn - tiết 2

24

Bài 24. Giá trị dinh dưỡng có trong thức ăn - tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 24. Giá trị dinh dưỡng có trong thức ăn - tiết 2

25

Bài 25. Ăn, uống khoa học để cơ thể khoẻ mạnh - tiết 1

3 tiết/

35 x 3

= 105 phút

Bài 25. Ăn, uống khoa học để cơ thể khoẻ mạnh - tiết 2

26

Bài 25. Ăn, uống khoa học để cơ thể khoẻ mạnh - tiết 3

Bài 26. Thực phẩm an toàn - tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

* Tích hợp Giáo dục KNS

27

Bài 26. Thực phẩm an toàn - tiết 2

* Tích hợp Giáo dục KNS

Bài 27. Một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng - tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

28

Bài 27. Một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng - tiết 2

Bài 28. Phòng tránh đuối nước- tiết 1

3 tiết/

35 x 3

= 105 phút

* Tích hợp Giáo dục KNS

29

Bài 28. Phòng tránh đuối nước- tiết 2

* Tích hợp Giáo dục KNS

Bài 28. Phòng tránh đuối nước- tiết 3

* Tích hợp Giáo dục KNS

30

Bài 29. Ôn tập chủ đề Con người và sức khoẻ - tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 29. Ôn tập chủ đề Con người và sức khoẻ - tiết 2

31

Chủ đề 6

SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

Bài 30. Chuỗi thức ăn trong tự nhiên - tiết 1

3 tiết/

35 x 3

= 105 phút

Bài 30. Chuỗi thức ăn trong tự nhiên - tiết 2

32

Bài 30. Chuỗi thức ăn trong tự nhiên - tiết 3

Bài 31. Vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn - tiết 1

3 tiết/

35 x 3

= 105 phút

33

Bài 31. Vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn - tiết 2

Bài 31. Vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn - tiết 3

34

Bài 32. Ôn tập chủ đề Sinh vật và môi trường - tiết 1

2 tiết/

35 x 2

= 70 phút

Bài 32. Ôn tập chủ đề Sinh vật và môi trường - tiết 2

35

ÔN TẬP KIỂM TRA

Ôn tập cuối năm

1 tiết/35 phút

Kiểm tra cuối năm

1 tiết/35 phút

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên chuyên mục Tài liệu của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
9 9.231
0 Bình luận
Sắp xếp theo