Tuyển sinh công an 2022

Mới đây Bộ Công an đã ban hành Hướng dẫn Tuyển sinh trong CAND năm 2022. Theo đó, trong kỳ tuyển sinh công an năm 2022, các trường công an nhân dân sẽ được xét tuyển 2.050 chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học CAND chính quy và năm nay các trường khối công an sẽ tổ chức thi riêng để tuyển sinh. Sau đây là chỉ tiêu tuyển sinh các trường công an 2022 cùng với phương án tuyển sinh công an 2022, mời các bạn cùng tham khảo.

1. Cấu trúc đề thi đánh giá năng lực các trường Công an năm 2022

1. Cấu trúc đề thi

Bài thi đánh giá tuyển sinh đại học chính quy Công an Nhân dân năm 2022 của Bộ Công an gồm 02 phần: Phần trắc nghiệm và phần tự luận.

Thí sinh được lựa chọn một trong 04 mã đề thi theo nguyện vọng thí sinh đã đăng ký khi sơ tuyển:

Mã đề thi

Phần trắc nghiệm

Phần tự luận

CA1

Lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, ngôn ngữ Anh

Toán

CA2

Lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, ngôn ngữ Anh

Ngữ văn

CA3

Lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, ngôn ngữ Trung Quốc

Toán

CA4

Lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, ngôn ngữ Trung Quốc

Ngữ Văn

Tổng điểm của bài thi là 100 điểm, trong đó phần trắc nghiệm có tối đa 60 điểm và phần tự luận tối đa 40 điểm. Thí sinh sẽ làm phần trắc nghiệm trên phiếu trả lời trắc nghiệm và làm phần tự luận trên giấy thi theo mẫu của Bộ Công an.

Kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an chiếm 60% tổng điểm xét tuyển, còn lại 40% là điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Phạm vi kiến thức

2.1. Phần trắc nghiệm

Đối với phần thi trắc nghiệm, Bộ Công an đánh giá kiến thức của thí sinh ở cả 03 lĩnh vực như sau:

- Lĩnh vực khoa học tự nhiên sẽ gồm 25 câu hỏi, mỗi câu 1 điểm. Trong đó, kiến thức cốt lõi sẽ về Vật lý, Hóa học, Sinh học. Kiến thức chủ yếu ở lớp 12 - chiếm 80%, 20% còn lại là kiến thức lớp 10, 11.

- Lĩnh vực khoa học xã hội gồm 25 câu hỏi, mỗi câu 1 điểm. Kiến thức cốt lõi về Lịch sử, Địa lý, Văn hóa kinh tế xã hội. Trong đó, có 80% kiến thức lớp 12, 20% kiến thức còn lại vào lớp 10, 11.

- Ngôn ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc theo nguyện vọng thí sinh đăng ký): Gồm gồm 20 câu hỏi, mỗi câu 0.5 điểm.

- Phần thi trắc nghiệm được đánh giá theo 04 cấp độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao.

2.2. Phần tự luận

Thí sinh được lựa chọn 01 trong 02 môn Toán học hoặc Ngữ văn theo nguyện vọng đã đăng ký khi sơ tuyển:

- Môn Toán: Từ 03 - 05 câu với 40 điểm, kiến thức lớp 12 chiếm 80%, 20% còn lại là kiến thức lớp 10, 11.

- Môn Ngữ văn: Gồm 02 câu hỏi với 40 điểm thuộc kiến thức lớp 12, câu 1 là đọc hiểu với 10 điểm, câu 2 là làm văn với 30 điểm.

Phần tự luận cũng được đánh giá theo 04 cấp độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức thi dự kiến

- Bộ Công an dự kiến bài thi đánh giá tuyển sinh sẽ được tổ chức sau Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông khoảng 10 ngày.

- Thí sinh làm bài thi trong thời gian 180 phút: phần trắc nghiệm 90 phút và phần tự luận 90 phút.

- Thí sinh thi tại các học viện, trường đại học Công an Nhân dân theo nguyện vọng đã đăng ký khi sơ tuyển. Riêng các thí sinh ở phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào) đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các học viện, trường đại học Công an Nhân dân ở phía Bắc sẽ thi tại các trường đại học Công an Nhân dân ở phía Nam.

2. Công bố chỉ tiêu tuyển sinh các trường công an năm 2022

Công bố chỉ tiêu tuyển sinh các trường công an năm 2022

Công bố chỉ tiêu tuyển sinh các trường công an năm 2022

Căn cứ Quyết định số 1127/QĐ-BCA ngày 17/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về ban hành chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) cho các học viện, trường CAND (sau đây gọi tắt là các trường CAND) năm 2022; căn cứ quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Công an các đơn vị, địa phương) và các trường CAND thực hiện công tác tuyển sinh đối với các chỉ tiêu được giao năm 2022 cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu Học viện an ninh nhân dân 2022

Tổng 450 chỉ tiêu, trong đó, nhóm nghiệp vụ An ninh 350 chỉ tiêu, ngành An toàn thông tin 50 chỉ tiêu, ngành Y khoa gửi đào tạo tại Học viện Quân y 50 chỉ tiêu.

2. Chỉ tiêu Học viện cảnh sát nhân dân 2022

Tổng 500 chỉ tiêu nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát, phân bổ theo địa bàn tuyển sinh. Trong đó, địa bàn 1 (170 chỉ tiêu), địa bàn 2 (160 chỉ tiêu), địa bàn 3 (140) chỉ tiêu và địa bàn 8 (30 chỉ tiêu).

3. Chỉ tiêu Học viện Chính trị CAND

Tổng 100 chỉ tiêu ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, phía Bắc 50 chỉ tiêu, phía Nam 50 chỉ tiêu.

4. Chỉ tiêu Đại học An ninh nhân dân

Tổng 350 chỉ tiêu nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh, tuyển sinh theo địa bàn. Trong đó, địa bàn 4 (90 chỉ tiêu), địa bàn 5 (50 chỉ tiêu), địa bàn 6 (110 chỉ tiêu), địa bàn 7 (80 chỉ tiêu) và địa bàn 8 (20 chỉ tiêu).

5. Chỉ tiêu Đại học cảnh sát nhân dân 2022

Tổng 450 chỉ tiêu nhóm ngành Nghiệp vụ cảnh sát, tuyển sinh theo địa bàn, trong đó, địa bàn 4 (120 chỉ tiêu), địa bàn 5 (70 chỉ tiêu), địa bàn 6 (130 chỉ tiêu), địa bàn 7 (100 chỉ tiêu) và địa bàn 8 (30 chỉ tiêu)

6. Chỉ tiêu Đại học PCCC 2022

Tổng 50 chỉ tiêu ngành PCCC&CNCH, trong đó 25 chỉ tiêu phía Bắc và 25 chỉ tiêu phía Nam.

7. Chỉ tiêu Trường Đại học Kỹ thuật-Hậu cần CAND

Tổng 100 chỉ tiêu, trong đó nhóm ngành Kỹ thuật- hậu cần phía Bắc 50 chỉ tiêu, phía Nam 50 chỉ tiêu

8. Chỉ tiêu Học viện quốc tế

Tổng 50 chỉ tiêu ngành Ngôn ngữ Anh và ngôn ngữ Trung Quốc

Lưu ý, đối với Học viện Chính trị CAND, Trường Đại học PCCC, Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND, Học viện Quốc tế; ngành An toàn thông tin của Học viện ANND; gửi đào tạo ngành y khoa tại Học viện Quân y tuyển sinh toàn quốc. Học viện CSND, các ngành còn lại của Học viện ANND tuyển sinh phía Bắc; Trường Đại học ANND, Trường Đại học CSND tuyển sinh phía Nam.

3. Phương thức tuyển sinh công an 2022

- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT, quy định của Bộ Công an. Áp dụng đối với tất cả các trường CAND.

- Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (chứng chỉ IELTS Academic hoặc chứng chỉ TOEFL iBT hoặc chứng chỉ HSK) theo quy định của Bộ Công an. Áp dụng đối với Học viện Quốc tế, Học viện Chính trị CAND, ngành Nghiệp vụ An ninh, Nghiệp vụ Cảnh sát.

- Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01, B00, C00, C03, D01, D04) kết hợp với kết quả Bài thi tuyển sinh trình độ đại học CAND chính quy tuyển mới theo tổ hợp (CA1, CA2, CA3, CA4), gọi tắt là bài thi Bộ Công an. Áp dụng đối với tất cả các trường CAND, cụ thể:

+ Xét tuyển đào tạo các ngành nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát gồm tổ hợp A00, A01, C03, D01 và bài thi CA1, CA2.

+ Ngành An toàn thông tin tại Học viện ANND gồm tổ hợp A00, A01 và bài thi: CA1. + Các ngành do Học viện Chính trị CAND đào tạo gồm tổ hợp A01, C00, C03, D01 và bài thi CA1, CA2.

+ Các ngành do Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND đào tạo gồm tổ hợp A00, A01 và bài thi CA1.

+ Các ngành do Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy đào tạo gồm tổ hợp A00 và bài thi CA1.

+ Ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Quốc tế gồm tổ hợp A01, D01 và bài thi CA1, CA2. + Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của Học viện Quốc tế gồm tổ hợp D01, D04 và bài thi CA1, CA2, CA3, CA4.

+ Gửi đào tạo đại học ngành Bác sĩ đa khoa gồm tổ hợp B00 và bài thi CA1.

- Trường hợp Bộ Công an không tổ chức thi bài thi Bộ Công an thì xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01, B00, C00, C03, D01, D04) kết hợp với kết quả học THPT. Áp dụng đối với tất cả các trường CAND theo tổ hợp tương tự Phương thức 3.

Trường hợp Bộ GD&ĐT không tổ chức thi tốt nghiệp và Bộ Công an không tổ chức thi hoặc thí sinh do ảnh hưởng của dịch bệnh không thể tham gia thi tốt nghiệp THPT, không tham gia thi bài thi Bộ Công an thì căn cứ hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và tình hình thực tế, X02 sẽ phối hợp với X01 tham mưu đề xuất xác định chỉ tiêu và tổ chức xét tuyển.

Mỗi thí sinh được tham gia xét tuyển nhiều phương thức tại một trường CAND.

- Trường hợp Phương thức 1 không tuyển đủ chỉ tiêu, thí sinh trúng tuyển theo Phương thức 1 không xác nhận nhập học hoặc thí sinh trúng tuyển trượt tốt nghiệp THPT thì chỉ tiêu chưa tuyển được sẽ chuyển sang xét tuyển theo Phương thức 2 (nếu trường có xét tuyển theo Phương thức 2) và ngược lại hoặc Phương thức 3 (nếu trường không xét tuyển theo Phương thức 2).

- Trường hợp Phương thức 1 và Phương thức 2 không tuyển đủ chỉ tiêu hoặc thí sinh trúng tuyển theo Phương thức 1 và Phương thức 2 không xác nhận nhập học hoặc thí sinh trúng tuyển trượt tốt nghiệp THPT thì chỉ tiêu chưa tuyển được sẽ chuyển hết sang xét tuyển theo Phương thức 3.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
6 6.915
3 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Tien Nong Van
  Tien Nong Van vậy có còn cần điều kiện dự tuyển Từng môn thuộc tổ hợp đăng ký dự tuyển (A00; A01; C03; D01; B00) đạt từ 7.0 điểm trở lên trong từng năm học THPT ko ạ
  Thích Phản hồi 11:01 05/03
  • minhhieu ledinh
   minhhieu ledinh

   có đấy bạn


   Thích Phản hồi 11:47 30/04
 • Khánh Linh Đoàn
  Khánh Linh Đoàn Cho mình hỏi có được để nguyện vọng hai trường công an cùng lúc không ạ?
  Thích Phản hồi 17:29 19/03
  • Nguyen Thi Thanh Thuy
   Nguyen Thi Thanh Thuy

   Xin hỏi khi sơ tuyển đăng ký nguyện vọng bác sỹ quân y, nay thi xong muốn đổi nguyện vọng qua nghiệp vụ an ninh có được ko ạ?

   Thích Phản hồi 17:38 21/07
   • Ban Quản Trị HoaTieu.vn
    Ban Quản Trị HoaTieu.vn

    Em có đăng ký bên An ninh trước đó không em. Bên Quân y khác An ninh nên xét tuyển sức khỏe của các bên khác nhau và không dùng chung kết quả đâu em ạ. Nếu em chưa đi sơ tuyển bên An ninh thì không được nhé.

    Thích Phản hồi 08:55 22/07