Thông tư 14/2018/TT-BKHCN

Thông tư số 14/2018/TT-BKHCN

Thông tư 14/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang dùng trong y tế.

Tóm tắt nội dung Thông tư 14/2018/TT-BKHCN

03 Quy chuẩn đối với thiết bị X-quang dùng trong y tế

Ngày 15/11/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang dùng trong y tế tại Thông tư 14/2018/TT-BKHCN.

Cụ thể, 03 Quy chuẩn được ban hành kèm theo gồm:

- Quy chuẩn đối với thiết bị X-quang di động dùng trong y tế, QCVN 15:2018/BKHCN;

- Quy chuẩn đối với thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình dùng trong y tế, QCVN 16:2018/BKHCN;

- Quy chuẩn đối với thiết bị X-quang răng dùng trong y tế, QCVN 17:2018/BKHCN.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/06/2019.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 65
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo