Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT quy định cung cấp, đăng tải thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Ngày 15/6/2022 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư đã ban hành Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải, khai thác cơ sở dữ liệu về PPP và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầy Quốc gia. HoaTieu.vn đã cập nhật và đăng tải nội dung chi tiết của thông tư này tại phần dưới đây.

Do hiện nay mới chỉ có bản PDF nên bạn đọc có thể tham khảo để biết được những thay đổi mới nhất và tải file đầy đủ nội dung Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT lưu về máy để nắm rõ chi tiết hơn.

1. Nội dung Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT

2. Các đối tượng liên quan đến việc lựa chọn nhà đầu gồm những đối tượng nào?

Căn cứ Điều 2 Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT quy định về đối tượng áp dụng như sau:

"Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân liên quan đến việc lựa chọn nhà đầu tư thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 của Thông tư này.

2. Tổ chức, cá nhân có hoạt động lựa chọn nhà đầu tư không thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 của Thông tư này được chọn áp cu Thông tư này. Trường hợp chọn áp dụng, trình tự cung cấp, đăng tải thông tin thực hiện theo Hướng dẫn sử dụng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia."

3. Nguyên tắc lựa chọn và cung cấp đăng tải thông tin nhà đầu tư qua mạng?

Căn cứ Điều 5 Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT quy định về nguyên tắc áp dụng lựa chọn nhà đầu tư qua mạng như sau:

"Điều 5. Nguyên tắc áp dụng lựa chọn nhà đầu tư qua mạng

1. Các văn bản điện tử giao dịch qua Hệ thống, các thông tin được đăng tải trên Hệ thống được coi là văn bản gốc, có giá trị pháp lý và có hiệu lực như văn
bản bằng giấy, làm cơ sở phục vụ công tác đánh giá, thẩm định, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và giải ngân.

2. Bên mời thầu tiến hành mở thầu trên Hệ thống ngay sau thời điểm đóng thầu. Trường hợp không có nhà đầu tư nộp hồ sơ, việc khảo sát quan tâm dự án PPP, mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất, sơ tuyển dự án PPP qua mạng được được xem xét gia hạn thời hạn nộp E-HSQT, E-SĐKTHDA, thời điểm đóng thầu hoặc tổ chức khảo sát quan tâm dự án PPP, mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất, tổ chức sơ tuyển qua mạng lại."

4. Hiệu lực thi hành của Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT từ ngày nào?

Căn cứ Điều 32 Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT quy định về thời điểm có hiệu lực thi hành của Thông tư này như sau:

"Điều 32. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2022.

2. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các Điều 7, 8, 9, 10 và 13 của Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Kê hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư hết hiệu lực thi hành.

3. Số liệu về báo cáo tài chính của nhà đầu tư được chia sẻ từ Hệ thống, thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thuế điện tử. .

4. Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thi áp dụng theo quy định của các văn bản mới đó.

5. Hằng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về PPP, đấu thầu trên Hệ thống, Báo Đấu thầu phù hợp với lịch nghỉ lễ, Tết theo thông báo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

6. Căn cứ tình hình thực tế, Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có thể chỉnh sửa các biểu mẫu dưới dạng webform trên Hệ thống nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các bên tham gia vào hoạt động lựa chọn nhà đầu tư qua mạng, giảm thủ tục hành chính, tăng cường hơn nữa tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong lựa chọn nhà đầu tư, đồng thời bảo đảm hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đầu tư theo phương thức PPP, đấu thầu."

Như vậy, theo quy đinh trên thì Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2022.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực  Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời bạn đọc tham khảo để nắm rõ nội dung chi tiết về quy định cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 479
0 Bình luận
Sắp xếp theo