Thông tư 06/2021/TT-BXD về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

Thông tư 06 2021 BXD về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng được Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành tại Thông tư số 06/2021/TT-BXD.

Ngày 30/6/2021 Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành Thông tư số 06 2021 về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Theo đó thông tư này sẽ quy định chi tiết về phân cấp công trình và áp dụng phân cấp công trình trong quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng.

Ngoài ra cấp công trình cũng được xác định theo các tiêu chí sau: Mức độ quan trọng, quy mô kết cấu, quy mô công suất...

Thông tư 06 2021 BXD sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/8/2021 và thay thế các Thông tư 03/2016/TT-BXD, Thông tư 07/2019/TT-BXD.

Nội dung Thông tư 04 2021 BXD

Mời các bạn sử dụng file Tải về để xem chi tiết nội dung Thông tư số 06/2021/TT-BXD.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Đất đai được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
4 2.078
0 Bình luận
Sắp xếp theo