Quyết định 807/QĐ-BTTTT 2022 công bố TTHC lĩnh vực viễn thông và internet

Quyết định số 807 2022 BTTTT

Ngày 28/4 năm 2022  Bộ Thông tin và Truyền thông  ban hành Quyết định số 807/QĐ-BTTTT về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực viễn thông và internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, ban hành cùng với quyết định này là danh mục 4 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực viễn thông và internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông như sau:

Thứ nhất, cấp giấy xác nhận đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với doanh nghiệp đã được cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông.

Thứ hai, cấp giấy xác nhận đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với doanh nghiệp chưa được cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông.

Thứ ba, cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với doanh nghiệp đã được cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông sử dụng băng tần.

Thứ tư, cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với doanh nghiệp chưa được cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông sử dụng băng tần.

Nội dung chi tiết Quyết định số 807/QĐ-BTTTT mời các bạn xem trong file tải về.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 21
0 Bình luận
Sắp xếp theo