Nghị quyết về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8-2015 số 62/NQ-CP

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ số 62/NQ-CP

Nghị quyết về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8-2015 số 62/NQ-CP tổng kết tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2015 đồng thời đề ra và các phương hướng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của các Ban bộ ngành như Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công thương,...

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ số 25/NQ-CP

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 số 80/2015/QH13

Nghị định số 48/2010/NĐ-CP

Một số điểm nổi bật trong Nghị quyết 62/NQ-CP đó là:

  • Chính phủ vừa cho phép tiếp tục áp dụng Nghị định 66/2002/NĐ-CP về định mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh được miễn thuế.
  • Từ ngày 01/10/2015, định mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng nhập khẩu được miễn thuế thực hiện theo Quyết định31/2015/QĐ-TTg.
  • Ngoài ra, Chính phủ cũng đã đồng ý thí điểm không tính, kê khai nộp thuế giá trị gia tăng đối với khoản thù lao nhận được từ hoạt động thu hộ, chi hộ cơ quan Nhà nước.

Nội dung cụ thể mời các bạn theo dõi.

CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 62/NQ-CPHà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 8 NĂM 2015
CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp tháng 8 năm 2015, tổ chức trong hai ngày 31 tháng 8 và 01 tháng 9 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

1. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2015, tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định: lạm phát được kiểm soát; tăng trưởng tín dụng đạt khá; mặt bằng lãi suất tương đối ổn định. Xuất khẩu duy trì đã tăng trưởng. Sản xuất công nghiệp, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có mức tăng khá. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định. Tổng cầu và sức mua được cải thiện; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng cao; lượng khách du lịch quốc tế tăng. Thu ngân sách nhà nước, nhất là thu nội địa đạt khá so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký tăng cao. Niềm tin vào môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thông tin tuyên truyền được quan tâm, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Lĩnh vực an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được triển khai thực hiện tốt. Cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ công chức, nhất là cải cách thủ tục hành chính liên quan đến môi trường kinh doanh được quan tâm chỉ đạo. Chính, trị, xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được tăng cường, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả.
Bên cạnh đó, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: Xuất khẩu nhiều mặt hàng nông, thủy sản đạt thấp hơn so với cùng kỳ; nhập siêu có xu hướng tăng; cải thiện môi trường kinh doanh còn chưa đạt yêu cầu đề ra; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước còn chậm; an ninh trật tự khu vực nông thôn còn tiềm ẩn bất ổn; đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Kinh tế thế giới và khu vực còn diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của nước ta.

Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương nỗ lực khắc phục khó khăn, kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao năng lực phản ứng chính sách, theo dõi chặt chẽ tình hình kinh tế thế giới, đặc biệt diễn biến giá dầu thô thế giới để chủ động có các giải pháp ứng phó, hạn chế thấp nhất tác động tiêu cực, khai thác những mặt thuận lợi, điều hành linh hoạt, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, tạo tiền đề cho việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ; trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành các công cụ chính sách tiền tệ linh hoạt, hợp lý để ổn định tỷ giá và mặt bằng lãi suất. Tích cực triển khai các giải pháp thúc đẩy mở rộng tín dụng, nhất là các lĩnh vực ưu tiên. Chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan liên quan đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc pháp luật liên quan đến việc xử lý tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra nợ xấu, thực hiện các biện pháp để đưa tỷ lệ nợ xấu xuống dưới mức 3% theo mục tiêu đề ra.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh huy động các nguồn vốn đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Rà soát tiến độ triển khai chương trình, dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Kịp thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển, nhất là các chương trình, dự án ODA và các dự án quan trọng, cấp bách.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương tăng cường đôn đốc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, bảo đảm thu đúng, thu đủ; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả; chủ động triển khai các giải pháp cân đối thu chi ngân sách nhà nước phù hợp với tình hình thực tế. Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá, thuế, phí đối với những hàng hóa và dịch vụ thiết yếu; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh, chống gian lận thương mại trong tình hình mới. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan. Thực hiện các giải pháp điều hành thị trường chứng khoán phát triển ổn định, lành mạnh.

- Bộ Công Thương chỉ đạo thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, kinh doanh hiệu quả. Tích cực triển khai các giải pháp mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu; tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hàng hóa nhập khẩu phù hợp với thông lệ quốc tế và các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, ký kết. Nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh giá đối với hàng hóa do nhà nước định giá theo nguyên tắc thị trường, phù hợp với lộ trình và diễn biến tình hình kinh tế vĩ mô. Tăng cường công tác thông tin về nội dung các Hiệp định thương mại mà Việt Nam tham gia và ký kết để cộng đồng doanh nghiệp tranh thủ khai thác cơ hội cũng như chủ động thích ứng trong điều kiện hội nhập. Kiểm soát chặt chẽ hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc, nhất là thực phẩm. Tăng cường thanh tra, kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh than, công tác bảo đảm an toàn lao động trong hoạt động sản xuất than; kịp thời ngăn chặn và xử lý việc khai thác, vận chuyển và kinh doanh than trái phép.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung chỉ đạo các địa phương triển khai có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Phối hợp với Bộ Công Thương theo dõi sát diễn biến cung, cầu thị trường trong nước và thế giới; chủ động đề xuất các cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp giám sát, chủ động phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi và cây trồng. Phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan đẩy mạnh triển khai Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, lượng mưa, mực nước các sông suối, lượng trữ của các hồ chứa; chỉ đạo phòng chống hạn hán, úng ngập phục vụ sản xuất đạt hiệu quả; đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa lũ, giảm ngập lụt cho vùng hạ du các lưu vực sông.

Đánh giá bài viết
1 112
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo