Mức thu học phí mới năm học 2023 - 2024 Hà Nội

Mức thu học phí trường công lập Hà Nội năm học 2023-2024 là bao nhiêu? Mới đây Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sau đây là nội dung chi tiết mức thu học phí 2023 thành phố Hà Nội đối với mầm non, tiểu học, THCS, THPT. Mời các bạn cùng theo dõi.

Mức thu học phí năm học 2020 - 2021

Công bố mức thu học phí công lập Hà Nội 2023-2024

Theo đó, tại Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND ngày 4/7/2023. Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đã quy định cụ thể mức thu học phí năm học 2023-2024 công lập của thành phố Hà Nội đối với hình thức học trực tiếp và trực tuyến như sau:

Mức thu học phí theo hình thức học trực tiếp

Đơn vị: Đồng/học sinh/tháng

Vùng

Mầm non

Tiểu học

Trung học cơ sở

Trung học phổ thông

Thành thị (Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn các phường và thị trấn)

300.000

300.000

300.000

300.000

Nông thôn (Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn các xã trừ các xã miền núi)

100.000

100.000

100.000

200.000

Vùng dân tộc thiểu số và miền núi (Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn xã miền núi)

50.000

50.000

50.000

100.000

2. Mức thu học phí theo hình thức học trực tuyến (Online): bằng 75% mức thu học phí theo hình thức học trực tiếp, cụ thể như sau:

Đơn vị: Đồng/học sinh/tháng

Vùng

Mầm

non

Tiểu học

Trung học
cơ sở

Trung học
phổ thông

Thành thị (Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn các phường và thị trấn)

225.000

225.000

225.000

225.000

Nông thôn (Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn các xã trừ các xã miền núi)

75.000

75.000

75.000

150.000

Vùng dân tộc thiểu số và miền núi (Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn xã miền núi)

38.000

38.000

38.000

75.000

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
4 4.617
0 Bình luận
Sắp xếp theo