Hướng dẫn mới về thời gian nghỉ hè, nghỉ phép hằng năm đối với giáo viên

Hướng dẫn rõ về thời gian nghỉ hè, nghỉ phép hằng năm đối với giáo viên

Thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên là 02 tháng (bao gồm cả nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ Luật lao động), được hưởng nguyên lương và các phụ cấp. Đây là hướng dẫn mới về thời gian nghỉ hè, nghỉ phép hằng năm đối với giáo viên được quy định trong Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT. Mời các bạn tham khảo.

Những điểm mới của Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT

Chế độ nghỉ phép của giáo viên các cấp

Quy định về nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức

Quy định về định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học mới nhất 2017

Chế độ phân bổ tiết dạy cho giáo viên mới nhất 2017

Chế độ trực hè, trực Tết của giáo viên các cấp

Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT. Theo đó:

Hướng dẫn rõ về thời gian nghỉ hè, nghỉ phép hằng năm đối với giáo viên

Trước đây, Điểm a Khoản 3 Điều 5 Thông tư 28 quy định: "Thời gian nghỉ hè của giáo viên thay cho nghỉ phép hằng năm là 02 tháng, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có)";

Nay, Thông tư 15 sửa đổi nội dung trên như sau: "Thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên là 02 tháng (bao gồm cả nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ Luật lao động), được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có)".

Như vậy, quy định mới làm rõ thêm rằng, khoảng thời gian 2 tháng này đã bao gồm thời gian nghỉ phép hàng năm, nhằm phù hợp với quy định tại Bộ luật lao động 2012, đồng thời đảm bảo chính sách đặc thù đối với giáo viên.

Ngoài ra, Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 01/8/2017) cũng bổ sung quy định về thời gian làm việc là 42 tuần đối với đối tượng là giáo viên trường dự bị đại học như sau:

  • 28 tuần dành cho việc giảng dạy và hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch năm học;
  • 12 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, xây dựng tài liệu, nghiên cứu khoa học và một số hoạt động khác theo kế hoạch năm học;
  • 01 tuần dành cho việc chuẩn bị năm học mới;
  • 01 tuần dành cho việc tổng kết năm học.

Bổ sung khoản 2a, 5a, 5b, Điều 8 như sau:

"2a. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường dự bị đại học được giảm 3 tiết/tuần".

"5a. Tổ phó chuyên môn được giảm 1 tiết/tuần".

"5b. Giáo viên kiêm trưởng phòng chức năng trường dự bị đại học được giảm 3 tiết/tuần;

Giáo viên kiêm phó trưởng phòng chức năng trường dự bị đại học được giảm 1 tiết/tuần".

Đánh giá bài viết
3 15.296
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo