Thời gian làm việc, nghỉ hè, nghỉ phép hằng năm của giáo viên 2024

Cụ thể thời gian nghỉ hè, thời gian nghỉ phép hằng năm, thời gian làm việc và thời gian nghỉ lễ được hoatieu.vn nêu cụ thể trong những mục dưới đây.

1. Quy định về thời gian làm việc, nghỉ hè, nghỉ phép hằng năm của giáo viên 2024

1.1 Thời gian làm việc của giáo viên

Căn cứ khoản 1 Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT, được bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT quy định như sau:

1. Thời gian làm việc của giáo viên tiểu học trong năm học là 42 tuần, trong đó:

a) 35 tuần dành cho việc giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học.

b) 05 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ.

c) 01 tuần dành cho việc chuẩn bị năm học mới.

d) 01 tuần dành cho việc tổng kết năm học.

2. Thời gian làm việc của giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông trong năm học là 42 tuần, trong đó:

a) 37 tuần dành cho việc giảng dạy và hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học.

b) 03 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ.

c) 01 tuần dành cho việc chuẩn bị năm học mới.

d) 01 tuần dành cho việc tổng kết năm học.

2a. Thời gian làm việc của giáo viên trường dự bị đại học là 42 tuần, trong đó:

a) 28 tuần dành cho việc giảng dạy và hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch năm học;

b) 12 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, xây dựng tài liệu, nghiên cứu khoa học và một số hoạt động khác theo kế hoạch năm học;

c) 01 tuần dành cho việc chuẩn bị năm học mới;

d) 01 tuần dành cho việc tổng kết năm học

1.2 Thời gian nghỉ hè, nghỉ phép hằng năm của giáo viên

Hướng dẫn rõ về thời gian nghỉ hè, nghỉ phép hằng năm đối với giáo viên

Cụ thể theo Nghị định 84/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Luật giáo dục tại điều 3 quy định về thời gian nghỉ hè của nhà giáo như sau:

Điều 3. Thời gian nghỉ hè của nhà giáo

1. Thời gian nghỉ hè của nhà giáo:

a) Thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường chuyên biệt là 08 tuần, bao gồm cả nghỉ phép hằng năm;

b) Thời gian nghỉ hè hàng năm của giáo viên trường trung cấp và giảng viên trường cao đẳng là 06 tuần, bao gồm cả nghỉ phép hằng năm;

c) Thời gian nghỉ hè hàng năm của giảng viên cơ sở giáo dục đại học được thực hiện theo quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học;

d) Trong trường hợp đột xuất, khẩn cấp để phòng chống thiên tai, dịch bệnh hoặc trường hợp cấp bách, thời gian nghỉ hè của nhà giáo cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường chuyên biệt, trường trung cấp và trường cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định theo thẩm quyền.

Như vậy thời gian nghỉ hè và nghỉ phép hằng năm của giáo viên mầm non, phổ thông là 8 tuần đã bao gồm nghỉ phép hằng năm. Nghỉ phép hằng năm là nghỉ phép được quy định trong Bộ luật lao động là 12 ngày/12 tháng. Quy định mới này thì thời gian được quy định là 8 tuần chứ không phải 2 tháng như quy định trước kia về nghỉ hè, nghỉ phép của giáo viên.

Còn đối với giáo viên trường trung cấp, cao đẳng thì nghỉ hè và nghỉ phép hằng năm chỉ có 6 tuần.

1.3 Thời gian nghỉ lễ, tết của giáo viên

Cũng theo quy định tại điều 3 Nghị định 84/2020/NĐ-CP quy định như sau:

2. Ngoài thời gian nghỉ hè theo quy định tại khoản 1 Điều này, giáo viên, giảng viên được nghỉ lễ, tết và các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ luật Lao động.

Nghĩa là ngoài thời gian nghỉ hè, nghỉ hằng năm quy định trên thì giáo viên cũng được nghỉ những ngày lễ tết và hưởng nguyên lương theo bộ luật lao động quy định bao gồm ngày nghỉ tế âm, tết dương, ngày 30/4 và 1/5, ngày quốc khánh, ngày giỗ tổ Hùng Vương.

Bên cạnh đó được biết giáo viên trong quá trình giảng dạy còn có thời gian nghỉ học kỳ tương ứng theo quy định của Bộ giáo dục.

2. Có phải trực trường trong thời gian nghỉ hè?

Hiện tại theo quy định pháp luật thì giáo viên được nghỉ 2 tháng hè đã bao gồm thời gian nghỉ hằng năm được hưởng nguyên lương.

Trong thời gian đó giáo viên sẽ được nghỉ nên giáo viên không phải đến trường giảng dạy. Nếu như trường yêu cầu giáo viên trực trường mà không trả thêm khoản phí nào bị coi là trái pháp luật.

Khi giáo viên được yêu cầu trực những công việc tại trường thì cần chú ý đến quyền lợi của bản thân khi tham gia công việc trong thời gian nghỉ hè.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Thời gian làm việc, nghỉ hè, nghỉ phép hằng năm của giáo viên 2024. Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật liên quan.

Đánh giá bài viết
6 15.378
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo