Các hành vi bị cấm đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 2022

Những hoạt động bị cấm đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Ngày 31/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2022/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. Tại Điều 5 Nghị định này, Chính phủ đã quy định cụ thể một số hành vi bị cấm đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Theo đó, các hành vi bị cấm đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài bao gồm:

Các hành vi bị cấm đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Các hành vi bị cấm đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

1. Tổ chức, thực hiện, tham gia, tài trợ cho các hoạt động tôn giáo và các hoạt động khác không phù hợp với lợi ích quốc gia, vi phạm pháp luật, xâm phạm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam.

2. Tổ chức, thực hiện, tham gia các hoạt động nhằm mục đích thu lợi nhuận, không phục vụ mục đích hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo.

3. Tài trợ cho các hoạt động chống phá, lật đổ chính quyền tại nước khác, các tổ chức khủng bố và các hoạt động khủng bố.

4. Tổ chức, tham gia, tài trợ các hoạt động rửa tiền hoặc liên quan đến rửa tiền.

5. Tổ chức, tham gia, tài trợ các hoạt động khác trái với đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục, truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc và phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc của Việt Nam.

Xem thêm các quy định khác về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam tại Nghị định 58/2022/NĐ-CP.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 8
0 Bình luận
Sắp xếp theo