Điều kiện kết nạp Đoàn viên

Để được kết nạp làm Đoàn viên thì cần những điều kiện gì? Khi tham gia kết nạp đoàn viên thì người được kết nạp phải đạt những điều kiện, tiêu chuẩn nhất định về đạo đức, chính trị, học vấn, độ tuổi theo yêu cầu của Điều lệ Đoàn. Để tìm hiểu cụ thể Hoatieu.vn mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để có thể hiểu rõ hơn về thủ tục kết nạp Đoàn viên nhé.

I. ĐOÀN VIÊN ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH LÀ GÌ?

Theo khoản 1 điều 1 Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quy định về Đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là:

  • Thanh niên Việt Nam tiên tiến, phấn đấu vì mục đích, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh;
  • Có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc;
  • Có lối sống lành mạnh, cần kiệm, trung thực;
  • Tích cực và gương mẫu trong học tập, lao động, hoạt động xã hội, bảo vệ tổ quốc và gắn bó với thanh niên;
  • Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và điều lệ Đoàn.

Vậy với một Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khi được tham gia vào Đoàn thì phải là một thanh niên gương mẫu, đạt đầy đủ những tiêu chuẩn của Đoàn về thanh niên tham gia công tác đoàn.

Vì thế đoàn viên thường là những học sinh, sinh viên có chí hướng phát triển, và là những học sinh, sinh viên có những lối sống lành mạnh, có những đức tính gương mẫu, ưu tú.

Điều kiện kết nạp Đoàn viên

II. ĐIỀU KIỆN KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN

Với những thanh niên mong muốn kết nạp đoàn viên cần đạt đầy đủ những tiêu chí trên và bao gồm những tiêu chí về độ tuổi, trình độ học vấn dưới đây theo khoản 2 điều 1 Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là:

a. Tại thời điểm xét kết nạp, người được kết nạp vào Đoàn tuổi từ 16 (từ đủ 15 tuổi + 1 ngày) và không quá 30 tuổi.

b. Thanh niên Việt Nam có lý lịch rõ ràng là người khai đầy đủ, trung thực tất cả các nội dung liên quan đến lịch sử chính trị và các vấn đề lịch sử hiện nay của bản thân theo mẫu sơ yếu lý lịch do Trung ương Đoàn ban hành.

c. Người được kết nạp vào Đoàn tối thiểu có trình độ tiểu học. Đối với thanh niên đang sinh sống ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì vận dụng linh hoạt.

Như vậy để được kết nạp vào đoàn thì đoàn viên cần đạt từ 16 tuổi nghĩa là bước qua tuổi 15, 1 ngày và không quá 30 tuổi. Người tham gia đoàn viên cần có lý lịch rõ ràng, trung thực và phải đạt trình độ tiểu học trở lên. Với những khu vực có điều kiện kinh tế khó khăn thì vận dụng linh hoạt yêu cầu về trình độ học vấn.

Thông thường trong trường học cấp 2 thì những học sinh đủ tuổi thường được tạo điều kiện kết nạp đoàn viên khá sớm. Những học sinh được kết nạp đoàn viên thường vào ngày 26/3 hằng năm. Những học sinh đủ tuổi kết nạp đoàn viên và có đạo đức cũng như học vấn ở mức khá được kết nạp đoàn viên sớm.

Một số trường hợp sẽ được xét kết nạp Đoàn viên: Trường hợp Thanh niên có nguyện vọng vào Đoàn, tham gia các hoạt động do Trường tổ chức, hăng hái tham gia các hoạt động Đoàn thể do Đoàn tổ chức, có uy tín với thanh niên. Trong trường hợp nếu có bố mẹ, anh, chị, em ruột đang bị giam giữ, trước khi xét kết nạp phải xin ý kiến của cấp ủy.
Trường hợp thanh niên mà họ làm việc trong các cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp chưa có tổ chức Đoàn, tham gia vào các hoạt động do Đoàn tổ chức có uy tín với thanh niên, có nguyện vọng vào Đoàn.

III. THỦ TỤC KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN

- Thanh niên vào Đoàn phải tự nguyện viết đơn, báo cáo lý lịch của mình với chi đoàn, chi đoàn cơ sở. Trước khi viết đơn phải tìm hiểu về Điều lệ Đoàn, trang bị những kiến thức cơ bản về Đoàn. Người kết nạp phải được giới thiệu bởi một người cùng công tác, lao động, học tập ít nhất 3 tháng liên tục. Cụ thể:

  • Đối với đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh sẽ do tập thể chi đội giới thiệu.
  • Đối với hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam sẽ do tập thể chi hội giới thiệu.
  • Đối với hội viên Hội Sinh viên Việt Nam sẽ do ban chấp hành chi hội giới thiệu.

- Hội nghị chi đoàn sẽ xét kết nạp từng người với sự biểu quyết tán thành của trên 50%(tức trên 1/2) số đoàn viên có mặt tại buổi họp, hội nghị và được đoàn cấp trên trực tiếp ra quyết định chuẩn y. Nếu là chi đoàn cơ sở thì nghị quyết kết nạp chi đoàn cho đoàn viên này có hiệu lực ngay. Với những trường hợp ở vùng cao, vùng sâu, các đơn vị công tác không có điều kiện họp toàn bộ chi đoàn thì sẽ được xét kết nạp đoàn viên do BCH chi đoàn xét và đoàn cấp trên trực tiếp chuẩn y nếu như được cấp trên đồng ý.

- Trường hợp đối với các bạn thanh niên đang học ở bậc trung học phổ thông nơi chưa có tổ chức chi đoàn thì việc kết nạp đoàn viên thanh niên do ban chấp hành đoàn trường thực hiện.

IV. QUY TRÌNH CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN

Để công tác đoàn viên được phát triển mạnh mẽ cần có những hoạt động tiến hành theo quy trình yêu cầu để đảm bảo cho các công tác luôn đi đúng hướng và hoàn thiện. Quy trình công tác phát triển đoàn viên dưới đây:

Bước 1: Thường xuyên tuyên truyền giới thiệu về Đoàn cho thanh niên thông qua các loại hình tổ chức và các phương thức hoạt động của Đoàn, Hội, Đội.

Bước 2: Xây dựng kế hoạch kết nạp đoàn viên

- Lập danh sách thanh niên và đội viên lớn tuổi.

- Phân loại thanh niên theo các tiêu chuẩn kết nạp đoàn viên để lựa chọn và bồi dưỡng đối tượng kết nạp.

- Phân công đoàn viên giúp đỡ thanh niên, dự kiến thời gian bồi dưỡng và tổ chức kết nạp.

Bước 3: Tổ chức bồi dưỡng, giúp đỡ đối tượng thanh niên vào Đoàn.

a- Bồi dưỡng giao nhiệm vụ thông qua các hoạt động thực tiễn như: Các hoạt động kinh tế, các phong trào thi đua, các cuộc thi, hội thi tay nghề, thi thanh lịch, thi tìm hiểu, thi cán bộ Đoàn giỏi…Các hoạt động nhân đạo, từ thiện, tham quan dã ngoại, hội trại văn hóa thể thao…để bồi dưỡng thanh niên lựa chọn những thanh niên nhiệt tình gương mẫu để xét kết nạp.

b- Mở lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đoàn cho thanh niên. (Ở những cơ sở không có điều kiện mở lớp tập trung thì có thể phát tài liệu để thanh niên tự nghiên cứu sau đó kiểm tra củng cố kiến thức bằng phưng pháp viết bản thu hoạch).

Bước 4: Hướng dẫn đối tượng hoàn thiện thủ tục và nguyên tắc trước khi kết nạp.

- Hướng dẫn thanh niên viết đơn và tự giới thiệu về bản thân với chi đoàn (Theo mẫu sổ đoàn viên)

- Hội nghị chi đoàn xét, quyết định và báo cáo lên Ban chấp hành Đoàn cơ sở. Hồ sơ gồm có:

+ Sổ đoàn viên.

+ Giấy giới thiệu thanh niên vào Đoàn.

+ Đề nghị kết nạp đoàn viên của Ban chấp hành chi đoàn(Có phần trích biên bản họp chi đoàn)

- Ban chấp hành Đoàn cơ sở ra quyết định chuẩn y kết nạp.

- Chi đoàn tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới.

- Hoàn chỉnh hồ sơ để quản lý đoàn viên, tiếp tục bồi dưỡng tạo điều kiện để đoàn viên mới rèn luyện, tiến bộ trưởng thành.

Như vậy để phát triển đoàn viên thì cần phải thực hiện đầy đủ những quy trình trên. Quy trình này sẽ được thực hiện bởi tổ chức đoàn và xét những trường hợp yêu cầu vào đoàn.

Trên đây là những phân tích của Hoa Tiêu về vấn đề Điều kiện kết nạp Đoàn viên. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết có liên quan tại mục Hành chính, mảng Hỏi đáp pháp luật.

Đánh giá bài viết
5 28.430
0 Bình luận
Sắp xếp theo