Công văn 238/BYT-KCB 2022 về Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với NLĐ là F0

Hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với F0

Ngày 14/01/2022, Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 238/BYT-KCB về việc lập hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với người lao động điều trị Covid-19.

Theo đó, Bộ y tế nhận được nhiều phản ánh kiến nghị của một số Sở Y tế về việc hướng dẫn việc cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đối với F0 điều trị tại nhà; Sau khi xem xét Bộ y tế đã có những ý kiến chỉ đạo như sau:

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 238/BYT-KCB
V/v hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với người lao động điều trị Covid-19

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2022

Kính gửi:

- UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương,
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội,
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam,
- Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Các bệnh viện trường Đại học,
(Sau đây xin gọi chung là các đơn vị)

Bộ Y tế nhận được Công văn số 10/BHXH-CSXH đề ngày 05/01/2022 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về hồ sơ, giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với người lao động. Trong đó, BHXH Việt Nam phản ánh một số cơ sở y tế đã cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH và giấy tờ khác để làm căn cứ hưởng BHXH đối với người lao động (NLĐ) điều trị Covid-19 không đúng quy định hoặc chỉ định cho bệnh nhân điều trị ngoại trú quá dài ngày cho một lần khám bệnh, chữa bệnh chưa đúng quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật BHXH và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế (có Công văn này kèm theo).

Mặt khác, thời gian gần đây, Bộ Y tế cũng nhận được phản ánh, kiến nghị của một số Sở Y tế, tập thể, cá nhân đề nghị hướng dẫn việc cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đối với F0 điều trị tại nhà; Đề nghị Bộ Y tế xem xét công nhận công nhận “giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly của chính quyền địa phương” cấp có giá trị để làm căn cứ giải quyết hưởng chế độ BHXH hoặc đề nghị Bộ Y tế công nhận các giấy tờ, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đã cấp cho người điều trị Covid-19 do các cơ sở điều trị người mắc Covid-19 cấp không đúng quy định của pháp luật thì vẫn có giá trị để làm căn cứ giải quyết hưởng chế độ BHXH. Sau khi xem xét, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

1. Khoản 1, Điều 100, Luật BHXH quy định Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau gồm:

“1. Bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với người lao động hoặc con của người lao động điều trị nội trú. Trường hợp người lao động hoặc con của người lao động điều trị ngoại trú phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội”

Khoản 4. Điều 100, Luật BHXH quy định: “4. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mẫu, trình tự, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội…”

Đối chiếu với quy định của Luật BHXH nêu trên, người lao động điều trị ngoại trú phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Ngày ngày 29 tháng 12 năm 2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 56/2017/TT-BYT quy định chi tiết thi hành Luật BHXH và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế trong đó có nội dung quy định mẫu, trình tự, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH và quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế.

2. Hiện nay các Văn bản luật chưa có quy định dùng giấy tờ khác để thay thế giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Đồng thời chưa có quy định chấp nhận những giấy tờ cấp chưa đúng quy định của pháp luật vẫn có giá trị để cơ quan BHXH làm cơ sở quyết hưởng chế độ BHXH đối với người lao động.

3. Tuy nhiên, việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội gặp một số vướng mắc do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương. Để đảm bảo quyền lợi của người lao động, giải quyết kịp thời chế độ BHXH của người lao động nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật và phù hợp với bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh/thành phố trong cả nước, Bộ Y tế đang nghiên cứu, đề xuất các nội dung chưa được quy định trong các văn bản Luật để báo cáo, đề xuất với Chính phủ hoặc UBTVQH ban hành Nghị Quyết để giải quyết các vấn đề nêu trên.

Căn cứ Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 của UBTVQH về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các quy định của pháp luật hiện hành khác, Bộ Y tế đang khẩn trương phối hợp Bộ LĐTBXH, BHXH Việt Nam và các đơn vị có liên quan xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2017/TT-BYT để đảm bảo các quy định phù hợp tình hình thực tế. Dự kiến Thông tư sẽ được ban hành vào tháng 2/2022 (có dự thảo Thông tư này kèm theo).

Trong thời gian chờ các Văn bản được các cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện đúng các quy định của pháp luật về cấp và quản lý giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Phó Thủ tướng Lê Minh Khái (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng QH;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Thanh tra Bộ, VPB, Cục QLKCB; Cục QLMTYT; Vụ SKBMTE; Vụ KHTC; TCCB (để t/h);
- Sở Y tế, Sở LĐTBXH; Y tế các Bộ, ngành;
- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Bộ Y tếNgười ký:Nguyễn Trường Sơn
Số hiệu:238/BYT-KCBLĩnh vực:Y tế
Ngày ban hành:14/01/2022Ngày hiệu lực:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đánh giá bài viết
1 254
0 Bình luận
Sắp xếp theo