Công văn 1099/NGCBQLGD-CSNGCB về triển khai Thông tư 01, 02, 03, 04 BGDĐT

Công văn 1099 Cục nhà giáo

Ngày 21/10 năm 2021 Cục nhà giáo và quản lý cán bộ đã có Công văn số 1099/NGCBQLGD-CSNGCB về việc phúc đáp việc triển khai thực hiện Thông tư số 01; 02; 03; 04/TT-BGDĐT gửi đến Sở giáo dục đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó Công văn số 1099/NGCBQLGD-CSNGCB dược Cục nhà giáo ban hành nhằm làm rõ hơn một số nội dung đã ban hành tại Công văn 1077/NGCBQLGD-CSNGCB về việc triển khai thực hiện Thông tư số 01, 02, 03, 04 của BGDĐT ngày 18/10/2021 của Cục nhà giáo.

Dưới đây là nội dung chi tiết Công văn số 1099/NGCBQLGD-CSNGCB, mời các bạn cùng theo dõi:

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
2 7.321
0 Bình luận
Sắp xếp theo