Chế độ phụ cấp của giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số

Phụ cấp của giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số mới nhất

Mới đây Bộ giáo dục và đào tạo đã có Thông tư 32/2021/TT-BGDĐT về hướng dẫn thực hiện Nghị định 82/2010/NĐ-CP quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số. Như vậy chế độ phụ cấp của giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số sẽ được thực hiện theo các hướng dẫn tại thông tư này.

Theo Thông tư này, phụ cấp trách nhiệm của giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số sẽ được hưởng ở mức 0,3 so với mức lương cơ sở.

Cụ thể như sau:

Người dạy tiếng dân tộc thiểu số được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc bằng 0,3 so với mức lương cơ sở ngoài chế độ phụ cấp khác theo quy định nếu đảm bảo số giờ dạy theo định mức:

- Có số tiết dạy tiếng dân tộc thiểu số từ 04 tiết/tuần trở lên đối với giáo viên;- Có số tiết dạy tiếng dân tộc thiểu số từ 02 tiết/tuần dạy tiếng dân tộc thiểu số trở lên đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và tương đương.

Không áp dụng chế độ phụ cấp này đối với giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và tương đương đã được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP.

Chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế.

Trường hợp người dạy tiếng dân tộc thiểu số có số tiết dạy vượt định mức quy định, số tiết dạy vượt định mức được thanh toán theo quy định hiện hành của nhà nước.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 07/01/2022.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 50
0 Bình luận
Sắp xếp theo