Chế độ hưu trí với người làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn

Hướng dẫn giải quyết chế độ hưu trí với lao động làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn

Mới đây Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã gửi Công văn số 3582/LĐTBXH-BHXH đến BHXH Việt Nam cho ý kiến về việc giải quyết chế độ hưu trí đối với người lao động làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo đó, về việc giải quyết chế độ hưu trí với người lao động làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Khi xem xét, giải quyết chế độ hưu trí đối với người lao động có thời gian làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định thì chỉ tính thời gian làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ ngày 01/01/2021 trở đi.

Thời gian trước ngày 01/01/2021 không tính theo vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà tính theo nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

Giải thích cho ý kiến trên, Bộ này đưa ra các căn cứ sau:

- Theo khoản 2 Điều 187 Bộ luật Lao động năm 2012, người lao động làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thuộc danh mục do Chính phủ quy định có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Tại điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định người lao động có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên có thể được hưởng lương hưu sớm hơn 05 năm so với người làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Tuy nhiên, khoản 3 Điều 169 và khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019 đã sửa đổi các quy định nêu trên.

Theo đó, người lao động có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước 01/01/2021 có thể nghỉ hưu sớm hơn 05 năm so với người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 92
0 Bình luận
Sắp xếp theo