Các loại tình tiết hình sự trong Bộ luật hình sự 2015

Tổng hợp các tình tiết hình sự trong Bộ luật hình sự 2015

Bộ luật hình sự 2015 vừa được ban hành ngày 27/11/2015 với các quy định mới về tội phạm; những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự... Các loại tình tiết hình sự trong Bộ luật hình sự 2015 được HoaTieu.vn giới thiệu thông qua bài viết dưới đây.

Khái niệm “tình tiết hình sự” bao gồm những tình tiết có ý nghĩa hình sự được quy định trong Bộ luật hình sự. BLHS năm 2015 bao gồm 426 Điều luật thì đã có 13 điều luật với 36 lần sử dụng thuật ngữ này; trong đó có dành riêng hai điều luật quy định về các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự (TNHS).

Như vậy, “tình tiết hình sự” bao gồm những nội dung gì?

Căn cứ vào ý nghĩa, tầm quan trọng của các tình tiết đối với CTTP cụ thể và hậu quả pháp lí khi các tình tiết thoả mãn dấu hiệu CTTP cũng như các điều luật quy định, có thể phân biệt thành:

- Tình tiết định tội;

- Tình tiết định khung;

Tình tiết giảm nhẹ TNHS hoặc Tình tiết tăng nặng TNHS.

Nội dung

Tình tiết định tội

Tình tiết định khung

Tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng TNHS

Khái niệm

Khái niệm: Tình tiết định tội là những tình tiết, biểu hiện của tội phạm phù hợp với các dấu hiệu định tội (dấu hiệu CTTP cơ bản) của tội cụ thể trong BLHS.

Tình tiết định khung hình phạt là những tình tiết của tội phạm phù hợp và thoả mãn dấu hiệu định khung hình phạt (CTTP giảm nhẹ hoặc tăng nặng) của những tội cụ thể trong BLHS. Tức là tình tiết xác định khung hình phạt cần áp dụng (Khoản nào của điều luật)

Là tình tiết của tội phạm còn phản ánh mức độ nguy hiểm khác nhau của các trường hợp phạm tội cụ thể (trong khung hình phạt); phản ánh khả năng cải tạo, giáo dục của người phạm tội và qua đó phản ánh mức độ TNHS của người phạm tội.

Ý nghĩa

Ý nghĩa định tội của các tình tiết thể hiện ở chỗ các tình tiết của tội phạm phù hợp và thoả mãn dấu hiệu CTTP của tội cụ thể trong BLHS. Các tình tiết đó cho phép xác định được người phạm tội đã phạm tội gì, theo điều nào trong BLHS.

Cơ sở cho sự lựa chọn khung hình phạt trong một điều luật.

Các tình tiết này có giá trị làm tăng hoặc giảm hình hạt trong giới hạn khung hình phạt.

->Cơ sở cho sự lựa chọn mức hình phạt trong khung hình phạt

Cơ sở pháp lý

Tại khoản chứa cấu thành tội phạm cơ bản (cấu thành tội phạm cơ bản là những dấu hiệu chung cho một tội phạm cụ thể) quy định tại mỗi điều trong chương Tội phạm của BLHS 2015.

Tại các khoản (ngoài khoản chứa cấu thành tội phạm cơ bản) mà quy định khung hình phạt khác nhau trong mỗi điều của chương Tội phạm BLHS 2015.

Điều 51, 52 BLHS 2015

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo: Các mức phạt với người ngoại tình theo quy định mớiTổng hợp điểm mới 12 Luật được thông qua trong tháng 6/2017

Đánh giá bài viết
2 521
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo