Mẫu thông báo nghỉ Lễ - Tết

Mẫu thông báo nghỉ Lễ - Tết 2021 được dùng phổ biến cho các công ty, cơ quan, trường học khi có lịch nghỉ lễ, Tết. Mẫu thông báo nghỉ Lễ Tết mới nhất được dùng khi công ty muốn thông báo tới công nhân viên và học sinh của mình vào dịp nghỉ lễ hoặc các dịp khác. Mời các bạn cùng tải mẫu thông báo nghỉ lễ mới nhất này về để sử dụng tùy vào từng trường hợp cụ thể.

Mẫu thông báo nghỉ Lễ - Tết có thể dùng trong các trường hợp:

 • Thông báo nghỉ Tết Âm Lịch
 • Thông báo nghỉ Tết Dương Lịch
 • Thông báo nghỉ 30/4 và 1/5
 • Thông báo nghỉ Quốc Khánh 2/9

Các mẫu tham khảo cụ thể như sau:

1. Mẫu thông báo nghỉ 30/4, 1/5 năm 2021

CÔNG TY ..........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: ................

.............., ngày...tháng... năm...

THÔNG BÁO
V/v: Nghỉ Giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động

- Căn cứ vào Quy định của Bộ Luật Lao động của nước CHXHCNVN về nghỉ các ngày Lễ lớn trong năm;

- Thừa Ủy nhiệm của ban Giám Đốc Công ty, Phòng Quản trị thông báo lịch nghỉ, trực Lễ, Tết như sau:

I. THỜI GIAN NGHỈ:

1. CB-NV Văn phòng Cty:

- Nghỉ Giải phóng miền Nam 30/04 và Quốc tế lao động ngày 01/05: Toàn thể CB-CNV được nghỉ từ ngày ...................... đến hết ngày ...................... .

- CB-NV muốn nghỉ sớm hoặc đi làm trễ so với thời gian quy định trên thì đăng ký nghỉ phép theo chế độ phép năm.

2. Văn phòng các Đội:

Các phòng ban bố trí CB–CNV trực và phải trả ........% lương cho những ngày:

- ..... ngày nghỉ, từ ....................... đến hết .................

II. CÔNG TÁC TRỰC; TỔNG VỆ SINH:

1. Công tác trực:

- Các phòng ban bố trí cán bộ, công nhân viên thay phiên trực trong các ngày nghỉ lễ, tết.

2. Tổng vệ sinh:

- Toàn bộ nhân viên tổng vệ sinh nơi mình làm việc, đảm bảo vệ sinh.

- Tắt toàn bộ thiết bị điện

- Kiểm tra toàn bộ hệ thống cửa trước khi nghỉ lễ.

III. BÁO CÁO TÌNH HÌNH NGHỈ, TRỰC:

BCH các Đội, các phòng ban báo cáo tình hình nghỉ lễ và danh sách nhân viên trực lễ về Phòng Quản trị trước ngày .........................

Đề nghị BCH các Đội, các CB–CNV thực hiện tốt tinh thần thông báo này.

Nơi nhận:

- ......................

- ......................

GIÁM ĐỐC

2. Mẫu thông báo nghỉ Lễ - Tết

Mẫu thông báo nghỉ lễ, tếtMẫu thông báo nghỉ Tết, nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9, giỗ tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5

Nội dung chi tiết của Mẫu thông báo nghỉ lễ, mời các bạn tham khảo:

........................................CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số ........../................Ngày .... tháng .... năm 20...

THÔNG BÁO

Về .............................................(1)

Kính gửi: ......................................................................(2)

Căn cứ ..................................................................................................................(3);

..................................................................................................................................................

Căn cứ .................................................................................................................(4)

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Đề nghị ..............................................................................................................................................

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:GIÁM ĐỐC
 • ..........;
 • ........... ;
 • Lưu: VT.
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Chú giải:

(1) Trích yếu: tóm tắt nội dung đề cập của thông báo.

(2) Nơi được thông báo hoặc gửi tới.

(3) Các căn cứ trực tiếp để thông báo (nếu cần).

(4) Nội dung của thông báo.

3. Mẫu thông báo nghỉ 2/9

CÔNG TY..........................
Số: ……./VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

.......... ngày .....tháng ...năm ....

THÔNG BÁO

(V/v: Nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9)

Căn cứ vào bộ luật lao động của nước CHXH chủ nghĩa Việt Nam quy định cho phép người lao động nghỉ lễ 2/9 hàng năm

Căn cứ vào tình hình công việc thực tế của Công ty

Công ty............. thông báo việc nghỉ lễ 2/9 như sau:

- Toàn thể cán bộ, công nhân viên của Nhà máy được nghỉ ngày 02/09/............

- Vì công việc phục vụ khách hàng và công trình đang gấp rút, yêu cầu các bộ phận có liên quan bố trí nhân lực, cán bộ đầy đủ cho việc sản xuất và phục vụ khách hàng.

- Các bộ phận Bảo vệ, Sản xuất bố trí đảm bảo an ninh, trật tự tuyệt đối trong các ngày nghỉ lễ.

Chân thành cảm ơn.

Trân trọng.

Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Mẫu thông báo nghỉ 30/4, 1/5

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------oOo--------

THÔNG BÁO

(V/v: Nghỉ lễ Giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động )

Kính gửi: Quý đối tác, quý khách hàng và nhân viên công ty

Công ty................trân trọng thông báo đến Quý khách hàng và Quý đối tác lịch nghỉ lễ 30/4- 1/5 năm .........như sau:

1. Thời gian bắt đầu nghỉ lễ: từ ngày 30/4/....... đến hết ngày..........

2. Làm việc trở lại: ............................................................

Kính chúc quý khách hàng, quý đối tác một mùa nghỉ lễ tràn đầy hạnh phúc và thư giãn.

Chân thành cảm ơn.

Trân trọng.

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên)

5. Mẫu quyết định thưởng Lễ, Tết

QUYẾT ĐỊNH
_(V/v: Nghỉ Tết âm lịch và xét tính lương Tháng 13)_

------------------

- Căn cứ vào Bộ luật lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ theo quy định của

- Căn cứ vào tình hình làm việc của nhân viên trong công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Quyết định này đi kèm mẫu Thông báo số...../.......

ĐIỀU 1: Lịch nghỉ và Trực Tết

A. LỊCH NGHỈ:

Nhân dịp Tết Nguyên Đán, toàn bộ cán bộ và nhân viên công ty được nghỉ Tết TỪ NGÀY ............ ĐẾN HẾT ............ (Tức từ ngày ...... Tết đến hết ngày ....... Âm lịch). Toàn thể nhân viên sẽ đi làm trở lại vào ngày........................

Yêu cầu mỗi nhân viên có trách nhiệm dọn dẹp sạch sẽ nơi làm việc của mình và công ty trước kì nghỉ Tết.

Tắt tất cả các máy móc, thiết bị, khóa cửa các phòng ban và cửa ra vào công ty để tránh xảy ra mất cắp, cháy nổ. Cán bộ - nhân viên vi phạm làm hư hại đến thiết bị, máy móc trong công ty sẽ phải đền bù và chịu kỷ luật theo quy định của công ty.

B. LỊCH TRỰC:

Lịch trực.............................................................................................................. (nếu có)

ĐIỀU 2: Xét tính lương Tháng 13:

Hình thức xét lương tháng thứ 13 cho cán bộ nhân viên trong công ty được áp dụng trong năm:

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG: Nhân viên không vi phạm các quy định về nội quy lao động, không nghỉ quá số ngày theo quy định công ty và luật lao động, tác phong và ý thức làm việc tốt, có trách nhiệm đối với công việc mình phụ trách,...

Công thức tính: .................................................................................................................................

HỆ SỐ THÂM NIÊN:

 • Đối với nhân viên có thời gian công tác dưới 06 tháng được xét mức tính là ............... tháng lương.
 • Đối với nhân viên có thời gian công tác từ trên 06 tháng đến dưới 12 tháng được xét mức tính là ... tháng lương.
 • Đối với nhân viên có thời gian công tác từ trên 12 tháng đến dưới 18 tháng được xét mức tính là ....tháng lương.
 • Đối với nhân viên có thời gian công tác từ trên 18 tháng đến dưới 24 tháng được xét mức tính là ....tháng lương.
 • Đối với nhân viên có thời gian công tác từ trên 24 tháng đến dưới 30 tháng được xét mức tính là ....tháng lương
 • Đối với nhân viên có thời gian công tác từ 30 tháng trở lên được xét mức tính là ..........tháng lương.

ĐIỀU 3: Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

.........., ngày ....... tháng ....... năm .......

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên)

6. Chính sách tiền lương ngày nghỉ Lễ, Tết

Chính sách tiền lương ngày nghỉ Lễ, Tết

Tham khảo thêm các mẫu thông báo khác liên quan tới thông báo nghỉ lễ Tết

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
8 77.992
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo