Phát biểu nào sau đây đúng với xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta hiện nay?

Phát biểu nào sau đây đúng với xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta hiện nay? Nền kinh tế thế giới đang thay đổi sang chiều hướng mới, hiện đại hơn, vì thế nền kinh tế nước ta cũng cần có bước chuyển biến để phát triển nền kinh tế. Dưới đây Hoatieu.vn sẽ giải đáp câu hỏi trắc nghiệm về xu hướng thay đổi tỉ trọng trong cơ cấu các ngành kinh tế nước ta.

1. Phát biểu nào dưới đây đúng với xu hướng thay đổi tỉ trọng trong cơ cấu nội bộ các ngành kinh tế của nước ta hiện nay?

  1. Giảm chăn nuôi tăng ngành trồng trọt
  2. Tăng công nghiệp, giảm nông nghiệp
  3. Giảm chế biến, tăng khai khoáng
  4. Tăng dịch vụ, giảm công nghiệp

Trả lời đáp án đúng là: B. Tăng công nghiệp, giảm nông nghiệp

Xu hướng thay đổi tỉ trọng trong cơ cấu nội bộ các ngành kinh tế của nước ta hiện nay là Tăng công nghiệp, giảm nông nghiệp.

Bởi ngành công nghiệp đem lại cho chúng ta nhiều nguồn lợi kinh tế từ đó phát triển đất nước và đời sống con người. Ngành công nghiệp và dịch vụ là hai ngành đang được hướng tới mạnh mẽ hơn để thay đổi chất lượng đời sống con người.

2. Phát biểu nào sau đây đúng với xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta hiện nay?

A. Tốc độ chuyển dịch diễn ra còn chậm.

B. Nhà nước quản lí các ngành then chốt.

C. Đáp ứng đầy đủ sự phát triển đất nước.

D. Còn chưa theo hướng công nghiệp hóa.

Trả lời đáp án đúng là A. Tốc độ chuyển dịch diễn ra còn chậm.

Bởi nước ta bước vào quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá muộn và chưa có nền tảng kinh tế vững chắc nền cần thực hiện việc xây dựng nền kinh tế sau đó mới chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Phát biểu nào sau đây đúng với xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta hiện nay?
Phát biểu nào sau đây đúng với xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta hiện nay?

3. Xu hướng thay đổi tỉ trọng trong cơ cấu nội bộ các ngành kinh tế của nước ta hiện nay

Cụ thể thì trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước thì nước ta đang có xu hướng chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng tỉ trọng khu vực II và III , giảm tỉ trọng khu vực I. (Trong đó khu vực I là nông lâm ngư nghiệp, khu vực II là Công nghiệp, xây dựng; khu vực III là dịch vụ). Và tuỳ từng ngành mà lại có sự chuyển dịch nội bộ khác nhau:

- Trong ngành nông nghiệp, giảm tỉ trọng ngành trồng trọt và tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi. Còn cụ thể trong trồng trọt thì giảm cây lương thực và tăng cây công nghiệp, do cây công nghiệp có giá trị xuất khẩu và làm nguyên liệu cho ngành công nghiệp.

- Trong ngành công nghiệp và xây dựng thì tăng tỉ trong công nghiệp chế biến, giảm tỉ trọng công nghiệp khai khoáng. Còn trong chất lượng thì tăng sản phẩm có chất lượng cao cấp và giảm đi tỉ trọng sản phẩm có chất lượng thấp và trung bình (điều này nhằm nâng cao chất lượng đời sống của người dân).

- Trong ngành dịch cụ thì phát triển các lĩnh vực về kết cấu hạ tầng tốt, đô thi thông minh, viễn thông, tư vấn đầu tư, chuyển giao công nghê,…

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Phát biểu nào sau đây đúng với xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta hiện nay? Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Học tập Lớp 12 liên quan.

Đánh giá bài viết
1 6.572
0 Bình luận
Sắp xếp theo