6 Mẫu giấy đề nghị tăng lương 2022 chuẩn Bộ Luật lao động

Giấy đề nghị tăng lương 2022 là mẫu đơn nhằm mục đích đề nghị Ban giám đốc doanh nghiệp xem xét tăng lương cho cán bộ nhân viên dựa vào những thỏa thuận công việc. Đơn đề nghị tăng lương để đề xuất của các bộ phận, ghi nhận sự cố gắng cống hiến của nhân viên với công ty, doanh nghiệp tạo phấn khởi cũng như động viên nhân viên thêm nhiệt tình, cống hiến cho công ty. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy đề nghị tăng lương tại đây.

1. Giấy đề nghị tăng lương 2022 là gì?

Giấy đề nghị tăng lương là một mẫu đơn đề nghị người sử dụng lao động tăng tiền lương cho người lao động dựa trên những cơ sở, căn cứ thuyết phục, thỏa thuận công việc, hợp đồng.

2. Khi nào dùng Giấy đề nghị tăng lương?

  • Bạn đã làm việc một thời gian khá dài, đã góp phần không nhỏ cho sự phát triển của doanh nghiệp.
  • Bạn đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao và trách nhiệm của mình đối với công việc.
  • Bạn đạt được nhiều thành tích trong công việc và được công nhận.
  • Được thỏa thuận với chủ doanh nghiệp việc sẽ tăng lương sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao
  • Bạn cảm thấy mức lương hiện tại của mình là chưa tương xứng với công sức của mình bỏ ra.

3. Giấy đề nghị tăng lương 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

ĐƠN XIN TĂNG LƯƠNG

Kính gửi:- Ban Giám đốc Công ty .........
- Trưởng phòng .......................
- Trưởng phòng Hành chính nhân sự .........

Tôi tên là:..........................

Sinh ngày:.........................

Số CMND/CCCD:.................Cấp ngày:........... Tại:.......................

Tôi hiện đang là nhân viên phòng ................., thuộc bộ phận ................ của Công ty ..............................

Căn cứ vào Bộ luật lao động 2019, Hợp đồng lao động số .... (Số HĐLĐ mà bạn kí kết với công ty), Thỏa ước lao động và tình hình thực tế công ty nên tôi viết đơn này mong Ban Giám đốc xem xét tăng lương cho tôi từ tháng 1 năm 2022. Lần cuối được xét tăng lương là từ tháng  .... năm .....

Tôi biết năm vừa rồi do ảnh hưởng dịch Covid-19, dù tốc độ sản xuất vẫn được duy trì, lao động không bị ngừng việc nhưng dịch bệnh đã tác động ít nhiều tới vùng sản xuất, cung ứng hàng hóa của công ty. Chính vì vậy, công ty gặp không ít khó khăn. Nhưng cả công ty đã đồng lòng, quyết tâm dưới sự chỉ đạo sáng suốt của Ban Giám đốc mà đều đã vượt qua mọi khó khăn.

Tổng kết năm 2021, công ty đạt tăng trưởng ..........% và bản thân tôi cũng đạt được tăng trưởng ...........% trong công việc. (Nên nói thêm về những hiệu quả công việc bản thân đạt được trong năm 2021)

Do đó, tôi mong công ty ghi nhận hiệu quả công việc, sự cố gắng của tôi khi đồng hành cùng công ty trong giai đoạn khó khăn và đạt được những thành tích nổi bật như vậy.

Tôi biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên tình hình lao động, việc làm và tiền lương, tiền thưởng của người lao động công ty ta bị giảm so với năm trước.

Tuy nhiên, rất mong Ban Giám đốc xem xét tăng thêm ít nhất là ...........% tiền lương cho tôi, tương đương mức lương hàng tháng là ......................... triệu đồng để đảm bảo công bằng cũng như là lời động viên, tạo ra động lực để tôi làm việc tốt hơn, cống hiến cho Công ty hiệu quả và đạt được những phát triển vượt bậc trong năm 2022.

Trân trọng kính gửi!

......., ngày .... tháng ... năm ....
Nhân viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Đơn đề xuất tăng lương cho công nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CP DỊCH VỤ ………………

Địa chỉ: …………………

Điện thoại: ……….………

Website: ………………….

Email: ……………………..

ĐƠN ĐỀ XUẤT TĂNG LƯƠNG

Kính gửi: Ban Giám đốc

Tôi là ...............................

Trưởng phòng/Trưởng bộ phận ......................

Đề nghị Ban Giám Đốc xem xét tăng lương cho công nhân viên như sau:

STT

Họ tên

MS nhân viên

Bộ phận

Mức đang hưởng

Mức đề xuất

Thời gian tăng

Lý do

1

Ý kiến Giám đốc:

..............................................................

..............................................................

..............................................................

......, ngày ... tháng ... năm ....
Giám đốcNgười đề xuất

5. Giấy đề nghị tăng lương 2022 chung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———***———

....... ngày… tháng… năm…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TĂNG LƯƠNG

Kính gửi:- ........................
- ........................

(Ghi chú: Đối tượng kính gửi là người sử dụng lao động hoặc người có trách nhiệm quản lý người lao động như Ban Giám đốc, Phòng Nhân sự, Trưởng phòng ………)

Căn cứ Bộ Luật Lao động 2019,

Căn cứ vào Hợp đồng lao động số ....,

Căn cứ Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể ..............

(Ghi chú: Các căn cứ được nêu ra ở phần này là những văn bản, giấy tờ phản ảnh thực trạng về việc tại sao người lao động cảm thấy mức lương mình đang được hưởng là không thỏa đáng và không đúng – ví dụ: Hợp đồng lao động, Thỏa thuận lao động, Quyết định bổ nhiệm)

Tôi là: .............................

Đang làm việc tại bộ phận: ………………… Từ năm: ………………

Nội dung: ...................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

(Phần nội dung đơn – Phần này trình bày về thực trạng công việc, lý do nhằm thuyết phục người sử dụng lao động rằng việc đề xuất tăng lương cho người lao động là hợp lý)

Dựa,

  • ……………………………………………………………………………..
  • ……………………………………………………………………………..
  • ………………………………………………………………………………

(Ghi chú: Phần này nêu ra cụ thể các điều, khoản điểm trong các văn bản đã được liệt kê ra ở phần ‘Căn cứ’ để khẳng định quyền lợi của người lao động về việc được hưởng mức lương cao hơn – ví dụ như Điểm b khoản 1 Điều 5 Luật lao động 2019).

Đề nghị, quý công ty/ quý ông/ quý bà ..........................................

........................................................................................................

(Ghi chú: phần này đưa ra nhưng yêu cầu, đề nghị, mong muốn của người lao động, người viết đơn về mức lương một cách cụ thể nhất có thể – ví dụ: Đề nghị mức lương mới là 8.000.000 đồng/tháng)

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

6. Đơn đề nghị tăng lương cho nhiều người

Mời các bạn tham khảo Mẫu đơn đề nghị tăng lương dưới đây:

LOGO

COMPANY NAME

Adress:

Phone: Email:

Code

:

Version

:

Dated

:

Page

: Page 1 of 1

GIẤY ĐỀ NGHỊ TĂNG LƯƠNG

Kính gửi:- Ban Giám đốc công ty
- Phòng nhân sự

Đề nghị Ban Giám Đốc xem xét tăng lương cho Công nhân viên như sau:

STT

Họ tên

MSNV

Bộ phận

Mức đang hưởng

Mức đề xuất

Lý do

Ý kiến phòng nhân sự:

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

Ý kiến của Giám đốc:

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

 

 

....., ngày tháng năm 20..

Người đề nghị

Phòng nhân sự

Giám đốc

7. Mẫu giấy xin tăng lương cá nhân trong doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------o0o---------

ĐƠN XIN TĂNG LƯƠNG NĂM 2022

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty…………….(1)

Tôi tên là: ..........................................

Sinh ngày: ..........................................

Chức vụ: ..........................................

Đơn vị (2):..........................................

Căn cứ Bộ luật Lao động 2019 và tình hình thực tế của Công ty, tôi viết đơn này xin Ban Giám đốc xem xét để tăng lương cho tôi với các lý do sau:

- Trong năm 2021, năng suất lao động của tôi tăng (3) ……% so với năm 2020

- Theo Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021, Công ty tăng trưởng (4) ……%;

- Tiền lương tối thiểu vùng 2022 hiện nay là 4.420.000 đồng/tháng

- Dù làm việc hiệu quả nhưng trong thời gian qua tôi chưa được tăng lương. Lần gần nhất được xem xét tăng lương là từ tháng .... năm ......

Như vậy, việc tăng lương cho tôi là cần thiết.

Rất mong Ban Giám đốc xem xét tăng …….% tiền lương cho tôi, có như vậy tôi mới đủ cơ sở để làm việc hiệu quả và cống hiến tốt hơn cho Công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

..........., ngày ......... tháng ...... năm ......

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Tùy thuộc vào từng doanh nghiệp, có thể gửi đến Phòng Tổ chức Lao động, đơn vị quản lý trực tiếp người lao động và Ban Giám đốc;

(2) Ghi chi tiết đến bộ phận quản lý trực tiếp; Ví dụ: Ban Khách hàng doanh nghiệp/Phòng Kinh doanh

(3), (4) Dựa theo báo cáo tổng kết cuối năm của từng bộ phận và toàn công ty.

8. Mẫu đơn xin tăng lương công ty Cổ phần

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

ĐƠN XIN TĂNG LƯƠNG NĂM 2022

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty Cổ phần .....................

Tôi tên là: ............................. sinh ngày .........................., hiện đang là nhân viên ................ Của Công ty ..............................

Căn cứ vào Bộ lao động 2019 và tình hình thực tế nên tôi viết đơn này mong Ban Giám đốc xem xét tăng lương cho tôi kể từ tháng 1 năm 2022. Bởi các lý do nêu sau:

- Năm 2021 kinh tế Việt Nam tăng trưởng 7,02% và Công ty ta tăng trưởng ..............%.

- Cả năm qua tôi chưa được tăng lương dù làm việc rất hiệu quả.

- Doanh số năm 2021 của tôi tăng ..................% so với năm 2020.

Như vậy, việc tăng lương cho tôi là cần thiết để phù hợp với chất lượng làm việc nổi trội của tôi trong thời gian qua và sự tăng trưởng của Công ty, nền kinh tế nước nhà.

Rất mong Ban Giám đốc xem xét tăng ít nhất là ...........% tiền lương cho tôi từ ngày ................; có như vậy mới đảm bảo tính công bằng và hiệu quả, tạo ra động lực để tôi làm việc tốt hơn và cống hiến cho Công ty nhiều hơn.

..........., ngày ......... tháng ...... năm ......
Người làm đơn

Trên đây là Giấy đề nghị tăng lương hay Tờ trình tăng lương 2022 các bạn có thể tham khảo để áp dụng cho nhu cầu công việc của mình dễ dàng nhất.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục việc làm nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
22 104.214
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.