Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng và cấm sử dụng tại Việt Nam

Cảm ơn bạn đã tải Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng và cấm sử dụng tại Việt Nam

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng và cấm sử dụng tại Việt Nam.