Thông tư 10/2020/TT-BNNPTNT thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

Thông tư 10/2020/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam

Ngày 09/9/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Thông tư 10/2020/TT-BNNPTNT về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

Cụ thể, ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam gồm: Thuốc trừ sâu: 861 hoạt chất với 1821 tên thương phẩm; Thuốc trừ mối 15 hoạt chất với 25 tên thương phẩm; Thuốc sử dụng cho sân golf: 02 hoạt chất thuốc trừ bệnh, 01 hoạt chất thuốc trừ cỏ, 01 hoạt chất thuốc điều hòa sinh trưởng; Thuốc bảo quản nông sản sau thu hoạch: 01 hoạt chất với 01 tên thương phẩm;…

Bên cạnh đó, ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật bị cấm sử dụng tại Việt Nam như sau: 23 hoạt chất thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản lâm sản; Thuốc trừ bệnh: 06 hoạt chất; Thuốc trừ chuột: 01 hoạt chất; 01 hoạt chất thuốc trừ cỏ.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 25/10/2020.

Do file có dung lượng lớn nên mời các bạn sử dụng file Tải về để xem toàn bộ nội dung chi tiết.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Nông lâm ngư nghiệp được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

2
đ) Thuốc sử dụng cho sân golf:
- Thuốc trừ bệnh: 2 hoạt chất với 2 tên thương phẩm.
- Thuốc trừ cỏ: 1 hoạt chất với 1 tên thương phẩm.
- Thuốc điều hoà sinh trưởng: 1 hoạt chất với 1 tên thương phẩm.
e) Thuốc xử lý hạt giống:
- Thuốc trừ sâu: 10 hoạt chất với 15 tên thương phẩm.
- Thuốc trừ bệnh: 12 hoạt chất với 13 tên thương phẩm.
g) Thuốc bảo quản nông sản sau thu hoạch
- 01 hoạt chất với 01 tên thương phẩm.
2. Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sdụng tại Việt Nam, Phụ lục II
ban hành kèm theo Thông tư này, gồm:
a) Thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản lâm sản: 23 hoạt chất.
b) Thuốc trừ bệnh: 6 hoạt chất.
c) Thuốc trừ chuột: 1 hoạt chất.
d) Thuốc trừ cỏ: 1 hoạt chất.
3. Bảng số HS thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng
tại Việt Nam thực hiện theo Mục 25 Mục 26 của Phụ lục I ban hành kèm
Thông số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông
nghiệp Phát triển nông thôn về ban hành bảng mã số HS đối với Danh mục
hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan.
Điều 2. Quy định chuyển tiếp
1. Các thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất chlorpyrifos ethyl fipronil
không được sản xuất, nhập khẩu; chỉ được buôn bán, sử dụng đến ngày
12/2/2021.
2. Các thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất glyphosate không được sản
xuất, nhập khẩu; chỉ được buôn bán, sử dụng đến ngày 30/6/2021.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2020.
2. Thông tư này thay thế các Thông tư sau:
Đánh giá bài viết
1 1.190

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo