Thông tư 10/2020/TT-BNNPTNT thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng

Cảm ơn bạn đã tải Thông tư 10/2020/TT-BNNPTNT thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Thông tư 10/2020/TT-BNNPTNT được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành về thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng.