Thông tư 13/2019/TT-BNV Quy định về công chức cấp xã

Cảm ơn bạn đã tải Thông tư 13/2019/TT-BNV Quy định về công chức cấp xã

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bộ nội vụ ban hành Thông tư 13/2019/TT-BNV quy định về cán bộ, công chức cấp xã. Sau đây là nội dung chi tiết thông tư, mời các bạn cùng theo dõi.