Thông tư 02/2016/TT-BXD Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

Cảm ơn bạn đã tải Thông tư 02/2016/TT-BXD Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông tư 02/2016/TT-BXD Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành ngày 15/02/2016 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 02/04/2016. Theo đó, Bản nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư (NCC) có các nội dung chủ yếu: Quy định áp dụng đối với chủ sở hữu, người sử dụng, người tạm trú và khách ra vào NCC; Các hành vi bị nghiêm cấm trong sử dụng nhà chung cư và việc xử lý các hành vi vi phạm nội quy quản lý, sử dụng NCC; ...