Luật thanh niên 2022 số 57/2020/QH14

Cảm ơn bạn đã tải Luật thanh niên 2022 số 57/2020/QH14

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Luật thanh niên 2022 số 57/2020/QH14 127 KB 11/01/2021 2:11:00 CH
Luật Thanh niên 2020 số 57 2020 QH14 có hiệu lực từ năm 2021. Theo đó, Thủ tướng, Chủ tịch UBND các cấp phải tổ chức đối thoại với thanh niên ít nhất 1 lần năm
Xem thêm các thông tin về Luật thanh niên 2022 số 57/2020/QH14