Luật Quản lý nợ công số 20/2017/QH14

Cảm ơn bạn đã tải Luật Quản lý nợ công số 20/2017/QH14

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
440,5 KB 22/02/2021 2:34:00 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Luật Quản lý nợ công 2017 số 20/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 23/11/2017. Đây là Luật Quản lý nợ công mới nhất 2023.
Xem thêm các thông tin về Luật Quản lý nợ công số 20/2017/QH14