Thông tư 33/2020/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông

Thông tư số 33/2020/TT-BTTTT

Thông tư 33/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2013/TT-BTTTT ngày 26/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông.

Cấp Bản tiếp nhận công bố chất lượng dịch vụ viễn thông trong thời hạn 03 ngày

Ngày 04/11/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 33/2020/TT-BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2013/TT-BTTTT ngày 26/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông.

Cụ thể, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ được tiếp nhận (thay vì 05 ngày như quy định cũ), Cục Viễn thông cấp cho doanh nghiệp Bản tiếp nhận công bố chất lượng dịch vụ viễn thông trong trường hợp hồ sơ được chấp thuận. Trường hợp hồ sơ không được chấp thuận, Cục Viễn thông có văn bản trả lời doanh nghiệp viễn thông và nêu rõ lý do.

Ngoài ra, hàng năm, doanh nghiệp viễn thông phải đo kiểm, đánh giá thực tế chất lượng dịch vụ viễn thông thuộc Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng mà mình đang cung cấp tại ít nhất 03 địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với mỗi dịch vụ hoặc tại tất cả địa bàn tỉnh, thành phố mà doanh nghiệp có cung cấp dịch vụ.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 27

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo