Quy định về thanh toán qua ngân hàng mới nhất

Quy định về thanh toán qua ngân hàng mới nhất

Những Quy định về thanh toán qua ngân hàng mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 173/2016/TT-BTC sẽ được HoaTieu.vn điểm lại những vấn đề quan trọng như sau. Mời các bạn kế toán cùng tham khảo. Đây là thông tin rất hữu ích cho các doanh nghiệp, cơ quan có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế

Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn mới về thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt

Điểm mới của Thông tư 173/2016/TT-BTC

Ngày 28/10/2016 Bộ tài chính ban hành Thông tư 173/2016/TT-BTC về việc Sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Theo đó bỏ quy định về tài khoản của bên mua và bên bán phải là tài khoản đã đăng ký với cơ quan thuế. HoaTieu.vn xin điểm lại nội dung quan trọng như sau:

Quy định về thanh toán qua ngân hàng mới nhất

1. Quy định về chứng từ thanh toán qua ngân hàng áp dụng trước ngày 25/12/2016.

Theo khoản 3 điều 15 Thông tư 219/2013 quy định về chứng từ ngân hàng như sau:

"Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế) mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán nếu tài khoản này đã được đăng ký giao dịch với cơ quan thuế)."

Theo quy định trên, chứng từ thanh toán qua ngân hàng chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của người mua sang tài khoản của bên bán, phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế.

2. Quy định về chứng từ thanh toán qua ngân hàng áp dụng kể từ ngày 25/12/2016.

Thông tư 173/2016/TT-BTC ban hành ngày 28/10/2016 sửa đổi bổ sung Thông tư 219/2013 quy định về chứng từ thanh toán qua ngân hàng như sau:

"3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, uỷ nhiệm chi hoặc lệnh chi, uỷ nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán)."

Theo quy định trên kể từ ngày 25/12/2016, quy định thanh toán qua ngân hàng, được quy định như sau:

  • Thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán
  • Tài khoản thanh toán của bên mua và bên bán, không bắt buộc phải đăng ký với cơ quan thuế.
Đánh giá bài viết
1 338
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo