Luật cảnh sát biển Việt Nam số 33/2018/QH14 mới nhất 2023

Cảm ơn bạn đã tải Luật cảnh sát biển Việt Nam số 33/2018/QH14 mới nhất 2023

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Luật cảnh sát biển 33/2018/QH14 đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV (ngày 19/11/2018). Mời các bạn theo dõi toàn văn Luật cảnh sát biển mới nhất 2023.