Luật căn cước công dân số 59/2014/QH13

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
284 KB 08/07/2020 4:03:00 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Luật căn cước công dân số 59/2014/QH13 đã đưa ra quy định quan trọng về thẻ căn cước thay thế chứng minh thư nhân dân. Những CMND đã được cấp trước ngày Luật căn cước công dân 2014 có hiệu lực vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định; khi có yêu cầu thì được đổi sang thẻ Căn cước công dân.
Xem thêm các thông tin về Luật căn cước công dân số 59/2014/QH13