Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - tuần 3

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình, tỉnh Thái Binh đã chính thức phát động cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác”. Thời gian tổ chức cuộc thi bắt đầu từ ngày 30/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021, gồm 3 đợt thi. Sau đây là nội dung chi tiết câu hỏi và gợi ý đáp án cuộc thi trắc nghiệm trên internet Tìm hiểu Bác Hồ với Thái Bình 2021. Mời các bạn cùng tham khảo.

Để tham gia dự thi, người chơi truy cập vào website https//thaibinh.gov.vn hoặc thi trực tiếp tại http://tracnghiem.thaibinh.gov.vn/ và nhấn Vào Thi để đăng kí tài khoản tham dự và Thi Thật.

Lưu ý: Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là đáp án chính thức của ban tổ chức cuộc thi.

1. Đáp án Bác Hồ với Thái Bình tuần 3

Câu 1: Khu di tích lưu niệm Bác Hồ tại xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư được xếp hạng Di tích gì?

 1. Di tích lịch sử cấp tỉnh
 2. Di tích lịch sử cách mạng
 3. Di tích lịch sử Quốc giaĐáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 4. Di tích Quốc gia đặc biệt

Câu 2: Trong lần về thăm Thái Bình lần thứ tư, ngày 26/3/1962 nói chuyện với cán bộ và nhân dân Thái Bình, Bác căn dặn: “Đồng bào và cán bộ phải có quyết tâm làm cho Thái Bình trở nên một trong những tỉnh khá nhất, để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, làm nền tảng vững mạnh cho công cuộc hòa bình thống nhất nước nhà”. Bạn hãy cho biết nơi Bác Hồ nói chuyện với cán bộ và nhân dân trong lần về thăm lần thứ tư?

 1. Tại đình Hiệp Hòa, xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư.
 2. Tại Nhà Trí-Thể dục thị xã Thái Bình.
 3. Tại sân vận động thị xã Thái Bình.
 4. Tại đình Nho Lâm, Đông Lâm (Tiền Hải).Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021

Câu 3: Để hiện thực hóa Lời dạy của Bác: “Xây dựng Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt”, mục tiêu tổng quát mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra là?

 1. Phấn đấu xây dựng Thái Bình đến năm 2035 trở thành tỉnh phát triển khá, đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu và đến năm 2055 là tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.
 2. Phấn đấu xây dựng Thái Bình đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá, đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu và đến năm 2045 là tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 3. Phấn đấu xây dựng Thái Bình đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển, đến năm 2030 là tỉnh dẫn đầu và đến năm 2045 là tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.
 4. Phấn đấu xây dựng Thái Bình đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá, đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu và đến năm 2045 là tỉnh phát triển của cả nước.

Câu 4: Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, để nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và cán bộ chủ chốt các cấp, trong nhiệm kỳ khóa XIX, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đó là Quy định nào?

 1. Quy định số 29-QĐ/TU, ngày 01-8-2018.
 2. Quy định số 29-QĐ/TU, ngày 01-4-2019.
 3. Quy định số 19-QĐ/TU, ngày 01-4-2019.Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 4. Quy định số 19-QĐ/TU, ngày 01-10-2019.

Câu 5: Tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết và đăng trên Báo Nhân dân. Dù rất ngắn gọn, nhưng luận điểm được Người đề cập trong bài viết này mang tính tổng kết thực tiễn; bổ sung, phát triển tư tưởng, lý luận về xây dựng Đảng nói chung, về đạo đức nói riêng. Bạn hãy cho biết Bác viết tác phẩm này vào năm nào?

 1. Năm 1967.
 2. Năm 1966.
 3. Năm 1965
 4. Năm 1969.Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021

Câu 6: Tháng 6 năm 1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức cách mạng Hội việt Nam Cách mạng Thanh niên tại Quảng Châu (Trung Quốc) và mở lớp huấn luyện chính trị. Bạn hãy cho biết 2 người quê Thái Bình tham dự lớp huấn luyện chính trị đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc giảng dạy là ai?

 1. Nguyễn Công Thu và Nguyễn Danh ThọĐáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 2. Nguyễn Đức Cảnh và Bùi Hữu Diên
 3. Vũ Trọng và Lương Duyên Hồi
 4. Nguyễn Danh Đới và Nguyễn Văn Năng.

Câu 7: Năm 1966, Hồ Chủ tịch thưởng Cờ thi đua cho một Đội thủy lợi của tỉnh Thái Bình có thành tích làm thủy lợi khá nhất miền Bắc. Bạn hãy cho biết tên Đội thủy lợi và xã Đội thủy lợi đó ở đâu?

 1. Đội thủy lợi Lê Lợi, xã Nam Thắng, huyện Tiền Hải.
 2. Đội thủy lợi Nguyễn Huệ, xã Quỳnh Thọ, Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ ngày nay).
 3. Đội thủy lợi Nguyễn Du, xã Đông Phương, huyện Đông Quan (Đông Hưng ngày nay).Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 4. Đội thủy lợi Quang Trung, xã Vũ Vân, huyện Vũ Tiên (Vũ Thư ngày nay).

Câu 8: Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng cờ luân lưu “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” cho quân và dân huyện Thụy Anh (nay là Thái Thụy) vào ngày, tháng, năm nào?

 1. Ngày 15/11/1965.
 2. Ngày 05/11/1965.Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 3. Ngày 05/01/1965.
 4. Ngày 15/01/1965.

Câu 9: Khắc ghi Lời dạy của Bác: “Xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt”, với ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng, phát triển quê hương Thái Bình ngày càng văn minh, giàu đẹp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã xác định mấy nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược?

 1. 6 nhiệm vụ trọng tâm, 4 đột phá chiến lược.
 2. 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 đột phá chiến lược.
 3. 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược.Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 4. 7 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược

Câu 10: Trong Thư gửi anh em thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ nhân ngày 27 tháng 7 năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu gương một số thương binh, bệnh binh tiêu biểu trong đó có một thương binh ở tỉnh Thái Bình là Chủ nhiệm Hợp tác xã. Bạn hãy cho biết tên người thương binh và tên hợp tác xã đó?

 1. Lê Thị Mận, chủ nhiệm Hợp tác xã Vân Trường.
 2. Phạm Văn Toàn (thương binh hạng 3), Chủ nhiệm Hợp tác xã Nam Tiến.Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 3. Nguyễn Quế, chủ nhiệm Hợp tác xã Vũ Vân.
 4. Phạm Đình Thông, chủ nhiệm Hợp tác xã Tân Phong.

Câu 11: Lần thứ năm về thăm Thái Bình, ngày 31/12/1966, trong bữa cơm cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại nơi sơ tán, Bác đem theo món gì từ Hà Nội về?

 1. Cơm nắm và dưa.Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 2. Chả cá Hà Nội.
 3. Muối vừng và cá kho.
 4. Chả cốm Hà Nội.

Câu 12: Ngày 7-12-1967, với bút danh Chiến sĩ, Hồ Chủ tịch đã viết bài đăng trên Báo Nhân dân. Nội dung bài báo viết về phong trào thi đua lao động sản xuất, chiến đấu của tỉnh Thái Bình trong đó có đoạn: “Năm ngoái Thái Bình có vinh dự là tỉnh đầu tiên ở nước ta, cả tỉnh đã thu hoạch bình quân mỗi hecta đạt 5 tấn thóc. Chắc rằng năm nay đồng bào Thái Bình vẫn cố gắng giữ vững vinh dự ấy”. Bạn hãy cho biết bài báo trên có tên là gì?

 1. Đáng khen.Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 2. Quê hương 5 tấn.
 3. Thái Bình tiến lên.
 4. Giữ vững danh hiệu.

Câu 13: Bài hát “Thái Bình ơn Bác” là sáng tác của nhạc sĩ nào?

 1. Phạm Tuyên
 2. Bùi Anh Tú
 3. Thuận YếnĐáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 4. Nguyễn Cường.

Câu 14: Trong một lần về thăm, nói chuyện với nhân dân và cán bộ tỉnh, Bác nói: “Phụ nữ thì phải tự mình phấn đấu giữ gìn quyền bình đảng với đàn ông. Đàn ông phải kính trọng phụ nữ. Nhưng Bác nghe nói vẫn có người đánh chửi vợ! Đó là một điều đáng xấu hổ. Như thế thì còn gì? Như thế là phạm pháp, là cực kì dã man”. Bạn hãy cho biết đoạn trích trên được Bác nói khi nào?

 1. Trong bài nói khi Bác về thăm Thái Bình lần thứ năm.Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 2. Trong bài nói khi Bác về thăm Thái Bình lần thứ Hai.
 3. Trong bài nói khi Bác về thăm Thái Bình lần thứ Tư.
 4. Trong bài nói khi Bác về thăm Thái Bình lần thứ Ba.

Câu 15: Thực hiện lời Bác dạy trong lần thứ ba (năm 1958) về thăm Thái Bình: “Thái Bình có nhiều điều kiện thuận lợi, người đông, đất tốt, nước có sẵn, đồng bào và cán bộ phải cố gắng làm cho tỉnh nhà thành một tỉnh gương mẫu trong miền Bắc”, Đảng bộ và Nhân dân Thái Bình đã đạt được thành tựu nổi bật gì trong những năm chiến tranh chống Mỹ, cứu nước?

 1. Đóng góp lương thực nhiều nhất cho tiền tuyến
 2. Đạt mục tiêu 1 triệu tấn lương thực/năm.
 3. Đạt 5 tấn thóc/ha.Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 4. Đóng góp thực phẩm nhiều nhất cho tiền tuyến.

2. Đáp án Bác Hồ với Thái Bình tuần 3 - học sinh

Câu 1: Trong một lần trên đường đi chiến dịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm liên phân đội 312 của lực lượng Thanh niên xung phong đang làm nhiệm vụ tại cầu Nà Cù, làng Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, Bác đã tặng các đội viên bài thơ. Em hãy cho biết Bài thơ sau được Bác Hồ viết vào năm nào? “Không có việc gì khó, Chỉ sợ lòng không bền, Đào núi và lấp biển, Quyết chí ắt làm nên”.

 1. Năm 1951Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 2. Năm 1945
 3. Năm 1955
 4. Năm 1954

Câu 2: Nhân dịp Bác về thăm Thái Bình lần thứ ba, ngày 26 tháng 10 năm 1958 các cháu thiếu nhi tỉnh Thái Bình đã tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh một số tặng phẩm. Em hãy cho biết tặng phẩm đó là gì?

 1. Một tấm vải
 2. Củ su hào do các em tăng gia sản xuất
 3. Một chiếc mũ lá
 4. Củ bơ to và một số sợi bôngĐáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021

Câu 3: Ngày 11 tháng 2 năm 1960 học sinh xã Thụy Hà, huyện Thụy Anh (nay là Thái Thụy) đã tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh một tặng phẩm do Hợp tác xã “Lên cung trăng” sản xuất. Em hãy cho biết tặng phẩm đó là gì?

 1. Một chiếc nón láĐáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 2. Một tấm lụa
 3. Củ khoai lang
 4. Củ cải

Câu 4: Bác Hồ bắt đầu viết tác phẩm Di chúc vào năm nào?

 1. Năm 1960
 2. Năm 1968
 3. Năm 1969
 4. Năm 1965Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021

Câu 5: Núi Các Mác, Suối Lênin là những ngọn núi, con suối được Hồ Chí Minh đặt tên, hiện nay thuộc địa phương nào?

 1. Xã Phong Nặm, huyện Trùng Khánh – Cao Bằng
 2. Xã Hoàng Tung, huyện Hòa An – Cao Bằng
 3. Xã Minh Tâm, huyện Yên Bình – Cao Bằng
 4. Xã Trường Hà, huyện Hà Quảng – Cao BằngĐáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021

Câu 6: Trong một bức thư gửi các cháu nhi đồng Bác Hồ viết: Các cháu gửi thư cho Bác nhiều lắm. Bác rất vui. Nhưng vì Bác bận quá, không trả lời riêng cho từng cháu được. Nhân dịp Tết Trung thu Bác gửi các cháu thư này: “Ai yêu các nhi đồng Bằng Bác Hồ Chí Minh? Tính các cháu ngoan ngoãn, Mặt các cháu xinh xinh, Mong các cháu cố gắng, Thi đua học và hành. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, Tùy theo sức của mình. Đi tham gia kháng chiến, Để gìn giữ hòa bình. Các cháu hãy xứng đáng Cháu Bác Hồ Chí Minh!”. Em hãy cho biết đây là bức thư Bác Hồ gửi các cháu nhi đồng vào năm nào?

 1. Thư Trung thu Bác Hồ gửi các cháu nhi đồng năm 1952Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 2. Thư Trung thu gửi các cháu thiếu nhi năm 1947
 3. Thư Trung thu gửi các cháu nhi đồng năm 1945
 4. Thư Trung thu gửi các cháu nhi đồng năm 1946

Câu 7: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. Em hãy cho biết nội dung trên được trích trong bức thư nào của Bác Hồ?

 1. Trong thư gửi cho học sinh nhân ngày khai trường 9/1945Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 2. Trong thư gửi cho học sinh nhân ngày khai trường 1946
 3. Trong Thư gửi thiếu nhi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6/1948
 4. Trong Thư gửi thanh niên ngày 17/8/1947

Câu 8: Tượng Đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam được xây dựng ở xã, phường, thị trấn nào tỉnh Thái Bình?

 1. Xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư
 2. Xã Hồng An, huyện Hưng Hà
 3. Phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái BìnhĐáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 4. Xã Nam Cường, huyện Tiền Hải

Câu 9: Em hãy cho biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Thái Bình lần thứ năm vào ngày, tháng, năm nào?

 1. Ngày 31-12-1964
 2. Ngày 31-12-1965
 3. Ngày 31-12-1966Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 4. Ngày 31-12-1967

Câu 10: Trong một lần trên đường vào kinh đô Huế, khi đến Đèo Ngang, cả nhà ngồi nghỉ ăn cơm, lấy sức để leo đèo. Nguyễn Tất Thành hỏi cha về núi, về biển, về thuyền buồm. Sau đó Bác ứng khẩu bài thơ: “Biển là ao lớn Thuyền là con bò Bò ăn no gió Lội trên mặt nước Em nhìn thấy trước Anh trông thấy sau Ta lớn mau mau Vượt qua ao lớn". Em hãy cho biết Bài thơ này Bác Hồ sáng tác khi nào, vào thời điểm nào?

 1. Năm 1895, vào thời điểm Bác Hồ cùng gia đình đi vào Huế lần đầu tiênĐáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 2. Năm 1909, vào thời điểm Bác Hồ cùng cha vào Phan Thiết
 3. Năm 1901, vào thời điểm Bác Hồ cùng gia đình về Nghệ An
 4. Năm 1904, vào thời điểm Bác Hồ cùng gia đình đi vào Huế lần thứ hai

Câu 11: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng” vừa “chuyên”. Em hãy cho biết đoạn trích trên được trích từ tác phẩm nào của Bác?

 1. Đường Cách mệnh
 2. Trong Thư gửi thanh niên ngày năm 1947
 3. Thư gửi học sinh nhân ngày khai trường năm 1945
 4. Di chúcĐáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021

Câu 12: “Giáo dục nhi đồng là một khoa học. Cách dạy trẻ, cần làm cho chúng biết yêu Tổ quốc, thương đồng bào, yêu lao động, biết vệ sinh, giữ kỷ luật, học văn hoá”. Em hãy cho biết những câu trên trích từ bức thư Bác Hồ gửi cho ai?

 1. Thư gửi Hội nghị Thanh niên toàn quốc
 2. Thư gửi Hội nghị cán bộ ngành giáo dục toàn quốc
 3. Thư gửi Hội nghị cán bộ Phụ nữ toàn quốc
 4. Thư gửi Hội nghị cán bộ phụ trách nhi đồng toàn quốcĐáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021

Câu 13: Tổ chức nào của thiếu nhi được thành lập sau khi Bác Hồ về nước năm 1941?

 1. Đội Thiếu nhi cứu quốc
 2. Đội Thiếu niên Tiền phong
 3. Đội Nhi đồng cứu quốcĐáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 4. Đội Nhi đồng kháng chiến

Câu 14: Cháu thi quốc ngữ đỗ thứ nhì, Bác gửi lời khen cháu và khuyên cháu cố gắng học thêm, sao cho lần sau thi đỗ thứ nhất. Bác lại mong cháu cùng các chị em xung phong trong cuộc thi đua ái quốc, làm cho nổi tiếng phụ nữ Thái Bình. Em hãy cho biết người được Bác gửi tặng bức thư trên?

 1. Phạm Thị Ty, xã Hợp Tiến, huyện Vũ Tiên, Thái BìnhĐáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 2. Hoàng Thị Thúy, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, Thái Bình
 3. Đỗ Thị An, xã Hòa Bình, huyện Kiến Xương, Thái Bình
 4. Nguyễn Thị Thanh, xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

Câu 15: Ngày 29 tháng 5 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi một Huy hiệu của Người tặng em Nguyễn Thị Bình, học sinh lớp 2, xã Thống Nhất, huyện Duyên Hà (nay là Hưng Hà). Em hãy cho biết thành tích của em Nguyễn Thị Bình được Bác Hồ gửi tặng Huy hiệu là gì?

 1. Dũng cảm cứu các em nhỏ
 2. Thi đỗ nhất tỉnh
 3. Thật thà trả lại của rơi cho người mấtĐáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 4. Làm kế hoạch nhỏ

3. Đáp án thi trắc nghiệm trên internet Thái Bình - tuần 2

Dành cho đối tượng là Sinh viên, Cán bộ, Đảng viên, Hội viên và các tầng lớp nhân dân

Câu 1: Trong một bức thư Bác Hồ gửi Liên đoàn Công giáo và Nhà Dục Anh (Nhà nuôi trẻ mồ côi) Công giáo Thái Bình có đoạn viết: “Ngày 28-4-1946 tôi về dự lễ lạc thành đê Hưng Nhân, đồng bào Thái Bình tặng cho tôi nhiều vật kỷ niệm quý báu…” Trong các vật kỷ niệm có một vật làm cho Bác đặc biệt cảm động. Bạn hãy cho biết đó là vật kỷ niệm gì?

 1. Bài thơ của Văn hóa Công giáo Thái Bình
 2. Nước mắm làm bằng tôm
 3. Khung ảnh bằng lụa, do nhà Dục Anh Công giáo thêuĐáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 4. Củ khoai, trái bí to nhất tỉnh

Câu 2: Để tiếp tục chăm lo, nâng cao đời sống cho Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã xác định đến năm 2025 mức thu nhập bình quân đầu người và giảm số hộ nghèo là?

 1. Thu nhập bình quân đầu người đạt 88 triệu đồng/năm trở lên; giảm 3/4 số hộ nghèo so với năm 2020
 2. Thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/năm trở lên; giảm 1/2 số hộ nghèo so với năm 2020
 3. Thu nhập bình quân đầu người đạt 78 triệu đồng/năm trở lên; giảm 1/3 số hộ nghèo so với năm 2020Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 4. Thu nhập bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng/năm trở lên; giảm 2/3 số hộ nghèo so với năm 2020

Câu 3: Hồ Chủ tịch đã gửi Thư khen Nhân dân và cán bộ tỉnh Thái Bình, tỉnh đầu tiên của miền Bắc đạt 5 tấn thóc một hecta vào năm nào?

 1. Năm 1968
 2. Năm 1969
 3. Năm 1967
 4. Năm 1966Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021

Câu 4: Huyện nào được Bác Hồ gửi Thư khen là huyện thanh toán nạn mù chữ đầu tiên trên miền Bắc

 1. Huyện Tiền Hải
 2. Huyện Thư Trì (Vũ Thư ngày nay)
 3. Huyện Tiên Hưng (Đông Hưng ngày nay)
 4. Huyện Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ ngày nay)Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021

Câu 5: Làng Nguyên Xá (Đông Hưng) nơi có phong trào du kích chiến tranh mạnh, đánh thắng nhiều trận càn của địch trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, được Bác Hồ tặng phần thưởng gì?

 1. Cờ thêu 5 chữ “Nguyên Xá, làng kiểu mẫu”Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 2. Cờ “Nguyên Xá anh hùng”
 3. Bảng vàng “Nguyên Xá, làng kiểu mẫu”
 4. Thư khen “Làng Nguyên Xá anh hùng”

Câu 6: Trong lần về thăm Thái Bình lần thứ Ba, Thái Bình bước vào năm đầu của kế hoạch 3 năm cải tạo và phát triển kinh tế, văn hóa, Hồ Chủ tịch đã về thăm và nói chuyện với đại biểu nhân dân toàn tỉnh, Bác khen Thái Bình có sáng kiến gì?

 1. “Sạch đường tốt lúa”
 2. Sạch làng tốt ruộng”Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 3. “Sạch đường tốt ruộng”
 4. “Sạch làng tốt lúa”

Câu 7: Lần thứ Năm Bác Hồ về thăm Thái Bình, trong bài nói chuyện với đại biểu cán bộ, đảng viên tỉnh Thái Bình, Bác căn dặn các hợp tác xã nông nghiệp đều phải

 1. Đoàn kết chặt chẽ
 2. Tài chính công khai
 3. Cả 3 phương ánĐáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 4. Thực hành dân chủ

Câu 8: Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng Cờ luân lưu “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” cho quân và dân huyện Thụy Anh vào ngày, tháng, năm nào?

 1. Ngày 05 - 11 - 1962
 2. Ngày 02 - 11 - 1965
 3. Ngày 05 - 11 - 1960Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 4. Ngày 02 - 11 - 1960

Câu 9: Trong “Thư gửi quốc tế nông dân” ngày 5/11/1930, Nguyễn Ái Quốc đã nhắc đến một số địa phương có phong trào cách mạng phát triển trong đó có tỉnh Thái Bình. Bạn hãy cho biết phong trào đó là gì?

 1. Phong trào đấu tranh của các sĩ phu yêu nước
 2. Phong trào đấu tranh của công nhân
 3. Phong trào đấu tranh của nông dânĐáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 4. Phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên

Câu 10: "Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng”. Bạn hãy cho biết chủ trương trên được Đảng ta khẳng định lần đầu tiên tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ mấy?

 1. Đại hội lần thứ VIIĐáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 2. Đại hội lần thứ VI
 3. Đại hội lần thứ VIII
 4. Đại hội lần thứ V

Câu 11: Trong bài: “Những thủ đoạn của đế quốc Pháp” được Bác viết năm 1931, Thái Bình là một trong những địa phương có phong trào cách mạng phát triển được Nguyễn Ái Quốc đề cập đến trong bài viết. Bạn hãy cho biết phong trào đó là gì?

 1. Phong trào đòi tự do, dân chủ
 2. Phong trào chống thuế
 3. Phong trào cách mạng của công nhân
 4. Các tổ chức quần chúng, chi bộ đảng phát triển ở các thôn, làng, với 8 chi bộ làng, 3 chi bộ thanh niên cộng sản, 270 nông dânĐáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021

Câu 12: Ngày 20 tháng 12 năm 1966, Bác Hồ gửi Thư khen xã viên và cán bộ hợp tác xã của địa phương nào đạt năng suất lúa cao nhất miền Bắc?

 1. Hợp tác xã Lộng Khê, huyện Phụ Dực (Quỳnh Phụ ngày nay)
 2. Hợp tác xã Vũ Thắng, huyện Vũ Tiên
 3. Hợp tác xã Tân Phong, huyện Thư Trì (Vũ Thư ngày nay)Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 4. Hợp tác xã Trình Nhất, huyện Kiến Xương

Câu 13: Với những thành tích đã đạt được trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cũng như trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, các lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Thái Bình đã được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Bạn hãy cho biết ngày, tháng, năm Nhà nước trao tặng

 1. Ngày 16-01-1978
 2. Ngày 06-11-1988
 3. Ngày 26-11-1977
 4. Ngày 06-11-1978Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021

Câu 14: Quán triệt và vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, từ năm 2011 đến 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình các khóa đã ban hành mấy Nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới?

 1. 1 nghị quyết chuyên đề
 2. 4 nghị quyết chuyên đề
 3. 2 nghị quyết chuyên đề
 4. 3 Nghị quyết chuyên đềĐáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021

Câu 15: Để nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, một trong những nhiệm vụ, giải pháp được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định là?

 1. Có 90% chi bộ bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 2. Có 70% chi bộ bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 3. Có 100% chi bộ bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhĐáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 4. Có 80% chi bộ bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

4. Đáp án thi tìm hiểu Bác Hồ với Thái Bình tuần 2 - Học sinh

Câu 1: Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Thư khen và thưởng cho 41 giáo viên dạy giỏi và 197 học sinh giỏi của tỉnh Thái Bình vào năm nào?

 1. Năm 1967
 2. Năm 1961
 3. Năm 1969Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 4. Năm 1966

Câu 2: “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa..., song Nhân dân Việt Nam quyết không sợ? Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đến ngày thắng lợi nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn". Em hãy cho biết câu nói đó được Bác viết trong tác phẩm nào và vào thời gian nào?

 1. Lời kêu gọi của Toàn quốc kháng chiến ngày 19-12-1946
 2. Thư chúc tết đầu Xuân 1969
 3. Lời kêu gọi chống Mỹ, cứu nước ngày 17-7-1966Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 4. Bản Di chúc của Hồ Chí Minh được công bố tại lễ truy điệu Người ngày 9-9-1969

Câu 3: Nguyễn Aí Quốc viết tác phẩm: “Lịch sử nước ta” vào năm nào?

 1. 1940
 2. 1943
 3. 1941Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 4. 1942

Câu 4: Em hãy cho biết, thân mẫu Bác Hồ là bà Hoàng Thị Loan, bà mất vào năm nào? ở đâu?

 1. 1898, Nghệ An
 2. 1911, Bình Định
 3. 1921, Hà Tĩnh
 4. 1901, HuếĐáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021

Câu 5: Ngày 10 tháng 5 năm 1956 nhân dịp sinh nhật Bác Hồ, em Ngô Nam xã Đào Tạo, huyện Phụ Dực (nay là Quỳnh Phụ) đã gửi thư chúc thọ và tặng Bác Hồ một vật phẩm. Em hãy cho biết tặng phẩm đó là gì?

 1. Củ su hào do em tăng gia
 2. Một tấm vải
 3. Một tấm lụaĐáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 4. Một chiếc nón lá

Câu 6: Tháng 6 năm 1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức cách mạng nào tại Quảng Châu (Trung Quốc)?

 1. Hội liên hiệp thuộc địa
 2. Đảng Cộng Sản Việt Nam
 3. Cộng sản đoàn
 4. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niênĐáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021

Câu 7: Em hãy cho biết đây là bài thơ Bác viết về địa danh nào? Vào thời điểm nào?

Núi cõng con đường mòn

Cha thì cõng con theo

Núi nằm ì một chỗ

Cha đi cúi lom khom

Đường bám lì lưng núi

Con tập chạy lon ton

Cha siêng hơn hòn núi

Con đường lười hơn con.

 1. Bài thơ tả về Đèo Ngang, vào thời điểm Bác Hồ cùng gia đình đi vào Huế lần đầu tiên năm 1895Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 2. Bài thơ tả về núi Ba Vì ở Sơn Tây năm 1947
 3. Bài thơ tả về núi rừng Việt Bắc năm 1954
 4. Bài thơ tả về núi ở tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc năm 1941

Câu 8: Theo đề nghị của Nguyễn Ái Quốc, Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam được lấy tên là “Việt Nam độc lập đồng minh” gọi tắt là “Việt Minh” vào ngày tháng năm nào?

 1. 19-5-1940
 2. 19-5-1941Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 3. 15-5-1941
 4. 15-5-1940

Câu 9: Em hãy cho biết, huyện Bình Khê, nơi cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân phụ Bác Hồ có thời kỳ làm tri huyện thuộc tỉnh nào?

 1. Phan Thiết
 2. Quảng Ngãi
 3. Bình ĐịnhĐáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 4. Quảng Nam

Câu 10: Em hãy cho biết, khi bị bắt ở Hồng Kông vào tháng 6/1931, Nguyễn Ái Quốc mang thẻ căn cước có tên là gì?

 1. Nguyễn Tất Thành
 2. Nguyễn Sinh Cung
 3. Hồ Chí Minh
 4. Tống Văn SơĐáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021

Câu 11: Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc) Người đã lựa chọn giác ngộ thanh niên yêu nước Việt Nam đang hoạt động tại đây từ tổ chức nào?

 1. Hội phục Việt
 2. Tâm Tâm xãĐáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 3. Đảng Thanh niên.
 4. Cộng sản đoàn

Câu 12: Em hãy cho biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Thái Bình lần thứ Ba và lần thứ Tư vào tháng, năm nào?

 1. Lần thứ Ba (tháng 9/1958), lần thứ Tư (tháng 8/1962)
 2. Lần thứ Ba (tháng 8/1957), lần thứ Tư (tháng 6/1964)
 3. Lần thứ Ba (tháng 10/1958), lần thứ Tư (tháng 3/1962)Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 4. Lần thứ Ba (tháng 10/1959), lần thứ Tư (tháng 3/1963)

Câu 13: Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn?

 1. Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (6/1925)
 2. Nguyễn Ai Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị vecxai (18/6/1919)
 3. Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7/1920)Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 4. Nguyễn ái Quốc tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12/1920)

Câu 14: Em hãy cho biết, Nguyễn Tất Thành cập cảng Mác Xây của nước Pháp vào ngày, tháng, năm nào?

 1. Ngày 4/9/1911
 2. Ngày 6/6/1911
 3. Ngày 6/8/1911
 4. Ngày 6/7/1911Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021

Câu 15: Em hãy cho biết “5 điều Bác Hồ dạy” thiếu niên, nhi đồng ra đời trong dịp nào?

 1. Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đội thiếu niên Tiền Phong, năm 1961Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 2. Trong Hội nghị cán bộ phụ trách thiếu nhi toàn miền Bắc 1959
 3. Nhân dịp Tết Trung thu 1947
 4. Nhân dịp Tết Trung thu 1961

5. Đáp án thi trực tuyến Bác Hồ với Thái Bình dành cho CB, CC, VC tuần 1

Câu 1: Thực hiện Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, trong những năm qua tỉnh Thái Bình đã đạt được những thành tựu quan trọng về phát triển văn hoá đó là?

 1. Nhiều giá trị văn hoá truyền thống và di sản văn hoá được kế thừa, bảo tồn và phát huy. Đến năm 2018, trên 90% số gia đình, trên 93% số thôn, tổ dân phố, khu phố, đạt chuẩn văn hóa.
 2. Một số giá trị văn hoá truyền thống và di sản văn hoá được kế thừa, bảo tồn và phát huy. Đến năm 2019, trên 90% số gia đình, trên 93% số thôn, tổ dân phố, khu phố, đạt chuẩn văn hóa. Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 3. Nhiều giá trị văn hoá truyền thống và di sản văn hoá được kế thừa, bảo tồn và phát huy. Đến năm 2020, trên 90% số gia đình, trên 93% số thôn, tổ dân phố, khu phố, đạt chuẩn văn hóa.
 4. Nhiều giá trị văn hoá truyền thống và di sản văn hoá được kế thừa, bảo tồn và phát huy. Đến năm 2020, trên 90,5% số gia đình, trên 83% số thôn, tổ dân phố, khu phố, đạt chuẩn văn hóa.

Câu 2: Năm 1975 Đảng bộ và Nhân dân Thái Bình dâng cây lên trồng bên Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lễ dâng cây trồng bên Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được tổ chức rất trang trọng và nghiêm trang tại Thị xã Thái Bình. Bạn hãy cho biết đó là các loại cây nào sau đây:

 1. Cây tùng, cây khế.
 2. Cây ổi Bo, cây hoa lan.
 3. Cây hoa lan, cây vạn tuế.
 4. Cây vạn tuế, cây tùng.Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021

Câu 3: Trong lần về thăm Thái Bình lần thứ hai, ngày 28 - 4 - 1946, Bác hỏi các đồng chí địa phương “Nước cuốn trôi mất bao nhiêu nhà, những gia đình mất nhà đã có chỗ ở chưa?” là tại địa phương nào?

 1. Hưng Nhân (Hưng Hà ngày nay)Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 2. Thái Ninh (Thái Thụy ngày nay)
 3. Tiên Hưng (Đông Hưng ngày nay)
 4. Thư Trì (Vũ Thư ngày nay)

Câu 4: Trong báo cáo gửi Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản tháng 7 năm 1939, Thái Bình nhiều lần được Nguyễn Ái Quốc nhắc đến trong báo cáo, là một trong những địa phương có phong trào cách mạng sôi nổi nhất của cả nước. Bạn hãy cho biết đó là các phong trào nào dưới đây:

 1. Biểu tình đấu tranh đòi tổ chức ngày 01-5 hợp pháp.
 2. Nông dân Đặng phổ chống tăng thuế, tỏ tình đoàn kết với Nhân dân Thái Ninh.
 3. Biểu tình chống thuế, đòi tự do, dân chủ, đòi ân xá chính trị phạm.Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 4. Cả 3 đáp án trên.

Câu 5: Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 5 lần về thăm Thái Bình. Với tình cảm yêu mến đó của Bác, tỉnh Thái Bình vinh dự và tự hào là địa phương được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chọn để xây dựng công trình nào dưới đây?

 1. Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, xã Nam Cường, huyện Tiền Hải.
 2. Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư.Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 3. Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam tại phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình.
 4. Đền thờ Bác Hồ tại xã Hồng An, huyện Hưng Hà.

Câu 6: Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Thái Bình vinh dự được đón Bác Hồ về thăm mấy lần?

 1. 4 lần
 2. 6 lần
 3. 3 lần
 4. 5 lầnĐáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021

Câu 7: Với bút danh Trần Lực, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài “Phải ra sức chống hạn” đăng trên Báo Nhân dân số 2088, ngày 4/12/1959. Bài báo nêu kết quả về sản lượng lúa vụ mùa ở một số hợp tác xã làm tốt công tác chống hạn, trong đó có một HTX ở Thái Bình. Bạn hãy cho biết tên của hợp tác xã đó?

 1. Tân Phong (Vũ Thư).
 2. Hợp tác xã Đông Bình Cách (Đông Hưng).
 3. Hợp tác xã Vũ Quyết (Vũ Thư)Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 4. Hợp tác xã Nam Cường (Tiền Hải).

Câu 8: Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Nhân dân và cán bộ Thái Bình quyển Sổ vàng về thành tích thanh toán xong nạn mù chữ vào ngày, tháng, năm nào?

 1. Ngày 20 - 3 - 1963
 2. Ngày 20 - 3 - 1962
 3. Ngày 20 - 3 - 1949 Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 4. Ngày 20 - 3 - 1951

Câu 9: Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng quân, dân Thái Bình lá cờ thêu tám chữ vàng “QUÂN DÂN MỘT LÒNG TIÊU DIỆT QUÂN ĐỊCH” vào năm nào?

 1. 1958
 2. 1953
 3. 1952
 4. 1950 Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021

Câu 10: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân, những năm qua Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã đạt được những thành tựu quan trọng nào về lĩnh vực này?

 1. Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều) giảm còn 2,06%.
 2. Năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều) giảm còn 2,06%.
 3. Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều) giảm còn 3,06%.
 4. Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều) giảm còn 2,86%.Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021

Câu 11: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, những năm qua Đảng bộ và Nhân dân Thái Bình đã đạt được những thành tự nổi bật gì về xây dựng nông thôn mới?

 1. Đến hết năm 2019 đã có 05 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
 2. Đến hết năm 2019 đã có 03 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
 3. Đến hết năm 2019 đã có 04 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
 4. Đến hết năm 2019, đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh.Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021

Câu 12: Quyết tâm thư của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Tán Thuật, huyện Kiến Xương gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày tháng năm nào?

 1. Ngày 18 - 4 - 1963
 2. Ngày 18 - 4 - 1962
 3. Ngày 18 - 4 - 1965
 4. Ngày 18 - 4 - 1964

Câu 13: Câu nói “Bác mong các đồng chí và đồng bào đều cố gắng hơn nữa để làm cho Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt” được Bác nói trong lần về thăm Thái Bình lần thứ mấy?

 1. Lần thứ Tư
 2. Lần thứ NămĐáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 3. Lần thứ Nhất
 4. Lần thứ Hai

Câu 14: Với bút danh C.B, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài đăng trên Báo Nhân dân, số ra ngày 5/6/1952. Bài báo ca ngợi một nữ trung đội trưởng du kích của huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình đã có nhiều thành tích tổ chức một trung đội nữ du kích chống giặc càn quét, bảo vệ làng. Bạn hãy cho biết người nữ anh hùng đó là ai?

 1. Nguyễn Thị Chiên.Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 2. Lê Thị Tuyển.
 3. Hoàng Ngân.
 4. Lê Thị Mận.

Câu 15: "Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam". Bạn hãy cho biết luận điểm trên được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

 1. Đường Cách mệnh.Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 2. Thường thức chính trị.
 3. Tuyên ngôn Độc lập.
 4. Điều lệ vắn tắt của Đảng.

6. Đáp án thi trực tuyến Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác - Học sinh (Bộ số 1)

Bảng dành cho khối THPT

Câu 1: Với bút danh Trần Lực, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài “Phải ra sức chống hạn” đăng trên Báo Nhân dân số 2088, ngày 4/12/1959. Bài báo nêu kết quả về sản lượng lúa vụ mùa ở một số hợp tác xã làm tốt công tác chống hạn, trong đó có một HTX ở Thái Bình. Bạn hãy cho biết tên của hợp tác xã đó?

 1. Hợp tác xã Nam Cường (Tiền Hải).
 2. Hợp tác xã Đông Bình Cách (Đông Hưng).
 3. Hợp tác xã Vũ Quyết (Vũ Thư)Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 4. Tân Phong (Vũ Thư).

Câu 2: Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Nhân dân và cán bộ Thái Bình quyển Sổ vàng về thành tích thanh toán xong nạn mù chữ vào ngày, tháng, năm nào?

 1. Ngày 20 - 3 - 1962
 2. Ngày 20 - 3 - 1963
 3. Ngày 20 - 3 - 1949 Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 4. Ngày 20 - 3 - 1951

Câu 3: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân, những năm qua Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã đạt được những thành tựu quan trọng nào về lĩnh vực này?

 1. Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều) giảm còn 3,06%.
 2. Năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều) giảm còn 2,06%.
 3. Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều) giảm còn 2,06%.
 4. Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều) giảm còn 2,86%.Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021

Câu 4: Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 5 lần về thăm Thái Bình. Với tình cảm yêu mến đó của Bác, tỉnh Thái Bình vinh dự và tự hào là địa phương được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chọn để xây dựng công trình nào dưới đây?

 1. Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, xã Nam Cường, huyện Tiền Hải.
 2. Đền thờ Bác Hồ tại xã Hồng An, huyện Hưng Hà.
 3. Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam tại phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình.
 4. Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư.Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021

Câu 5: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, những năm qua Đảng bộ và Nhân dân Thái Bình đã đạt được những thành tự nổi bật gì về xây dựng nông thôn mới?

 1. Đến hết năm 2019 đã có 03 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
 2. Đến hết năm 2019 đã có 04 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
 3. Đến hết năm 2019, đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh.Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 4. Đến hết năm 2019 đã có 05 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Câu 6: Trong lần về thăm Thái Bình lần thứ hai, ngày 28 - 4 - 1946, Bác hỏi các đồng chí địa phương “Nước cuốn trôi mất bao nhiêu nhà, những gia đình mất nhà đã có chỗ ở chưa?” là tại địa phương nào?

 1. Thư Trì (Vũ Thư ngày nay)
 2. Hưng Nhân (Hưng Hà ngày nay)Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 3. Thái Ninh (Thái Thụy ngày nay)
 4. Tiên Hưng (Đông Hưng ngày nay)

Câu 7: Quyết tâm thư của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Tán Thuật, huyện Kiến Xương gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày tháng năm nào?

 1. Ngày 18 - 4 - 1965
 2. Ngày 18 - 4 - 1963
 3. Ngày 18 - 4 - 1962
 4. Ngày 18 - 4 - 1964

Câu 8: Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng quân, dân Thái Bình lá cờ thêu tám chữ vàng “QUÂN DÂN MỘT LÒNG TIÊU DIỆT QUÂN ĐỊCH” vào năm nào?

 1. 1952
 2. 1953
 3. 1958
 4. 1950 Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021

Câu 9: Câu nói “Bác mong các đồng chí và đồng bào đều cố gắng hơn nữa để làm cho Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt” được Bác nói trong lần về thăm Thái Bình lần thứ mấy?

 1. Lần thứ Tư
 2. Lần thứ NămĐáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 3. Lần thứ Hai
 4. Lần thứ Nhất

Câu 10: Thực hiện Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, trong những năm qua tỉnh Thái Bình đã đạt được những thành tựu quan trọng về phát triển văn hoá đó là?

 1. Nhiều giá trị văn hoá truyền thống và di sản văn hoá được kế thừa, bảo tồn và phát huy. Đến năm 2018, trên 90% số gia đình, trên 93% số thôn, tổ dân phố, khu phố, đạt chuẩn văn hóa.
 2. Một số giá trị văn hoá truyền thống và di sản văn hoá được kế thừa, bảo tồn và phát huy. Đến năm 2019, trên 90% số gia đình, trên 93% số thôn, tổ dân phố, khu phố, đạt chuẩn văn hóa. Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 3. Nhiều giá trị văn hoá truyền thống và di sản văn hoá được kế thừa, bảo tồn và phát huy. Đến năm 2020, trên 90% số gia đình, trên 93% số thôn, tổ dân phố, khu phố, đạt chuẩn văn hóa.
 4. Nhiều giá trị văn hoá truyền thống và di sản văn hoá được kế thừa, bảo tồn và phát huy. Đến năm 2020, trên 90,5% số gia đình, trên 83% số thôn, tổ dân phố, khu phố, đạt chuẩn văn hóa.

Câu 11: Trong báo cáo gửi Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản tháng 7 năm 1939, Thái Bình nhiều lần được Nguyễn Ái Quốc nhắc đến trong báo cáo, là một trong những địa phương có phong trào cách mạng sôi nổi nhất của cả nước. Bạn hãy cho biết đó là các phong trào nào dưới đây:

 1. Biểu tình đấu tranh đòi tổ chức ngày 01-5 hợp pháp.
 2. Nông dân Đặng phổ chống tăng thuế, tỏ tình đoàn kết với Nhân dân Thái Ninh.
 3. Cả 3 đáp án trên.
 4. Biểu tình chống thuế, đòi tự do, dân chủ, đòi ân xá chính trị phạm.Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021

Câu 12: Với bút danh C.B, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài đăng trên Báo Nhân dân, số ra ngày 5/6/1952. Bài báo ca ngợi một nữ trung đội trưởng du kích của huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình đã có nhiều thành tích tổ chức một trung đội nữ du kích chống giặc càn quét, bảo vệ làng. Bạn hãy cho biết người nữ anh hùng đó là ai?

 1. Hoàng Ngân.
 2. Lê Thị Tuyển.
 3. Lê Thị Mận.
 4. Nguyễn Thị Chiên.Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021

Câu 13: Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Thái Bình vinh dự được đón Bác Hồ về thăm mấy lần?

 1. 4 lần
 2. 3 lần
 3. 6 lần
 4. 5 lầnĐáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021

Câu 14: "Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam". Bạn hãy cho biết luận điểm trên được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

 1. Đường Cách mệnh.Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 2. Thường thức chính trị.
 3. Điều lệ vắn tắt của Đảng.
 4. Tuyên ngôn Độc lập.

Câu 15: Năm 1975 Đảng bộ và Nhân dân Thái Bình dâng cây lên trồng bên Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lễ dâng cây trồng bên Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được tổ chức rất trang trọng và nghiêm trang tại Thị xã Thái Bình. Bạn hãy cho biết đó là các loại cây nào sau đây:

 1. Cây hoa lan, cây vạn tuế.
 2. Cây ổi Bo, cây hoa lan.
 3. Cây tùng, cây khế.
 4. Cây vạn tuế, cây tùng.Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021

7. Đáp án thi trực tuyến Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác - Học sinh (Bộ số 2)

Câu 1: Bác Hồ đã ở nước Anh trong khoảng thời gian nào?

 1. Cuối năm 1912 đến đầu năm 1916.
 2. Cuối năm 1911 đến đầu năm 1915.
 3. Cuối năm 1913 đến đầu năm 1919.
 4. Cuối năm 1913 đến đầu năm 1917.Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021

Câu 2: Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Thái Bình lần thứ Nhất vào ngày, tháng, năm nào?

 1. Ngày 02-3-1945
 2. Ngày 10-01-1946.Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 3. Ngày 10-01-1941.
 4. Ngày 10-01-1945.

Câu 3: Tháng 2 năm 1967 Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi một Huy hiệu của Người tặng em Phạm Thế Trường, 14 tuổi ở xã Bách Thuận, huyện Thư Trì (nay là Vũ Thư). Em hãy cho biết thành tích của Phạm Thế Trường đạt được là gì?

 1. Nhặt được của rơi trả người bị mất.
 2. Giúp bạn vượt qua khó khăn.
 3. Thi đỗ nhất tỉnh.
 4. Dũng cảm cứu được hai người bị đắm thuyền giữa dòng sông Hồng.Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021

Câu 4: Ngày 23 tháng 2 năm 1967 Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi một Huy hiệu của Người tặng em Bùi Ngọc Nhân, 12 tuổi học sinh lớp 5B, trường cấp II Lê Lợi, huyện Kiến Xương. Em hãy cho biết thành tích của em Bùi Ngọc Nhân đạt được là gì?

 1. Vượt qua khó khăn.
 2. Thi đỗ nhất huyện.
 3. Nhặt được của rơi trả người bị mất.
 4. Dũng cảm cứu các em nhỏ và chữa cháy khi máy bay địch bắn phá.Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021

Câu 5: Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào ngày tháng năm nào?

 1. Ngày 05/6/1910.
 2. Ngày 05/5/1911.
 3. Ngày 03/02/1030.
 4. Ngày 05/6/1911.Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021

Câu 6: Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên được tiếp xúc với khẩu hiệu Tự do – Bình đẳng – Bác ái tại nơi nào?

 1. Tại lớp dự bị (préparatoire) trường tiểu học Pháp – bản xứ ở thành phố Vinh (Nghệ An).Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 2. Tại lớp trung đẳng (lớp nhì) (cours moyen) tại Trường Quốc học Huế.
 3. Tại lớp dự bị (préparatoire) Trường tiểu học Pháp – Việt tỉnh Thừa Thiên Huế.
 4. Tại lớp cao đẳng (lớp nhất – cours supérieur), tại Trường tiểu học Pháp – Việt Quy Nhơn.

Câu 7: Trong thời gian hoạt động ở Pháp, Nguyễn Ái quốc đã gửi bản Yêu sách 8 điểm của Nhân dân An Nam (Việt Nam) đến Hội nghị hòa bình Vécxây (Pháp). Bạn hãy cho biết thời gian Nguyễn Ái quốc gửi bản Yêu sách đó?

 1. Ngày 18-6-1920.
 2. Ngày 26-3-1929
 3. Ngày 18-6-1919.Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 4. Ngày 26-3-1930.

Câu 8: Những năm bôn ba tìm đường cứu nước, Bác Hồ từng đến bao nhiêu quốc gia trên thế giới?

 1. 50 quốc gia.
 2. 40 quốc gia.
 3. hơn 30 quốc gia.Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 4. 20 quốc gia.

Câu 9: Nguyễn Tất Thành đã từng dạy học ở ngôi trường nào trước khi ra đi tìm đường cứu nước?

 1. Trường Dục Thanh ở Phan Thiết.Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 2. Trường tiểu học Pháp - Việt ở Vinh.
 3. Trường Quốc học Huế.
 4. Trường tiểu học Đông Ba ở Huế.

Câu 10: Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Thái Bình lần thứ Hai vào ngày, tháng, năm nào?

 1. Ngày 28-4-1946Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 2. Ngày 26-4-1945
 3. Ngày 25-4-1947
 4. Ngày 28-4-1945

Câu 11: Các địa danh sau, địa danh nào chỉ đúng Quê hương Bác Hồ ?

 1. Nam Anh, Nam Đàn, Nghệ An.
 2. Thanh An, Thanh Chương, Nghệ An.
 3. Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 4. Nam Hưng, Nam Đàn, Nghệ An.

Câu 12: Tên gọi “Nguyễn Ái Quốc” xuất hiện đầu tiên trên tạp chí hay tác phẩm nào dưới đây?

 1. Trên Báo nhân đạo Pháp.
 2. Trên cuốn Bản án chế độ thực dân Pháp.
 3. Trên Báo Người cùng khổ.
 4. Trên Bản Yêu sách của Nhân dân An Nam.Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021

Câu 13: Bác Hồ sinh ngày, tháng, năm nào?

 1. Ngày 18/5/1890.
 2. Ngày 17/5/1892.
 3. Ngày 19/5/1891.
 4. Ngày 19/5/1890.Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021

Câu 14: Công việc Bác Hồ làm trên Tàu Amiral Latouche Tréville khi rời Việt Nam ra đi tìm đường cứu nước?

 1. Lao công.
 2. Đầu bếp.
 3. Phụ bếp.Đáp án Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác 2021
 4. Lái tầu.

8. Cuộc thi trắc nghiệm trên internet Tìm hiểu Bác Hồ với Thái Bình

Thời gian tổ chức cuộc thi:

Bắt đầu từ ngày 30/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021, gồm 3 đợt thi.

Nội dung thi gồm:

- Tìm hiểu thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Tìm hiểu những bài nói, bài viết của Bác, những lời dạy của Bác dành cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thái Bình gắn với sự kiện 5 lần Bác Hồ về thăm Thái Bình.

- Tình cảm của Đảng bộ, nhân dân Thái Bình với Bác.

- Một số thành tựu nổi bật của Đảng bộ, nhân dân Thái Bình trong 55 năm thực hiện lời Bác dạy.

- Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn hiện nay để hiện thực hóa lời căn dặn của Người: Làm cho Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt.

Hình thức thi:

Thi trắc nghiệm trên internet tại địa chỉ: Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình (https://thaibinh.gov.vn); chuyên mục: Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác”. Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình, Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Thái Bình và các trang thông tin điện tử khác của tỉnh đặt liên kết đường link cuộc thi về Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Đánh giá bài viết
134 50.677
0 Bình luận
Sắp xếp theo