Mẫu sổ bàn giao hồ sơ bệnh án

Mẫu sổ bàn giao hồ sơ bệnh án

Mẫu sổ bàn giao hồ sơ bệnh án là mẫu sổ bàn giao được bệnh viện lập ra để ghi chép lại việc bàn giao hồ sơ bệnh án của bệnh viện. Mẫu sổ bàn giao hồ sơ nêu rõ thông tin của bệnh viện, khoa, số hồ sơ bàn giao, người giao và người nhận hồ sơ bệnh án... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu sổ bàn giao hồ sơ bệnh án tại đây.

Mẫu sổ họp hội đồng thuốc và điều trị

Mẫu sổ xin xe ô tô cứu thương

Mẫu sổ tài sản y dụng cụ

Mẫu sổ bàn giao hồ sơ bệnh án

Mẫu sổ bàn giao hồ sơ bệnh án

Nội dung cơ bản của mẫu sổ bàn giao hồ sơ bệnh án như sau:

BÀN GIAO HỒ SƠ BỆNH ÁN ngày ......./......./...........

- Người giao: YT (ĐD): ................................................ Khoa:.........

- Người nhận: BS, YT (ĐD): ............................. Phòng KHTH:.........

- Tổng số HSBA là: .......................................................................

- Trong đó số HSBA tử vong là: .....................................................

(Số tờ trong HSBA xác nhận ở từng bệnh án)

- HSBA tử vong: ...........................................................................

STTHọ tên người bệnhSố tờMã YT
1
2
3
4

- Số HSBA trả về để hoàn chỉnh là: ...................................................

Nhận xét của phòng KHTH về chất lượng HSBA của khoa: ................

NGƯỜI GIAO

Họ tên: .......................................

NGƯỜI NHẬN

Họ tên: .......................................

MS: 21/BV-01

SỞ Y TẾ
......................................................

SỔ BÀN GIAO
HỒ SƠ BỆNH ÁN

BỆNH VIỆN: .........................................................

KHOA: ...........................................................

Hướng dẫn:

- In khổ A4 ngang gấp đôi, trang đầu in như trang bìa.

- Bên trong từ trang 2, in nội dung trang bên.

- Bắt đầu sử dụng ngày: ......../......../..........

- Hết sổ, nộp lưu trữ ngày: ......../......../..........

Đánh giá bài viết
1 3.710
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo