Mẫu đơn hàng xuất khẩu thuốc gây nghiện ở dạng phối hợp

Mẫu đơn hàng ghi chép xuất khẩu thuốc gây nghiện ở dạng phối hợp

Mẫu đơn hàng ghi chép xuất khẩu thuốc gây nghiện ở dạng phối hợp là mẫu đơn hàng được lập ra để ghi chép về việc xuất khẩu thuốc gây nghiện ở dạng phối hợp. Mẫu nêu rõ thông tin đơn hàng, thông tin thuốc... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn hàng ghi chép xuất khẩu thuốc gây nghiện ở dạng phối hợp như sau:

TÊN DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU

Số: …………….......

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------

ĐƠN HÀNG XUẤT KHẨU THUỐC GÂY NGHIỆN (HƯỚNG TÂM THẦN, TIỀN CHẤT DÙNG LÀM THUỐC)

ở dạng phối hợp

Kính gửi: Cục Quản lý dược – Bộ Y tế

Tên doanh nghiệp xuất khẩu (bao gồm cả tên viết tắt, tên tiếng Việt, tên tiếng Anh):...................................................

Địa chỉ (bằng tiếng Việt, tiếng Anh):........................................................................

STT

Tên thuốc, hàm lượng, dạng bào chế, quy cách đóng gói

Hoạt chất

Đơn vị tính

Số lượng

Tên hoạt chất gây nghiện (hoặc hoạt chất hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc) - Hàm lượng có trong 1 đơn vị đã chia liều hoặc chưa chia liều

Tổng số khối lượng hoạt chất gây nghiện (hoặc hoạt chất hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc) tính ra gam

Tên, địa chỉ công ty sản xuất - Tên nước (*)

Tên, địa chỉ công ty nhập khẩu - Tên nước

1

2

Cửa khẩu dự định sẽ xuất hàng (ghi rõ tên sân bay, hải cảng):

(**) Doanh nghiệp xin cam kết thực hiện theo hợp đồng xuất khẩu và không lưu hành các sản phẩm chưa được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam và sản phẩm với mẫu nhãn sản xuất để xuất khẩu.

Chú ý:

(*) Tên và địa chỉ của Công ty sản xuất, Công ty nhập khẩu phải ghi đầy đủ, chi tiết.

(**) Trường hợp xin xuất khẩu thuốc chưa có SĐK lưu hành

..... Ngày... tháng... năm....

Nơi nhận:
- Cục Quản lý dược – Bộ Y tế
- Lưu tại đơn vị

Giám đốc DN xuất khẩu
(Ghi rõ họ tên, ký, đóng dấu)

Mẫu đơn hàng ghi chép xuất khẩu thuốc gây nghiện ở dạng phối hợp

Mẫu đơn hàng ghi chép xuất khẩu thuốc gây nghiện ở dạng phối hợp

Đánh giá bài viết
1 55
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo