Đơn xin không xét tốt nghiệp

Mẫu đơn xin không xét tốt nghiệp

Mời quý bạn đọc tham khảo các mẫu văn bản, các biểu mẫu trên hoatieu.vn để trau dồi cho mình khả năng viết các loại đơn, các loại văn bản cần thiết trong cuộc sống. hoatieu.vn đã sưu tầm và tổng hợp mẫu Đơn xin không xét tốt nghiệp mới nhất và được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Mời các bạn đọc tham khảo hoặc download về để sử dụng.

Đơn xin xét tốt nghiệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

ÐƠN XIN KHÔNG XÉT TỐT NGHIỆP

Kính gửi: - Phòng Đào tạo
- Khoa...............................................

Tôi tên:....................................................................., MSSV:..........................................

Nơi sinh:.........................................................................................................................

Hiện đang học lớp (ngành):.............................................., Khoá:...............................................

Nay tôi làm đơn này gửi đến Khoa và Phòng Đào tạo cho phép tôi không xét tốt nghiệp đợt............................ năm........................

Lý do:..............................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Kính mong nhận được sự chấp thuận của quý Khoa và Phòng Đào Tạo.

Chân thành cảm ơn và kính chào trân trọng./.

Xác nhận của CVHT.................., ngày ... tháng ... năm ........
Người viết đơn
(chữ ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Khoa Xác nhận của PĐT
Đánh giá bài viết
1 1.213
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo