Biểu mẫu thông tư 05 2020 BKHĐT

Mới đây Bộ kế hoạch đầu tư đã ban hành Thông tư 05 2020 BKHĐT về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng. Trong đó ban hành kèm theo Thông tư là bộ biểu mẫu hồ sơ mời thầu phi tư vấn qua mạng. Sau đây là chi tiết các biểu mẫu trong hồ sơ mời thầu qua mạng mới nhất, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn qua mạng 2020

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Biểu mẫu hồ sơ mời thầu/dự thầu theo Thông tư 05 2020 BKHĐT

Stt

Biểu mẫu

Cách thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Bên mời thầu

Nhà thầu

1

Mẫu số 01A. Phạm vi cung cấp (áp dụng đối với loại hợp đồng trọn gói)

số hóa dưới dạng Webform trên Hệ thống

X

Mẫu số 01B. Phạm vi cung cấp (áp dụng đối với loại hợp đồng theo đơn giá cố định)

X

Mẫu số 01C. Phạm vi cung cấp (áp dụng đối với loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh)

X

2

Mẫu số 02. Bảng tiến độ thực hiện

X

3

Mẫu số 03. Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

X

4

Mẫu số 04A. Yêu cầu nhân sự chủ chốt

X

Mẫu số 04B. Yêu cầu thiết bị máy móc dự kiến thực hiện gói thầu

X

I

Mẫu thuộc Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật

5

Mẫu số 05. Giấy ủy quyền

scan và đính kèm khi nộp E-HSDT

X

6

Mẫu số 06. Thỏa thuận liên danh

X

7

Mẫu số 07A. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng trong trường hợp nhà thầu độc lập)

X

Mẫu số 07B. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng trong trường hợp nhà thầu liên danh)

X

8

Mẫu số 08. Đơn dự thầu (thực hiện trên Hệ thống)

số hóa dưới dạng Web form trên Hệ thống

X

9

Mẫu số 09. Phân công trách nhiệm công việc trong thỏa thuận liên danh

X

10

Mẫu số 10A. Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện

X

Mẫu số 10B. Mô tả tính chất tương tự của hợp đồng

X

11

Mẫu số 11A. Bảng đề xuất nhân sự chủ chốt

X

Mẫu số 11B. Bảng lý lịch chuyên môn của nhân sự chủ chốt

X

Mẫu số 11C. Bảng kinh nghiệm chuyên môn

X

Mẫu số 11D. Bảng kê khai thiết bị

X

12

Mẫu số 12. Hợp đồng không hoàn thành trong quá khứ

X

13

Mẫu số 13. Tình hình tài chính của nhà thầu

X

14

Mẫu số 14. Nguồn lực tài chính

X

15

Mẫu số 15. Nguồn lực tài chính hàng tháng cho các hợp đồng đang thực hiện

X

16

Mẫu số 16. Phạm vi công việc sử dụng nhà thầu phụ

X

17

Mẫu số 17. Bảng tiến độ thực hiện

X

II

Mẫu thuộc Hồ sơ đề xuất về tài chính

18

Mẫu số 18A. Bảng giá dự thầu của dịch vụ phi tư vấn (áp dụng loại hợp đồng trọn gói)

X

Mẫu số 18B. Bảng giá dự thầu của dịch vụ phi tư vấn (áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá cố định)

X

Mẫu số 18C. Bảng giá dự thầu của dịch vụ phi tư vấn (áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh)

X

19

Mẫu số 19. Đơn dự thầu thuộc HSĐXTC

X

Nội dung chi tiết các biểu mẫu hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu mời các bạn xem trong file Tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Biểu mẫu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 4.538
0 Bình luận
Sắp xếp theo