Lời nhận xét môn Giáo dục thể chất lớp 7

Bản nhận xét kết quả rèn luyện môn thể dục lớp 7

Lời nhận xét môn Giáo dục thể chất lớp 7 mẫu nhận xét đánh giá môn Thể dục THCS mới nhất hiện nay theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh trung học. Sau đây là nội dung chi tiết gợi ý nhận xét môn giáo dục thể chất lớp 7 để các thầy cô ghi vào bản nhận xét kết quả rèn luyện môn thể dục lớp 7. Mời thầy cô cùng tham khảo.

Mẫu nhận xét kết quả rèn luyện lớp 7 môn Giáo dục thể chất

UBND HUYỆN .....

TRƯỜNG THCS .....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...., ngày ... tháng ... năm 20..

BẢN NHẬN XÉT KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC SINH LỚP 7

Học Kì 1, Năm học 20... - 20...

1. Họ và tên giáo viên: ....................................................................................................................

2. Giảng dạy môn: GDTC

STT

Họ và tên

Ưu điểm

Hạn chế

1

Biết quan sát tranh ảnh và động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện.

Đôi khi còn chưa chú ý đến khẩu lệnh của cán sự lớp

2

Mạnh dạn trong các hoạt động Biết tham gia vào các trò chơi vận động.

Đôi khi còn nói chuyện riêng trong hàng

3

Biết cách tập hợp hàng ngang, cách dóng hàng và điểm số.

Cần mạnh dạn hơn trong giao tiếp và hợp tác.

4

Hoàn thành lượng vận động của bài tập

Cần mạnh dạn hơn trong giao tiếp và hợp tác.

5

Mạnh dạn trong các hoạt động

Có ý thức rèn luyện, biết tham gia các hoạt động được giao

Đôi khi chưa chú ý đến khẩu lệnh

6

Ứng dụng tốt một số động tác vào hoạt động và tập luyện.

Đôi khi còn MTT trong hàng

7

Hoàn thành tốt các động tác, bài tập, kỹ thuật môn học.

Cần mạnh dạn hơn trong giao tiếp và hợp tác.

...................

Xem thêm trong file tải về.

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
1 13
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    Trải nghiệm Hoatieu.vn không quảng cáotải toàn bộ tài liệu trên Hoatieu.vn với tốc độ cao. Tìm hiểu thêm
    Hoặc không cần đăng nhập và tải nhanh tài liệu Lời nhận xét môn Giáo dục thể chất lớp 7