Kế hoạch dạy học STEM Toán lớp 1 Vì sự bình đẳng và dân chủ

Kế hoạch dạy học STEM lớp 1 môn Toán Vì sự bình đẳng

HoaTieu.vn xin mời bạn đọc tham khảo Kế hoạch dạy học STEM Toán lớp 1 Vì sự bình đẳng và dân chủ đầy đủ 35 tuần học theo khung kế hoạch dạy học của Công văn 2345. Đây là mẫu Kế hoạch dạy học môn Toán lớp 1 bộ sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục có tích hợp / lồng ghép chương trình STEM lớp 1. Mời thầy cô tải file về máy để chỉnh sửa và hoàn thiện bảng Phân phối chương trình STEM môn Toán lớp 1 Vì sự bình đẳng cho năm học mới.

Kế hoạch giáo dục STEM môn Toán lớp 4 VSBĐTDC
Kế hoạch giáo dục STEM môn Toán lớp 4 VSBĐTDC

Phân phối chương trình STEM Toán lớp 1

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

CHỦ ĐỀ

TÊN BÀI HỌC

TIẾT

1

Chủ đề 1. Các số đến 10

1 Vị trí quanh ta

1

2 Nhận biết các hình

2

Bài học STEM: Bài 4: Thực hành trang trí lớp học bằng các hình hình học

3 Luyện tập

3

2

4 Các số 1, 2, 3

4

5 Luyện tập

5

6 So sánh các số trong phạm vi 3

6

3

7 Các số 4, 5, 6

7

8 Đếm đến 6

8

9 So sánh các số trong phạm vi 6

9

4

10 Các số 7, 8, 9

10

11 Đếm đến 9

11

12 Luyện tập

12

5

13 So sánh các số trong phạm vi 9

13

14 Luyện tập

14

15 Số 0

15

6

16 Số 10

16

Bài học STEM: Bài 1: Trải nghiệm cùng khay 10 học Toán

17 Tách số

17

Chủ đề 2 Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

18 Phép cộng

18

7

19 Luyện tập

19

Bài học STEM: Bài 2: Dụng cụ so sánh số trong phạm vi 10

20 Bảng cộng 1 trong phạm vi 10

20

21 Luyện tập

21

Bài học STEM: Bài 3: Thực hành cùng thẻ học Toán

8

22 Luyện tập chung

22

23 Phép trừ

23

24 Luyện tập

24

9

25 Bảng cộng 2 trong phạm vi 10

25

26 Luyện tập

26

27 Bảng trừ trong phạm vi 5

27

10

28 Luyện tập

28

29 Bảng cộng 3 trong phạm vi 10

29

30 Luyện tập

30

11

31 Bảng trừ trong phạm vi 6

31

32 Luyện tập

32

33 Bảng cộng 4 trong phạm vi 10

33

12

34 Luyện tập

34

35 Số 0 trong phép cộng

35

36 Luyện tập

36

13

37 Số 0 trong phép trừ

37

38 Luyện tập

38

39 Bảng cộng 5 trong phạm vi 10

39

14

40 Luyện tập

40

41 Bảng trừ trong phạm vi 7

41

42 Luyện tập

42

15

43 Bảng cộng 6, 7, 8, 9 trong phạm vi 10

43

44 Luyện tập

44

45 Bảng trừ trong phạm vi 8

45

16

46 Luyện tập

46

47 Bảng trừ trong phạm vi 9

47

48 Luyện tập

48

17

49 Bảng trừ trong phạm vi 10

49

Bài học STEM: Bài 5: Dụng cụ tính cộng, tính trừ

50 Luyện tập

50

51 Ôn tập về hình học

51

18

52 Ôn tập về các số trong phạm vi 10

52

53 Ôn tập về phép cộng và phép trừ

53

Bài học STEM: Bài 6: Thực hành tính nhẩm

Kiểm tra học kì 1

54

19

Tập 2

Chủ đề 3. Số và phép tính trong phạm vi 20

54 Các số trong phạm vi 20

55

55 Luyện tập

56

56 Phép cộng không nhớ trong phạm vi 20

57

20

57 Phép trừ không nhớ trong phạm vi 20

58

58 Luyện tập

59

59 Hoạt động trải nghiệm: Em khám phá các nhóm vật

60

21

60 Đo độ dài

61

61 Xăng-ti-mét

62

62 Luyện tập

63

22

63 Luyện tập chung

64

64 Luyện tập chung

65

65 Hoạt động trải nghiệm: Tìm hiểu lớp em

66

23

Chủ đề 4. Các số trong phạm vi 100

66 Các số tròn chục

67

67 Luyện tập

68

68 Các số có hai chữ số

69

24

69 Luyện tập

70

70 Các số có hai chữ số (tiếp theo)

71

71 Luyện tập

72

25

72 So sánh các số có hai chữ số

73

73 Luyện tập

74

74 HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM: Em đo độ dài

75

26

75 Luyện tập chung

76

76 Luyện tập chung

77

77 Đồng hồ

78

Bài học STEM: Bài 14: Đồng hồ tiện ích

27

78 Luyện tập

79

79 Các ngày trong tuần lễ

80

80 Luyện tập

81

28

Chủ đề 5 Phép cộng, phép trừ không nhớ trong phạm vi 100

81 Phép cộng không nhớ trong phạm vi 100

82

82 Luyện tập

83

83 Phép trừ không nhớ trong phạm vi 100

84

29

84 Luyện tập

85

85 Luyện tập chung

86

86 Cộng, trừ nhẩm các số tròn chục

87

30

87 Luyện tập

88

88 Luyện tập chung

89

89 HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM: Khám phá ngôi trường em học

90

31

90 Ôn tập về các số trong phạm vi 100

91

Bài học STEM: Bài 10: Bảng các số từ 1 đến 100

91 Ôn tập về các số trong phạm vi 100 (tiếp theo)

92

92 Ôn tập về so sánh các số trong phạm vi 100

93

32

93 Ôn tập về phép cộng, phép trừ không nhớ trong phạm vi 100

94

Bài học STEM: Bài 13: Mô hình tính hàng dọc

94 Ôn tập về phép cộng, phép trừ không nhớ trong phạm vi 100 (tiếp theo)

95

95 Ôn tập về hình học

96

33

96 Ôn tập về đại lượng

97

97 Ôn tập cuối năm

98

98 Ôn tập cuối năm

99

34

99 Ôn tập cuối năm

100

100 Ôn tập cuối năm

101

Kiểm tra cuối năm

102

35

103

104

105

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Dành cho giáo viên của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
4 92
0 Bình luận
Sắp xếp theo