Kế hoạch dạy học môn Lịch Sử - Địa Lí lớp 4 Chân trời sáng tạo

Kế hoạch dạy học Lịch Sử - Địa Lý 4 Chân trời sáng tạo là tài liệu tham khảo giúp giáo viên lên kế hoạch chuẩn bị cho bài giảng năm học sắp tới. Nội dung Kế hoạch dạy học Lịch Sử - Địa Lí 4 CTST sẽ gồm Phân phối chương trình môn Lịch Sử - Địa Lý lớp 4 cả năm theo chủ đề, đảm bảo nội dung cho từng bài học theo khung chương trình năm học mới. Mời thầy cô tải file về máy tại bài viết.

Phân phối chương trình môn Lịch Sử - Địa Lí 4 sách Chân trời sáng tạo

TS tiết: 70 tiết. 6 chủ đề

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 4 – BỘ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

– Tên sách: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 4

+ Tác giả: Nguyễn Trà My – Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ biên) – Nguyễn Khánh Băng – Trần Thị Ngọc Hân – Nguyễn Chí Tuấn.

Nội dung cốt lõi

Số tiết

MỞ ĐẦU (2 tiết)

Bài 1. Làm quen với phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí

2

CHỦ ĐỀ 1. ĐỊA PHƯƠNG EM (TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG) (4 tiết)

Bài 2. Thiên nhiên và con người ở địa phương em

2

Bài 3. Lịch sử và văn hoá truyền thống địa phương em

2

CHỦ ĐỀ 2. TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ (10 tiết)

Bài 4. Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

3

Bài 5. Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

3

Bài 6. Một số nét văn hoá ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

2

Bài 7. Đền Hùng và lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

2

CHỦ ĐỀ 3. ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ (14 tiết)

Bài 8. Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ

3

Bài 9. Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ

3

Bài 10. Một số nét văn hoá ở làng quê vùng Đồng bằng Bắc Bộ

2

Bài 11. Sông Hồng và văn minh sông Hồng

2

Bài 12. Thăng Long – Hà Nội

3

Bài 13. Văn Miếu – Quốc Tử Giám

1

CHỦ ĐỀ 4. DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG (12 tiết)

Bài 14. Thiên nhiên vùng Duyên hải miền Trung

3

Bài 15. Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Duyên hải miền Trung

3

Bài 16. Một số nét văn hoá ở vùng Duyên hải miền Trung

2

Bài 17. Cố đô Huế

2

Bài 18. Phố cổ Hội An

2

CHỦ ĐỀ 5. TÂY NGUYÊN (9 tiết)

Bài 19. Thiên nhiên vùng Tây Nguyên

3

Bài 20. Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Tây Nguyên

3

Bài 21. Một số nét văn hoá và lịch sử của đồng bào Tây Nguyên

2

Bài 22. Lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên

1

CHỦ ĐỀ 6. NAM BỘ (12 tiết)

Bài 23. Thiên nhiên vùng Nam Bộ

3

Bài 24. Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Nam Bộ

3

Bài 25. Một số nét văn hoá và truyền thống cách mạng ở vùng Nam Bộ

2

Bài 26. Thành phố Hồ Chí Minh

3

Bài 27. Địa đảo Củ Chi

1

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ (7 tiết)

TỔNG CỘNG

70

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
5 5.925
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo