Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Tin học 4 Kết nối tri thức

Đáp án tập huấn SGK lớp 4 môn Tin học KNTT

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Tin học 4 Kết nối tri thức gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa mới lớp 4 môn Tin học và gợi ý đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa lớp 4 môn Tin học KNTT. Qua đó giúp các thầy cô nắm chắc nội dung và hoàn thiện chương trình tập huấn thay sách giáo khoa lớp 4 mới, năm học 2023-2024 nhanh chóng. Mời thầy cô tham khảo chi tiết.

Đáp án tập huấn sách mới lớp 4 môn Tin học
Đáp án tập huấn sách mới lớp 4 môn Tin học

Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Tin học 4
Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu 1. Chủ đề nội dung nào sau đây không xuất hiện trong môn Tin học lớp 4, chương trình 2018?

A. Chủ đề A. Máy tính với cộng đồng.

B. Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin.

C. Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số.

D. Chủ đề G. Hướng nghiệp với tin học.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Tin học 4 Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu 2. Thông điệp “Kết nối tri thức với cuộc sống” được SGK Tin học lớp 4 thực hiện như thế nào?

A. Lấy thực tiễn cuộc sống làm chất liệu để xây dựng bài học và áp dụng bài học vào giải quyết những vấn đề trong cuộc sống.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Tin học 4 Kết nối tri thức với cuộc sống

B. Phân tích cho HS thấy được sự cần thiết của việc tích lũy tri thức đối với việc xây dựng cuộc sống văn minh, thúc đẩy hội nhập quốc tế.

C. Giải thích cho HS về sự cần thiết của tri thức với cuộc sống và những vấn đề cuộc sống đặt ra làm động lực cho việc tìm tòi và tích lũy tri thức.

D. Dẫn chứng cho HS thấy sự đa dạng của các vấn đề xảy ra trong thực tiễn cuộc sống và chúng trở thành động lực cho việc tìm tòi và tích lũy tri thức.

Câu 3. Đặc điểm đổi mới căn bản trong SGK Tin học lớp 4 là gì?

A. Dạy cho HS những kiến thức, kỹ năng Tin học cơ bản tương tự như SGK Tin học trước đây. Không có những thay đổi căn bản.

B. Giới thiệu với HS những công nghệ hiện đại nhất trong lĩnh vực Tin học để các em có thể thích nghi với thế giới số đang phát triển rất nhanh chóng.

C. Dạy cho HS cách làm ra những sản phẩm Tin học, hướng các em tới việc lựa chọn những nghề nghiệp tương lại thuộc lĩnh vực Tin học.

D. Sử dụng kiến thức, kĩ năng làm phương tiện để dạy HS cách tư duy, qua đó hình thành thái độ văn hóa và năng lực cơ bản trong lĩnh vực Tin học.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Tin học 4 Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu 4. Đặc điểm về cấu trúc SGK Tin học 4 là gì?

A. Thiết kế nội dung theo các chương, mục như SGK hiện hành. Một chương gồm nhiều bài học. Mỗi bài học tương ứng với một tiết học.

B. Thiết kế nội dung theo các năng lực HS cần đạt được. Mỗi năng lực gồm một số kiến thức, kỹ năng có thể tổ chức trong một tiết học.

C. Thiết kế nội dung theo các chủ đề của chương trình. Mỗi chủ đề gồm một hoặc nhiều bài học. Mỗi bài học tương ứng với một hoặc hai tiết học.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Tin học 4 Kết nối tri thức với cuộc sống

D. Thiết kế nội dung theo các mạch kiến thức. Mỗi mạch kiến thức gồm một hoặc nhiều bài học. Mỗi bài học tương ứng với một tiết học.

Câu 5. Mô tả nào sau đây KHÔNG phải là đặc điểm của SGK Tin học 4?

A. Tuyến nhân vật xuyên suốt giúp HS tương tác nhiều hơn với sách.

B. Hệ thống bài tập trong sách có lời giải mẫu để HS dễ thực hành, luyện tập.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Tin học 4 Kết nối tri thức với cuộc sống

C. Nội dung bài học được tích hợp với phương pháp dạy học tích cực.

D. Hình ảnh minh hoạ trong sách mang tính sư phạm tích cực.

Câu 6. Mục tiêu của các Hoạt động trong SGK Tin học 4 được thể hiện trong 4 mô tả nào dưới đây?

(1) Cho HS được học tập trong môi trường cộng tác.

(2) Cho HS được hình thành năng lực tin học thông qua việc giải quyết vấn đề từ những tình huống gần gũi của thực tế cuộc sống.

(3) Thể hiện sách cũng theo xu hướng dạy học phân hoá.

(4) Tiếp cận dạy học theo hướng phát triển năng lực của HS.

(5) Hỗ trợ đánh giá HS qua những yếu tố quan sát và định lượng được.

(6) Tập trung rèn kỹ năng thực hành

A. (1) (2) (3) (6).
B. (1) (3) (4) (5).
C. (1) (2) (4) (5).Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Tin học 4 Kết nối tri thức với cuộc sống
D. (2) (3) (4) (5).

Câu 7. Lựa chọn nào KHÔNG phải là mục tiêu sử dụng của Hộp kiến thức trong SGK Tin học 4?

A. Để GV yêu cầu HS ghi nhớ bằng cách học thuộc.

B. Giúp HS có được kết luận sau mỗi nội dung học.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Tin học 4 Kết nối tri thức với cuộc sống

C. Giúp HS tra khái niệm, thuật ngữ khi cần thiết.

D. Giúp HS tái hiện nhanh nội dung bài học khi cần.

Câu 8. Mục tiêu của mục Luyện tập trong mỗi bài học là gì?

A. Sử dụng kiến thức học được để giải quyết vấn đề mới.

B. Thực hiện các tính toán số học minh họa cho bài học.

C. Nhắc lại bài học có hệ thống để kiến thức vững chắc hơn.

D. Làm bài tập nhiều lần cho thành thạo.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Tin học 4 Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu 9. Phương án nào KHÔNG phải là mô tả hoạt động đánh giá thường xuyên nội dung học tập theo hướng dẫn của thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 4/9/2020 quy định đánh giá HS tiểu học?

A. Sử dụng linh hoạt, phù hợp các phương pháp đánh giá, nhưng chủ yếu thông qua lời nói chỉ ra cho HS biết được chỗ đúng, chưa đúng và cách sửa chữa; Viết nhận xét vào vở hoặc sản phẩm học tập của HS khi cần thiết, có biện pháp cụ thể giúp đỡ kịp thời.

B. HS tự nhận xét và tham gia nhận xét sản phẩm học tập của bạn, nhóm bạn trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ học tập để học và làm tốt hơn.

C. Cha mẹ HS trao đổi với giáo viên về các nhận xét, đánh giá HS bằng các hình thức phù hợp và phối hợp với giáo viên động viên, giúp đỡ HS học tập, rèn luyện.

D. Sử dụng bài kiểm tra theo thang điểm 10, không cho điểm thập phân và được trả lại cho HS.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Tin học 4 Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu 10. Nên hiểu như thế nào về tiết dạy minh họa một bài trong SGK Tin học Lớp 4 được giới thiệu trong khóa tập huấn?

A. Tiết dạy điển hình, được coi như mẫu mực để mọi GV học và làm theo.

B. Tiết dạy tốt với đối tượng HS và điều kiện dạy học tập lí tưởng.

C. Tiết dạy được sử dụng để phân tích và rút kinh nghiệm trong thực tế dạy học.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Tin học 4 Kết nối tri thức với cuộc sống

D. Tiết dạy nhằm hướng dẫn cho GV về phương pháp dạy học tích cực.

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
3 3.894
0 Bình luận
Sắp xếp theo