Đáp án tập huấn sách giáo khoa lớp 10 Kết nối tri thức

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống - Tất cả các môn Trong bài viết dưới đây HoaTieu.vn xin gửi đến thầy cô câu hỏi và gợi ý trả lời nội dung kiểm tra sau tập huấn SGK lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống theo chương trình năm học mới 2022 - 2023. Bài viết này có tổng hợp nội dung câu hỏi của tất cả các môn học lớp 10 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Hiện nay, câu hỏi của các môn học vẫn đang được cập nhật thường xuyên, thầy cô nhớ theo dõi để nhận tài liệu mới nhất nhé!

Lưu ý: Gợi ý đáp án câu trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống dưới đây không phải là đáp án chính thức của NXB, Bộ GDĐT, chỉ mang tính chất tham khảo.

1. Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Ngữ văn 10 Kết nối tri thức

Tham khảo chi tiết tại bài viết:

Câu 1. Theo SGK Ngữ văn lớp 10, khái niệm bài học cần được hiểu như thế nào?

 • A. Bản hướng dẫn chi tiết việc thực hiện một nội dung hoạt động cụ thể trong SGK.
 • B. Đơn vị kiến thức cần dạy học nhằm bổ sung hiểu biết về văn học và ngôn ngữ cho HS, giúp các em hình thành, phát triển các năng lực và phẩm chất cần thiết.
 • C. Tổ hợp yêu cầu hoạt động bám sát đặc trưng bộ môn, thực hiện một nhiệm vụ cụ thể trong chiến được hình thành, phát triển các năng lực và phẩm chất cho HS theo yêu cầu cần đạt của Chương trình
 • D. Tổ hợp VB tương đồng về loại, thể loại cần dạy học nhằm phát triển năng lực và phẩm chất cho người học.

Câu 2. Nguyên tắc đặt tên (nhan đề) cho các bài học trong SGK Ngữ văn lớp 10 là gì?

 • A. Nêu rõ định hướng của bài học trong việc phát triển năng lực và phẩm chất cho HS.
 • B. Làm rõ tính thống nhất về chủ đề của bài học.
 • C. Xác định rõ loại, thể loại của các VB đọc trong bài.
 • D. Nêu được vấn đề trung tâm cần khám phá, tìm hiểu hay một yếu tố phương diện nổi bật của loại, thể loại VB theo yêu cầu cần đạt trong Chương trình.

Câu 3. Ý nào sau đây KHÔNG phù hợp với quan điểm đổi mới phương pháp dạy đọc văn bản trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 10?

 • A. Chú ý tìm hiểu tác giả, nhờ đó có thêm thông tin để hiểu VB.
 • B. Quy trình dạy đọc gồm 3 bước: trước khi đọc, trong khi đọc và sau khi đọc.
 • C. Câu hỏi sau khi đọc được thiết kế bám sát vào yêu cầu cần đạt của bài học.
 • D, Câu hỏi sau khi đọc được thiết kế theo nhóm, phân biệt theo thang nhận thức: nhận biết phân tích và suy luận, đánh giá và vận dụng.

Câu 4. Trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 10, việc chú trọng phát triển kĩ năng tự đọc sách cho HS được thể hiện chủ yếu qua những hoạt động nào?

 • A. Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để thực hành đọc những VB yêu thích.
 • B. Thực hành đọc một VB tự chọn sau mỗi bài học, đọc mở rộng suốt năm học.
 • C. Thực hành đọc một VB ở cuối mỗi bài, tự chọn văn bản đọc theo yêu cầu ở Củng cố, mở rộng của nhiều bài.
 • D. Thực hành đọc một VB ở phần củng cố, mở rộng cuối mỗi bài; vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để đọc những VB yêu thích.

Câu 5. Nhận định nào sau đây là đúng đối với hoạt động viết trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 10?

 • A. Các bước thực hành viết được lặp đi lặp lại qua các bài.
 • B. Với những kiểu bài viết quen thuộc, sách không thiết kế bài viết tham khảo.
 • C. Viết báo cáo nghiên cứu nhằm mục tiêu chính là giúp HS phát triển năng lực nghiên cứu khoa học.
 • D. Nội dung bài viết có thể linh hoạt và sáng tạo, không nhất thiết phải tuân theo yêu cầu của từng kiểu bài.

Câu 6. Mục đích chính của việc phân tích bài viết tham khảo là gì?

 • A. Giúp HS khai thác thông tin trong bài để dùng vào bài viết của mình.
 • B. Giúp HS học cách viết bài văn cho hấp dẫn, có nhiều ý tưởng sáng tạo.
 • C. Giúp HS nắm được cách trình bày vấn đề của tác giả để thực hành theo.
 • D. Giúp HS hình dung được cách triển khai VB đáp ứng yêu cầu của kiểu bài.

Câu 7. Việc đưa kiến thức văn học và kiến thức tiếng Việt vào sách phải đảm đảm tiêu chí nào?

 • A. Trang bị cho HS các kiến thức về văn học và tiếng Việt một cách hệ thống.
 • B. Phát triển hiệu quả kĩ năng đọc, tạo cơ sở cho việc phát triển kĩ năng viết, nói và nghe.
 • C. Tích hợp kiến thức văn học với kiến thức tiếng Việt trên cơ sở lấy kiến thức văn học làm trọng tâm.
 • D. Cả 3 phương án A, B,C đều đúng.

Câu 8. Trong hoạt động Nói và nghe ở từng bài học, tính tích cực của người nghe được thể hiện như thế nào?

 • A. Tạo ra bối cảnh giao tiếp sống động cho hoạt động nói đạt hiệu quả cao.
 • B. Rèn luyện được kĩ năng tập trung sự chú ý để nắm bắt ý kiến của người nói.
 • C. Giữ vai trò điều chỉnh hoạt động nói hướng vào trọng tâm vấn đề được đặt ra,
 • D. Tạo môi trường phản hồi tích cực đối với hoạt động nói, xây dựng quan hệ tương tác chặt chẽ giữa người nói và người nghe.

Câu 9. Thông tin nào sau đây về chuyên đề học tập KHÔNG đúng?

 • A. Có ba chuyên đề, chuyên đề 1: 10 tiết, chuyên đề 2: 15 tiết, chuyên đề 3: 10 tiết.
 • B. Các chuyên đề đều nhằm mục tiêu chính là nâng cao kiến thức về văn học và ngôn ngữ cho học sinh.
 • C. Cả ba chuyên đề đều triển khai theo trình tự HS được trang bị tri thức cơ bản, sau đó vận dụng để thực hành.
 • D. Hệ thống chuyên đề nhằm mục tiêu dạy học phân hóa và nâng cao theo định hướng giai đoạn giáo dục theo định hướng nghề nghiệp.

Câu 10. Thông tin nào sau đây là đúng?

 • A. GV cần dạy hết các VB đọc được đưa vào SGK Ngữ văn lớp 10.
 • B. SGK Ngữ văn lớp 10 đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của HS chỉ dựa trên đề kiểm tra cuối học kì và cuối năm học.
 • C. Với SGK Ngữ văn lớp 10, GV có thể vận dụng linh hoạt, sáng tạo nhiều phương pháp và hình thức dạy học khác nhau.
 • D. SGK Ngữ văn lớp 10, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống chú trọng cung cấp cho HS nhiều kiến thực hiện đại về văn học và tiếng Việt.

2. Đáp án trắc nghiệm tập huấn Toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. A2. D3. C4. C5. B6. B7. A,8. D9. C10. B

3. Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Địa lý 10 Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu 1: Điểm nổi bật của SGK Địa lí 10 gồm:

Đáp án đúng: A. Cách tiếp cận, PP biên soạn, cấu trúc, trình bày, thiết kế, in ấn…

Câu 2: Ý nào sau đây không phản ánh đúng quan điểm biên soạn SGK Địa lí 10

Đáp án đúng: D. Đáp ứng được yêu cầu truyền tải nội dung kiến thức khoa học cho HS

Câu 3: Cấu trúc bài học trong SGK Địa lí 10

Đáp án đúng: C. Thống nhất với 4 phần: mở đầu, hình thành kiến thức mới, luyện tập, vận dụng

Câu 4: SGK Địa lí 10 được thiết kế

Đáp án đúng: B. thành 2 tuyến: tuyến chính… và tuyến phụ

Câu 5: Trong mỗi bài học Địa lí 10, phần Mở đầu nhằm mục đích

Đáp án đúng: D. Gồm tất cả các ý trên

Câu 6: Nội dung tuyến phụ trong các bài học Địa lí 10 có vai trò gì?

Đáp án đúng: C. Cung cấp thông tin mở rộng, bổ sung hoặc có tính liên môn, kết nối nhằm làm rõ hơn nội dung chính

Câu 7: Kênh hình trong các bài học Địa lí 10 có vai trò như thế nào?

Đáp án đúng: A. Là nội dung chính của bài học, GV căn cứ vào đó tổ chức hoạt động… góp phần phát triển năng lực môn học

Câu 8: Hoạt động Luyện tập trong SGK Địa lí 10 nhằm mục đích gì?

Đáp án đúng: C. Ôn luyện kiến thức và rèn luyện kĩ năng

Câu 9: Hoạt động Vận dụng trong SGK Địa lí 10 nhằm mục đích gì?

Đáp án đúng: A. Vận dụng kiến thức kĩ năng vào giải quyết vấn đề thực tế

Câu 10: Chuyên đề học tập Địa lí 10 nhằm

Đáp án đúng: A. thực hiện yêu cầu phân hoá sâu, đáp ứng yêu cầu định hướng nghề nghiệp

4. Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Vật lý 10 Kết nối tri thức với cuộc sống 

Câu 1: Tính chất nào sau đây là tính chất nổi bật nhất của Chương trình Vật lí lớp 10 mới so với Chương trình Vật lí lớp 10 hiện hành?

Đáp án đúng: C. Tính tinh giản

Câu 2: Nội dung nào sau đây của Chương trình Vật lí lớp 10 mới có thay đổi nhiều nhấtphần tương ứng so với Chương trình Vật lí lớp 10 hiện hành?

Đáp án đúng: A. Động học

Câu 3: Nội dung nào sau đây trong SGK Vật lí lớp 10 mới được trình bày không theo quan điểm trong yêu cầu cần đạt của Chương trình Vật lí lớp 10?

Đáp án đúng: C. Định luật 2 Newton

Câu 4: Cách trình bày nội dung nào sau đây trong SGK Vật lí lớp 10 mới khác hẳn trong SGK Vật lí lớp 10 (cơ bản) hiện hành?

Đáp án đúng: A. Khái niệm tốc độ

Câu 5: Các Chuyên đề học tập của Chương trình Vật lí lớp 10 mới có tính chất nào sau đây?

Đáp án đúng: D. Tuỳ chọn và hướng nghiệp

Câu 6: Khái niệm động học nào trong Chương trình Vật lí lớp 10 mới được định nghĩa khác so với khái niệm tương ứng trong các Chương trình Vật lí lớp 10 trước đây?

Đáp án đúng: C. Vận tốc

Câu 7: Nội dung nào sau đây không có trong chương trình và SGK Vật lí lớp 10 mới?

Đáp án đúng: D. Cả 3 nội dung trên

Câu 8: Cách xác định mục đích cũng như nội dung và phương pháp trình bày của phần nào trong bài học SGK Vật lí 10 (Bộ sách KNTT) khác với các SGK Vật lí 10 trước đây?

Đáp án đúng: D. Cả 3 phần trên

Câu 9: Theo bạn, điều nào sau đây có thể coi là thiếu sót lớn nhất của SGK Vật lí 10 mới (Bộ sách KNTT)?

Đáp án đúng: D. Không còn ba nội dung trình bày ở trên là thiếu sót của SGK Vật lí 10

Câu 10: Theo bạn, ưu điểm nào sau đây của SGK Vật lí 10 mới (Bộ sách KNTT) là nổi bật nhất?

Đáp án đúng: A. Tạo điều kiện cho GV tổ chức các hoạt động học tập đa dạng… phát triển năng lực của HS

Mời thầy cô tham khảo thêm tài liệu liên quan tại mục Dành cho giáo viên của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
11 12.785
4 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Milky Way
  Milky Way

  Rất hữu ích

  Thích Phản hồi 03/08/22
  • Trần Xuân Huy
   Trần Xuân Huy

   Tài liệu bổ ích

   Thích Phản hồi 03/08/22
   • Bùi Linh
    Bùi Linh

    Cmar ơn đã chia sẻ

    Thích Phản hồi 03/08/22
    • Hạt đậu nhỏ
     Hạt đậu nhỏ

     Cảm ơn đã chia sẻ

     Thích Phản hồi 03/08/22