Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Lịch sử Địa lý 4 Chân trời sáng tạo

Đáp án tập huấn SGK mới lớp 4 môn Lịch sử Địa lý

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Lịch sử Địa lý 4 Chân trời sáng tạo được Hoatieu chia sẻ trong bài viết sau đây bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa mới lớp 4 môn Lịch sử và Địa lý cùng với gợi ý đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa lớp 4 môn Lịch sử Địa lý CTST giúp các thầy cô tham khảo và hoàn thành bài tập trong tập huấn sử dụng SGK mới của Nhà xuất bản Giáo dục.

Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa lớp 4 CTST môn Lịch sử Địa lý

Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa lớp 4 CTST môn Lịch sử Địa lý

CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN SAU TẬP HUẤN SGK LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 4

(BỘ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO)

Câu 1. Phương tiện nào sau đây không phải là phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí 4?

A. Bản đồ.

B. Lược đồ.

C. Tranh ảnh.

D. Gương cầu lồi.

Câu 2. Có mấy cụm năng lực đặc thù SGK hướng đến?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 3. Trình tự đúng của việc triển khai một bài học trong sách Lịch sử và Địa lí 4 là

A. Khởi động – Hình thành kiến thức mới/ Khám phá – Luyện tập – Vận dụng.

B. Hình thành kiến thức mới/ Khám phá – Khởi động – Vận dụng – Luyện tập.

C. Luyện tập – Hình thành kiến thức mới/ Khám phá – Vận dụng – Khởi động.

D. Vận dụng – Hình thành kiến thức mới/ Khám phá – Luyện tập – Khởi động.

Câu 4. Ngoài phần mở đầu, sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 4 gồm mấy chủ đề?

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu 5. Bài mở đầu trong một chủ đề sẽ có nội dung

A. thiên nhiên vùng.

B. dân cư vùng.

C. văn hóa vùng.

D. lịch sử vùng.

Câu 6. Câu chuyện lịch sử về anh hùng Núp, N’Trang Lơng,... thuộc chủ đề nào?

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.

B. Tây Nguyên.

C. Nam Bộ.

D. Duyên hải miền Trung.

Câu 7. Nội dung nào sau đây đúng nhất?

A. Phần vận dụng dùng để ôn tập kiến thức.

B. Phần vận dụng dùng để mở rộng kiến thức.

C. Phần luyện tập dùng để ôn tập kiến thức.

D. Phần luyện tập dùng để mở rộng kiến thức.

Câu 8. Khu vực nào được mệnh danh là “con đường di sản”?

A. Đồng bằng Bắc Bộ.

B. Duyên hải miền Trung.

C. Tây Nguyên.

D. Nam Bộ.

Câu 9. Đáp án nào không phải là quan điểm biên soạn sách Lịch sử và Địa lí 4 – Bộ sách Chân trời sáng tạo?

A. Đổi mới, kế thừa sách giáo khoa Lịch sử − Địa lí lớp 4 hiện hành.

B. Sáng tạo, thay đổi cách tiếp cận theo hướng tiên tiến, hiện đại.

C. Trang bị cho học sinh nhiều kiến thức cập nhật, hiện đại.

D. Định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Câu 10. Yêu cầu học sinh hoàn thành một sơ đồ tư duy thường xuất hiện ở mục nào trong sách Lịch sử và Địa lí 4 – Bộ sách Chân trời sáng tạo?

A. Mở đầu.

B. Khám phá.

C. Luyện tập.

D. Vận dụng.

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
1 4.221
0 Bình luận
Sắp xếp theo