Đáp án trắc nghiệm tập huấn Mô đun 1 môn Lịch sử - Địa lý

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Mô đun 1 môn Lịch sử - Địa lý mà Hoatieu.vn gửi tới các thầy cô sau đây là tài liệu hữu ích, để các thầy cô hoàn thành chương trình tập huấn giáo viên một cách nhanh và hiệu quả nhất. Đáp án gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn phương án A, B, C, D liên quan đến các nội dung môn Lịch sử - Địa lý. Sau đây là nội dung chi tiết.

1. Giới thiệu mô đun 1

Mô đun 1 “Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT 2018” gồm 6 nội dung:

1. Tư tưởng chủ đạo và quan điểm phát triển Chương trình GDPT 2018;

2. Mục tiêu, yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh tiểu học/THCS/THPT trong chương trình GDPT 2018;

3. Kế hoạch giáo dục, nội dung Chương trình GDPT 2018;

4. Phương pháp dạy học theo yêu cầu của chương trình GDPT 2018 theo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và chương trình giáo dục môn học;

5. Đánh giá kết quả giáo dục học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và chương trình môn học;

6. Các điều kiện thực hiện Chương trình GDPT 2018.

Module 1 là một trong số 9 mô đun trong Chương trình GDPT mới cho giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông 3 cấp Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông giai đoạn 2019-2021.

Để hoàn thành tập huấn mô đun 1 môn Lịch sử - Địa lý giáo viên phải xem các video, xem các nội dung bải giảng sau đó hoàn thành các câu hỏi trắc nghiệm, hoàn thành 11 câu phân tích kế hoạch bài giảng.... rồi chờ giáo viên cốt cán chấm điểm

Sau đây là 20 câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử - Địa lý mô đun 1 để các thầy cô tham khảo nhằm hoàn thành chương trình tập huấn giáo viên một cách tốt nhất.

2. 20 câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử - địa lý mô đun 1

1. Môn Lịch sử và Địa lí tiểu học 2018 được kế thừa và tiếp tục phát triển từ môn học/hoạt động giáo dục nào?

B. Môn Tự nhiên và xã hội

2. Môn Lịch sử và Địa lí tiểu học năm 2018 khác so với môn LS&ĐL hiện hành là:

A. Môn học tích hợp

3. Môn Lịch sử và Địa lí tiểu học 2018 có quan hệ mật thiết với các môn học/hoạt động giáo dục nào Ở cấp tiểu học?

D. Môn khoa học và xã hội, khoa học, đạo đức

4. Ý nào dưới đây không phải là quan điểm xây dựng chương trình môn Lịch sử và Địa lí tiểu học 2018?

B. Thiết kế chương trình theo hướng tiếp cận nội dung Lịch sử và Địa lý

5. Mục tiêu của chương trình môn Lịch sử và Địa lí tiểu học 2018 là:

D. Hình thành và phát triển các năng lực lịch sử và địa lý, góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất và năng lực chung

6. Ý nào dưới đây không phải là năng lực đặc thù của môn Lịch sử và Địa lí tiểu học 2018?

D. Yêu nước, tôn trọng sự khác biệt về văn hóa giữa các quốc gia và dân tộc

7. Ý nào dưới đây không phải là yêu cầu cần đạt của năng lực nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí trong môn Lịch sử và Địa lí cấp tiểu học?

A. Yêu nước, tôn trọng sự khác biệt về văn hóa giữa các quốc gia và dân tộc

8. Ý nào dưới đây không phải là yêu cầu cần đạt của năng lực tìm hiểu Lịch sử và Địa lí trong môn Lịch sử và Địa lí cấp tiểu học?

B. Trình bày, mô tả được một số nét chính về lịch sử địa lý của địa phương, vùng miền, đất nước, thế giới

9. Yêu cầu cần đạt của năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học trong môn Lịch sử và Địa lí cấp tiểu học?

D. Xác định được vị trí của một địa điểm, một phạm vi không gian trên bản đồ, sử dụng được đường thời gian để biểu diễn tiến trình phát triển của sự kiện, quá trình lịch sử

10. Mạch nội dung của môn Lịch sử địa lý Tiểu học 2018 được thiết kế theo hướng:

D. Tích hợp nội dung giáo dục Lịch sử địa lý; mở rộng dần về không gian địa lý, không gian xã hội

11. Ý nào âu đây không phải là điểm mới về mạch nội dung của chương trình Lịch sử địa lý Tiểu học 2018?

C. Nội dung tách thành 2 phân môn Lịch sử và Địa lý

12. Trong chủ đề "Thiên nhiên Việt Nam" lớp 5, nội dung nào sau đây được tinh giảm?

A. Đặc điểm chính của sông ngòi Việt Nam và vai trò của chúng

13. Trong chủ đề "Thiên nhiên Việt Nam" lớp 5, nội dung nào sau không đây được tinh giảm?

B. Vai trò của tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển kinh tế

14. Trong chủ đề "Thiên nhiên Việt Nam" lớp 5, nội dung nào sau không đây không phải nội dung mới?nb b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b 

D. Đặc điểm đất phù sa, ferarit. Phân biệt được rừng nhiệt đới, rừng ngập mặn

15. Trong chủ đề "Thiên nhiên Việt Nam" lớp 5, năng lực nào sau đây không phải năng lực chung cần hình thành cho học sinh?

D. Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học

16. Trong chủ đề "Thiên nhiên Việt Nam" lớp 5, năng lực nào sau đây không phải năng lực đặc thù cần hình thành cho học sinh?

A. Năng lực tự chủ và tự học

17. Ý nào sau đây không phải định hướng chung về phương pháp dạy học trong dạy học phát triển năng lực môn Lịch sử và Địa lý Tiểu học

B. Chú trọng truyền thụ hệ thống tri thức khoa học cho học sinh

18. Để hình thành các phẩm chất, năng lực chung và năng lực Lịch sử Địa lý khi dạy học môn Lịch sử và Địa lý Tiểu học cần:

D. Lựa chọn kiến thức phù hợp, đa dạng hóa các hình thức, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá

19. Chương trình Lịch sử Địa lý tiểu học góp phần hình thành

A. Năng lực khoa học

20. Mục tiêu của việc đánh giá trong dạy học môn Lịch sử và Địa lý Tiểu học?

D. Cung cấp chính xác kịp thời, có giá trị về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình và sự tiến bộ của học sinh để hướng dẫn hoạt động học và điều chỉnh hoạt động dạy, hoạt động quản lý.

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi đến các bạn Đáp án trắc nghiệm tập huấn Mô đun 1 môn Lịch sử - Địa lý gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm về chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các thầy cô tham khảo đáp án để hoàn thiện module 1 nhanh và chính xác hơn.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
9 27.264
0 Bình luận
Sắp xếp theo