Đáp án trắc nghiệm tập huấn Lịch sử - Địa lý 8 Kết nối tri thức

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Lịch sử - Địa lý 8 Kết nối tri thức - Hoatieu xin chia sẻ nội dung chi tiết 10 câu hỏi tập huấn sách giáo khoa mới lớp 8 môn Lịch sử - Địa lí bộ KNTT có gợi ý đáp án chi tiết sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích giúp các thầy cô hoàn thành tốt đợt tập huấn sách giáo khoa mới theo chương trình GDPT 2018.

Sau đây là nội dung chi tiết đáp án tập huấn môn Lịch sử - Địa lí lớp 8 bộ Kết nối tri thức, mời các bạn cùng tham khảo.

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 8 Kết nối tri thức môn Lịch sử - Địa lí

Câu 1. Ý nào sau đây không phản ánh đúng quan điểm biên soạn SGK Lịch sử và Địa lí 8 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống?

A. SGK Lịch sử và Địa lí 8 tuân thủ định hướng GDPT và tiêu chuẩn SGK mới; biên soạn theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực; chú trọng “Kết nối tri thức với cuộc sống”.

B. SGK Lịch sử và Địa lí 8 kế thừa SGK hiện hành và tiếp thu điểm mới từ SGK của các nước tiên tiến trên thế giới.

C. SGK Lịch sử và Địa lí 8 được biên soạn theo hướng hỗ trợ GV đổi mới hiệu quả phương pháp tổ chức các hoạt động dạy – học.

D. SGK Lịch sử và Địa lí 8 đáp ứng được yêu cầu truyền tải nội dung kiến thức khoa học cho HS. Đáp án trắc nghiệm tập huấn Lịch sử - Địa lý 8 Kết nối tri thức

Câu 2. Cấu trúc bài học trong SGK Lịch sử và Địa lí 8:

A. gồm 4 phần: mở đầu, hình thành kiến thức mới, luyện tập, vận dụng.

B. gồm 4 phần: khởi động, khám phá, luyện tập, vận dụng.

C. gồm 5 phần: mục tiêu, mở đầu, hình thành kiến thức mới, luyện tập, vận dụng. Đáp án trắc nghiệm tập huấn Lịch sử - Địa lý 8 Kết nối tri thức

D. có sự khác nhau giữa các bài do đặc thù riêng của từng phân môn.

Câu 3. Phương pháp tổ chức dạy học nào được chú ý triển khai khi dạy học SGK Lịch sử và Địa lí 8?

A. Phương pháp thảo luận nhóm và hình thức học trên lớp.

B. Phương pháp nghiên cứu tình huống và hình thức trải nghiệm thực tế.

C. Các phương pháp dạy học tích cực. Đáp án trắc nghiệm tập huấn Lịch sử - Địa lý 8 Kết nối tri thức

D. Phương pháp dạy học ngoài lớp học, tham quan, trải nghiệm thực tế.

Câu 4. Trong mỗi bài học Lịch sử và Địa lí 8, hoạt động Mở đầu nhằm mục đích

A. Kết nối với điều HS đã biết, nêu tình huống có vấn đề nhằm kích thích tư duy của HS.

B. “Làm ấm” không khí lớp học, tạo hứng thú cho HS để chuẩn bị vào bài học mới.

C. Xác định kiến thức, năng lực và phẩm chất của HS cần đạt được sau khi học.

D. Xác định nhiệm vụ học tập HS cần giải quyết; kết nối với những điều HS đã biết, nêu vấn đề nhằm kích thích tư duy, tạo hứng thú với bài học mới. Đáp án trắc nghiệm tập huấn Lịch sử - Địa lý 8 Kết nối tri thức

Câu 5. Nội dung tuyến phụ trong các bài học Lịch sử và Địa lí 8 có vai trò:

A. Minh hoạ cho tuyến chính, cân đối nội dung chính và nội dung phụ.

B. Như là một nội dung cần chú trọng khai thác để hình thành kiến thức, phát triển năng lực cho HS.

C. Cung cấp thông tin mở rộng, bổ sung hoặc có tính liên môn, kết nối nhằm làm rõ hơn nội dung chính. Đáp án trắc nghiệm tập huấn Lịch sử - Địa lý 8 Kết nối tri thức

D. Giúp cho nội dung SGK sinh động, phù hợp với xu hướng biên soạn SGK của thế giới.

Câu 6. Kênh hình và tư liệu viết trong các bài học phần Lịch sử có vai trò:

A. Là nội dung chính của bài học, GV căn cứ vào đó tổ chức hoạt động phù hợp cho HS chủ động rút ra những kiến thức cơ bản, rèn luyện các kĩ năng làm việc với hình ảnh và tư liệu, góp phần phát triển năng lực môn học. Đáp án trắc nghiệm tập huấn Lịch sử - Địa lý 8 Kết nối tri thức

B. Minh hoạ cho nội dung chính hoặc là một phần của nội dung chính.

C. Minh hoạ (đối với kênh hình) và đọc thêm, mở rộng (đối với tư liệu).

D. Minh hoạ, bổ sung cho nội dung chính của bài học, GV hướng dẫn HS tham khảo.

Câu 7. Hoạt động Luyện tập trong SGK Lịch Sử và Địa lí 8 nhằm mục đích:

A. ôn luyện tri thức.

B. liên hệ thực tiễn.

C. củng cố kiến thức và rèn luyện kĩ năng. Đáp án trắc nghiệm tập huấn Lịch sử - Địa lý 8 Kết nối tri thức

D. tìm hiểu nội dung bài học.

Câu 8. Hoạt động Vận dụng trong SGK Lịch Sử và Địa lí 8 nhằm mục đích:

A. Vận dụng kiến thức kĩ năng vào giải quyết vấn đề thực tế. Đáp án trắc nghiệm tập huấn Lịch sử - Địa lý 8 Kết nối tri thức

B. Tìm hiểu nội dung bài học.

C. Rèn luyện kĩ năng.

D. Ghi nhớ những điều đã học.

Câu 9. Qua video tiết dạy minh họa “Tình hình kinh tế, văn hóa, tôn giáo trong các thế kỉ XVI - XVIII” có thể rút ra kinh nghiệm nào?

A. Nên tuân thủ các bước lên lớp theo trình tự cấu trúc các phần của bài học như trong SGK.

B. Kết hợp những phương pháp dạy học tích cực phù hợp với điều kiện trường, lớp, đối tượng HS.

C. GV phải luôn luôn lắng nghe, quan sát, khai thác triệt để cách xử lí của HS để phân tích và rút ra cách thức giao tiếp phù hợp trong tình huống cụ thể.

D. GV nên kết hợp những phương pháp dạy học tích cực, phù hợp; chủ động cho HS thực hiện các hoạt động học tập để khai thác kiến thức, từ đó phát triển năng lực và phẩm chất. Đáp án trắc nghiệm tập huấn Lịch sử - Địa lý 8 Kết nối tri thức

Câu 10. Qua video các hoạt động dạy học minh hoạ thuộc bài “Thuỷ văn Việt Nam”, tính mở và dễ dàng trong khai thác, sử dụng SGK Lịch sử và Địa lí 8 được thể hiện qua:

A. Các câu hỏi và bài tập đa dạng, gồm hình thức trắc nghiệm và tự luận.

B. Nội dung kênh hình phong phú, kênh chữ đơn giản, tạo hứng thú cho HS.

C. Nội dung kênh phụ phong phú, tạo điều kiện để GV mở rộng kiến thức cho HS.

D. Các đơn vị kiến thức rõ ràng, nội dung kênh chữ và kênh hình hợp lí, các câu hỏi ở các mục định hướng tổ chức các hoạt động dạy học. Đáp án trắc nghiệm tập huấn Lịch sử - Địa lý 8 Kết nối tri thức

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
2 7.194
0 Bình luận
Sắp xếp theo