Tài liệu tập huấn SGK mới lớp 8 môn Địa lý - Cánh Diều

Tập huấn sử dụng SGK mới lớp 8 môn Địa

Tài liệu tập huấn SGK Địa lý 8 bộ Cánh Diều được Hoatieu chia sẻ trong bài viết này là tài liệu tập huấn sử dụng sách giáo khoa mới lớp 8 môn Địa bộ Cánh Diều giúp các thầy cô nắm được khái quát về Chương trình môn Địa lý lớp 8 cũng như đổi mới phương pháp dạy học cùng với quy trình và kĩ thuật soạn bài dạy học. Sau đây là nội dung chi tiết tài liệu tập huấn sách Địa lý lớp 8 bộ Cánh Diều, mời các thầy cô cùng tham khảo.

Lưu ý: Nội dung chi tiết file tập huấn SGK mới lớp 8 môn Địa lý Cánh Diều mời các bạn xem Tại Đây.

Tài liệu tập huấn sử dụng SGK Địa lý lớp 8 bộ Cánh Diều

MỤC LỤC

PHẦN A. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG NĂM 2018 MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

1.1. Đặc điểm của môn Lịch sử và Địa lí cấp Trung học cơ sở

1.2. Các phẩm chất và năng lực cần hình thành ở học sinh khi học Địa lí

2. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SÁCH GIÁO KHOA LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 8 – BỘ SÁCH CÁNH DIỀU

2.1. Một số thông tin chung

2.2. Cấu trúc sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 8

2.3. Cấu trúc bài học trong sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 8

3. GIỚI THIỆU VỀ SÁCH GIÁO KHOA LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 8 – PHẦN ĐỊA LÍ

3.1. Đội ngũ tác giả

3.2. Thời lượng và nội dung

3.3. Quan điểm tiếp cận

4. ĐIỂM MỚI CỦA SÁCH GIÁO KHOA LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 8 – PHẦN ĐỊA LÍ

5. ĐỊNH HƯỚNG VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

5.1. Định hướng chung

5.2. Định hướng về phương pháp hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung cho học sinh

5.3. Định hướng về phương pháp hình thành và phát triển năng lực địa lí

5.4. Cách thức tổ chức dạy học phần Địa lí 8 theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực

6. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG TÀI LIỆU THAM KHẢO HỖ TRỢ

PHẦN B. KẾ HOẠCH BÀI DẠY MINH HOẠ

PHẦN C. VẤN ĐỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN VÀ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN ĐỊA LÍ 8

1. MỘT SỐ LƯU Ý VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN VÀ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH

2. HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

2.1. Đánh giá bằng nhận xét

2.2. Đánh giá bằng điểm số

3. ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN

4. ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KÌ

5. MỘT SỐ DẠNG CÂU HỎI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

5.1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

5.2. Câu trắc nghiệm đối chiếu cặp đôi (ghép hợp)

5.3. Câu trắc nghiệm đúng/ sai (hoặc có/ không) phức hợp

5.4. Một số dạng câu hỏi khác

6. GỢI Ý BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ

6.1. Các bước xây dựng đề kiểm tra

6.2. Hướng dẫn xây dựng ma trận đề kiểm tra

6.3. Hướng dẫn xây dựng bản đặc tả đề kiểm tra

6.4. Đề kiểm tra cuối học kì 1 – phân môn Địa lí

..............................

Mời các thầy cô và các bạn tham khảo thêm các giáo án và tài liệu khác của bộ sách Cánh Diều lớp 8 trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu của Hoatieu.vn

Đánh giá bài viết
1 421
0 Bình luận
Sắp xếp theo