Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Hoạt động trải nghiệm 10 Chân trời sáng tạo

Đáp án 10 câu trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm 10 Sách Chân Trời Sáng Tạo (Bản 2). Để giúp các thầy cô tiết kiệm thời gian và có thêm tài liệu tham khảo hữu ích nhằm hoàn thành chương trình tập huấn SGK mới của nhà xuất bản, HoaTieu.vn xin gửi tới thầy cô gợi ý trả lời 10 câu trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm 10 Sgk Chân Trời Sáng Tạo (Bản 2).

Lưu ý: Gợi ý đáp án 10 câu trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm 10 Sách Chân Trời Sáng Tạo (Bản 2) dưới đây không phải là đáp án chính thức của NXB, Bộ GDĐT, chỉ mang tính chất tham khảo.

Đáp án 10 câu hỏi về hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 (Bản 2)

Đáp án 10 câu hỏi về hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 (Bản 2)
Đáp án 10 câu hỏi về hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 NXB Chân Trời Sáng Tạo (Bản 2)

Câu 1. Mục tiêu về phẩm chất và năng lực chung trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 của SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 (bản 2) bộ sách Chân trời sáng tạo là những mục tiêu nào?

 • A. Yêu nước; Nhân ái; Chăm chỉ; Trung thực; Trách nhiệm; Tự chủ; Giải quyết vấn đề; Định hướng nghề nghiệp.
 • B. Yêu nước; Nhân ái; Yêu lao động; Trung thực; Trách nhiệm; Tự chủ và tự học; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Giao tiếp và hợp tác.
 • C. Yêu nước; Nhân ái; Chăm chỉ; Trung thực; Trách nhiệm; Tự chủ và tự học; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Giao tiếp và hợp tác.
 • D. Yêu nước; Yêu thương con người; Chăm chỉ; Trung thực; Trách nhiệm; Tự chủ và tự học; Năng lực giải quyết vấn đề; Giao tiếp và hợp tác.

Câu 2. Các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực nào của chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp được thể hiện trong SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 (bản 2) bộ sách Chân trời sáng tạo?

 • A. Tự chủ và tự học; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Giao tiếp và hợp tác.
 • B. Yêu nước; Nhân ái; Chăm chỉ; Trung thực; Trách nhiệm.
 • C. Giải quyết vấn đề; Giao tiếp và hợp tác; Tự chủ và tự học.
 • D. Thích ứng với cuộc sống; Thiết kế và tổ chức hoạt động; Định hướng nghề nghiệp.

Câu 3. SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 (bản 2) bộ sách Chân trời sáng tạo được biên soạn dựa trên những mạch hoạt động nào?

 • A. Hoạt động định hướng nghề nghiệp, hoạt động hướng đến tự nhiên và xã hội.
 • B. Hoạt động hướng vào bản thân, hướng đến tự nhiên và xã hội.
 • C. Hoạt động hướng vào bản thân, hướng đến xã hội, hướng đến tự nhiên và hướng nghiệp.
 • D. Hoạt động hướng đến gia đình, nhà trường, xã hội và hướng đến tự nhiên.

Câu 4. Các chủ đề trong SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 (bản 2) bộ sách Chân trời sáng tạo được thực hiện trong những loại hình cơ bản nào?

 • A. Hoạt động giáo dục theo chủ đề, Sinh hoạt dưới cờ, Câu lạc bộ.
 • B. Sinh hoạt lớp, Sinh hoạt dưới cờ và Câu lạc bộ.
 • C. Hoạt động giáo dục theo chủ đề, Sinh hoạt lớp và Sinh hoạt dưới cờ.
 • D. Hoạt động giáo dục theo chủ đề, Sinh hoạt lớp và Câu lạc bộ.

Câu 5. SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 (bản 2) bộ sách Chân trời sáng tạo có thể được thực hiện với các phương thức tổ chức nào?

 • A. Phương thức có tính cống hiến, khám phá và thể nghiệm.
 • B. Phương thức có tính khám phá, thể nghiệm, cống hiến và nghiên cứu.
 • C. Phương thức có tính nghiên cứu, khám phá và thể nghiệm.
 • D. Phương thức có tính thể nghiệm, cống hiến và nghiên cứu.

Câu 6. Mỗi hoạt động được biên soạn trong các chủ đề của SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 (bản 2) bộ sách Chân trời sáng tạo theo trình tự nào?

 • A. Tìm hiểu, khám phá, nhận diện, chia sẻ kinh nghiệm; Thực hành, rèn luyện kĩ năng, xử lí tình huống; Chia sẻ cảm nhận, cảm xúc sau khi thực hành và vận dụng vào thực tiễn.
 • B. Tìm hiểu, khám phá, nhận diện, chia sẻ kinh nghiệm; Chia sẻ cảm nhận, cảm xúc sau khi thực hành và vận dụng vào thực tiễn; Thực hành, rèn luyện kĩ năng, xử lí tình huống.
 • C. Thực hành, rèn luyện kĩ năng, xử lí tình huống; Chia sẻ cảm nhận, cảm xúc sau khi thực hành và vận dụng vào thực tiễn; Tìm hiểu, khám phá, nhận diện, chia sẻ kinh nghiệm.
 • D. Chia sẻ cảm nhận, cảm xúc sau khi thực hành và vận dụng vào thực tiễn; Tìm hiểu, khám phá, nhận diện, chia sẻ kinh nghiệm; Thực hành, rèn luyện kĩ năng, xử lí tình huống.

Câu 7. Theo SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 (bản 2) bộ sách Chân trời sáng tạo, những phương pháp giáo dục nào không khuyến khích sử dụng?

 • A. Phương pháp giáo dục bằng tập thể.
 • B. Phương pháp tạo sản phẩm.
 • C. Phương pháp khích lệ, động viên.
 • D. Phương pháp thuyết trình.

Câu 8. Bên cạnh những yêu cầu cơ bản, SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 (bản 2) bộ sách Chân trời sáng tạo được biện soạn dựa trên những yêu cầu nào?

 • A. Dựa trên chương trình giáo dục địa phương.
 • B. Dựa trên yêu cầu tích hợp nội dung giáo dục của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
 • C. Dựa trên chương trình quốc tế.
 • D. Tất cả các phương án A, B, C.

Câu 9. Các chủ đề trong SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 (bản 2) bộ sách Chân trời sáng tạo gồm các chủ đề nào?

 • A. Thể hiện và phát triển bản thân; Thực hiện trách nhiệm trong gia đình; Thực hiện nhiệm vụ của người học sinh trong nhà trường; Xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân và tham gia phát triển kinh tế gia đình; Tham gia hoạt động cộng đồng; Bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên; Tìm hiểu hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở địa phương; Rèn luyện bản thân theo định hướng nghề nghiệp.
 • B. Thể hiện và phát triển bản thân; Thực hiện trách nhiệm trong gia đình; Thực hiện nhiệm vụ của người học sinh trong nhà trường; Sống tiết kiệm; Tham gia hoạt động cộng đồng; Bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên; Tìm hiểu hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở địa phương; Rèn luyện bản thân theo định hướng nghề nghiệp.
 • C. Thể hiện và phát triển bản thân; Thực hiện trách nhiệm trong gia đình; Thực hiện nhiệm vụ của người học sinh trong nhà trường; Xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân và tham gia phát triển kinh tế gia đình; Tham gia hoạt động cộng đồng; Bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên; Tìm hiểu nghề ở địa phương; Rèn luyện bản thân theo định hướng nghề nghiệp.
 • D. Thể hiện và phát triển bản thân; Thực hiện trách nhiệm trong gia đình; Xây dựng quan hệ thầy trò; Xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân và tham gia phát triển kinh tế gia đình; Tham gia hoạt động cộng đồng; Bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên; Tìm hiểu hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở địa phương; Rèn luyện bản thân theo định hướng nghề nghiệp.

Câu 10. Ai là người đánh giá kết quả Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 cho học sinh?

 • A. Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn.
 • B. Tự bản thân học sinh và bạn bè.
 • C. Phụ huynh và cộng đồng.
 • D. Cả 3 phương án trên.

Gợi ý đáp án trên được thực hiện và được chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận. Hy vọng nội dung câu hỏi và đáp án trên sẽ giúp cho các thầy cô có thêm tài liệu tham khảo tập huấn hữu ích cho năm học mới.

Nếu có bất cứ thắc mắc gì, hãy để lại ý kiến tại phần bình luận, HoaTieu sẽ giải đáp nhanh nhất có thể.

Mời các bạn tham khảo bài viết có liên quan tại mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
3 6.116
3 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Demons
  Demons

  Thanks ad đã chia sẻ.

  Thích Phản hồi 14/07/22
  • Lanh Lảnh Lót
   Lanh Lảnh Lót

   Tài liệu hữu ích

   Thích Phản hồi 14/07/22
   • Bùi Linh
    Bùi Linh

    Mong ad sẽ ra thêm nhiều gợi ý đáp án như bài này.

    Thích Phản hồi 14/07/22